52. setkání při příležitosti 40. výročí založení AFC


Sál Letecké školy ŘLP 5. dubna 2014 za účasti 18+1 členů

V sobotu 5. dubna 2014 se na 52. celostátním setkání Aviation Fan Clubu setkalo 18 členů klubu. Jako už tradičně jsme se sešli ve velkém konferenčním sále Letecké školy Řízení letového provozu ČR u Terminálu 3 (dříve "Jih") na starém letišti Praha-Ruzyně. Celá budova prošla zdařilou rekonstrukcí a ještě voní novotou. Sál byl nově vybaven multimediální technikou a vypadá skvěle, pro naši akci ho zajistil Standa Trapp, za což mu touto cestou děkujeme.

V "organizační části" setkání současný místopředseda klubu Jaromír Béda Král nejprve všem členům klubu připoměl nedávná náhlá úmrtí našich členů (předseda Jan Pěnkava a člen Václav Poledne). Neúnavný organizátor a pracant pro klub, Honza Pěnkava bude pro nás velmi citelnou strátou.
Dále místopředseda zdůraznil, že od doby založení Klubu uběhlo dlouhých 40. let. S hrdostí můžeme říkat, že je jen velmi málo takovýchto společenství, které se pravidelně schází a spolupracují ve společném a jedinečném sběratelském oboru. Přítomní členové klubu se pak jednomyslně shodli pro pokračování klubové činnosti ve stávající formě.

Práci ve výboru klubu vzdal pro vytížení Pavel Kvasnička (děkujeme za dosavadní činnost). Dohodli jsme se, že není třeba volit nového předsedu. Užšímu vedení můžeme říkat "Rada AFC". S tím, že členové budou: ing. Roman Decastello, Jaromír Béda Král, ing, Libor Zeman a nově i Miloslav Wolf. Celý klub bude zastřešovat navenek svým jménem ing. Roman Decastello. Poštovní adresu bude mít na starosti J. B. Král (najdete ji v sekci jen pro členy). Libor Zeman bude podporovat Radu svými kontakty a zkušeností. Miloslav Wolf bude nadále zodpovídat za www stránky a mailovou korespondenci. Rada si dala za úkol, že členy bude nadále iformovat o činnosti klubu prostřednictvím Informačního Bulletinu, který bude vydávat 2x ročně. 1x vždy po setkání a 1x v závěru roku.

Probírala se i otázka naší klubové knihovny, která je v současné době uskladněna u pí. Pěnkavové. Jakmile se pí. Pěnkavová ozve, knihovna se převeze na jiné vhodné místo (udělá se nový seznam). Seznam Vám dáme k dispozici a pokud bude mít někdo z Vás o některou knihu zájem bude možné si ji převzít. Protože za dlouhé roky knihovnu nikdo nepotřeboval, pravděpodobně ji zrušíme.
Libor Zeman nás informoval, že je zajištěna exkurse na Simulátor letištního provozu v sousední budově. Exkurse proběhne 23. dubna 2014 se srazem 14:45 v recepci budovy, kde proběhlo setkání. Kdo se ještě nepřihlásil a chce se této akce zúčastnit dejte vědět max. do 18. dubna J. B. Královi, nebo M. Wolfovi. Pozdější přihlášky nebudou akceptovány.

Ke 40-tému výročí klubu nechal výbor zhotovit pro každého člena "Placku" a "Magnetku" s výročním logem a sběratelskou pohlednici opatřenou naším logem a dobou trvání klubu. Výrobu pohlednice pro náš klub zajistil Zbyněk Otáhal, děkujeme.

Celkový pohled do sálu  Zpět Další
1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8

NAVRCHOLU.cz