49. setkání AFC 16. dubna 2011Sál Letecké školy ŘLP a Výcvikové středisko ČSA za účasti 20 členů

V sobotu 16. dubna 2010 se na 49. celostátním setkání Aviation Fan Clubu setkalo 20 členů klubu. Jako už tradičně jsme se sešli ve velkém konferenčním sále Letecké školy Řízení letového provozu ČR u Terminálu 3 (dříve "Jih") na starém letišti Praha-Ruzyně.

V "organizační části" setkání byly řešeny otázky kolem členských příspěvků, které je třeba posílat jen a pouze na klubové bankovní konto v České spořitelně, a.s., na klubový účet číslo, které jste dostali dříve poštou. Některé banky neumožňují napsat krátký vzkaz příjemci, a tak jedinou možností, jak určit, od kterého člena platba je, slouží variabilní symbol - pořadové číslo v klubovém adresáři, kde ale bohužel došlo k posunu. Proto byl součástí IB 132 starý klubový Adresář a kolega Míla Wolf nechal kolovat webový adresář. Jakmile budeme mít aktuální údaje, bude možno internetový adresář používat i jako zdroj informace o správném pořadovém čísle.

Prosíme i Vás, kteří jste na celostátním setkání klubu nemohli být, doplňte, pozměňte, upřesněte své údaje, a to včetně stavu svých sbírek. Do příštího Bulletinu připravíme aktuální žebříčky a aktuální Adresář. Pište nám, prosíme, buďto na klubovou adresu, svázanou s našimi webovými stránkami (piktogram "poštovní obálka"), anebo na webovou adresu ajpfoto@centrum.cz, případně i na běžnou korespondenční adresu, viz hlavička našeho Informačního bulletinu.

Dalším bodem programu byly internetové stránky. Hlavní otázkou bylo, zda přijmout komerční nabídku od providera, získat větší objem paměti, rychlejší datové toky, spolehlivější funkčnost a doménu zdarma. Závěr byl takový, že změnu provedeme jen tehdy, pokud to bude situace vyžadovat. A to je mimo jiné závislé na tom, do jaké míry se zvětší prostor našich webových stránek, zda na ně začne přispívat více členů klubu a jak datově náročné příspěvky to budou.

Probrali jsme také možnost využít nabídku Klubu sběratelů kuriozit a zúčastnit se veletrhu Sběratel.

Přítomní členové klubu také odsouhlasili pokračování stávajícího výboru klubu.


  Zpět Další
1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8

NAVRCHOLU.cz