51. setkání AFC 20. dubna 2013Učebna ŘLP za účasti 14 členů
V sobotu 20. dubna 2013 se za účasti pouhých 14 členů klubu uskutečnilo pravidelné celostátní setkání Aviation Fan Clubu. Sešli jsme se na (téměř) tradičním místě, ale v netradiční dobu. Po roce jsme se vrátili do rekonstruované budovy Letecké školy Řízení letového provozu ČR u Terminálu 3 (dříve "Jih") na starém letišti Praha-Ruzyně. Poněvadž velký konferenční sál ještě nebyl dokončen, představitelé majitele budovy nám umožnili uskutečnit setkání v 1. patře, kde nám otevřeli a "propojili" dvě učebny, abychom měli dostatek prostoru. Ještě jednou jim za to také touto cestou děkujeme.

Setkání ovšem nezačínalo brzy ráno. Hlavním důvodem nebyla vstřícnost výboru klubu vůči členům, kteří si v sobotu ráno rádi trochu déle "pospí" (a bezpochyby zaslouženě), a to bez výroční výjimky, nýbrž aby ti, kteří chtějí, mohli během jednoho dne stihnout nejen výroční setkání AFC, ale také mezinárodní sběratelskou burzu u "nového letiště", respektive také už tradičně v hotelu Holiday Inn u Hangáru F. Původně jsme dokonce plánovali setkání klubu zopakovat v zasedacím sále Hangáru F a ředitelství ČSA Technics bylo opět velmi vstřícné, ovšem přísné předpisy vyžadují, aby skupinu návštěvníků doprovázel pracovník hangáru jako garant. Pokud by nás přišlo 20 a více jako vloni, potřebovali bychom takové osoby dvě. A to jsme v sobotu tentokrát nedokázali splnit. Bohužel.

Na setkání jsme se začali scházet od 13. hodiny, před oficiální částí i po ní tedy byl dostatek času na rozhovory a výměny sběratelských materiálů. Přivítali jsme nového člena klubu, Jindřicha Janského z Prahy, který se specializuje na odznaky a se kterým se těšíme na spolupráci a přejeme mu zdar všech dobrých plánů. Pravidelná agenda byla do velké míry zaměřena na otázky spojené s blížícím se 40. výročím založení Aviation Fan Clubu (více níže!), ale samozřejmě jsme učinili zadost i hlasování o složení výboru klubu a o redakci webu a Informačního bulletinu. Vše zůstává beze změny, tedy složení výboru klubu je Libor Zeman, Pavel Kvasnička, Roman Decastello, Béda Král - místopředseda, Jan Pěnkava - předseda, web - Míla Wolf a IB - Jan Pěnkava. Polovina členů v zasedacím sále realizovala diskuse a výměny sběratelských materiálů.  Zpět Další
1 of 2
1 2

NAVRCHOLU.cz