53. celostátní setkání AFC


Jedna z učeben Letecké školy ŘLP 18. dubna 2015 za účasti 15+2 členů





V sobotu 18. dubna 2015 se na 53. celostátním setkání Aviation Fan Clubu setkalo 15 členů klubu. Tentokrát jsme se sešli v jedné z menších učeben Letecké školy Řízení letového provozu ČR u Terminálu 3 (dříve "Jih") na starém letišti Praha-Ruzyně. I tato učebna byla plně rekonstruována a pohodlně by se do ní vešlo až 25 sedících osob. Pro náš účel plně vyhovovala. Pro naši akci jí zajistil Standa Trapp, díky!!

Při prezentaci dostal každý člen klubový adresář, který byl tvořen na základě dotazníkové akce ke konci roku 2014 a malý dárek v podobě samolepek výročního loga AFC. Všem nepřítomným byly tyto věci zaslány poštou spolu s dvojčíslem Bulletinu č. 138-9.

V "organizační části" setkání přivítal přítomné člen Rady ing Roman Decastello. Na setkání jsme mohli přivítat i staronového člena Antonína Marešku. Antonín byl jeden ze zakládajících členů klubu a po pracovní pauze se ke klubu opět přihlásil. Sbírá hlavně pilotní křídla.

Roman pak předal slovo Miloslavu Wolfovi. Ten objasnil letošní peripetie se zamluvením vhodné místnosti pro setkání a vybídl členy, aby se ve svém okolí poohlédli po alternativním místě příštího setkání (pokud by jsme přišli o možnost, scházet se v budově Letecké školy).
Protože je Míla momentální strážce klubového konta, seznámil členy s hospodařením klubu a bylo možno nahlédnout do výpisu transakcí, které byly s kontem provedeny.

Dále Míla seznámil členy klubu se stavem společné knihovny, která je v současné době u něj uložena. Na jeho výzvu si někteří členové u něj v nabídnutém seznamu objednali některé položky pro vlastní studium. Jakmile to bude možné knihy (časopisy) budou připraveny a dojde k trvalé zápůjčce.
Dle informace Zbyňka Otáhala paní Pěnkavová našla ještě nějaké dodatečné věci a tak se současný seznam knihovny v dohledné době ještě zvětší.

Míla potom předal hlavní cenu za nejhezčí PF2015 (Modrý Portugal r. 2012 z oblasti Velké Pavlovice).
Dle Vašeho hodnocení letošní cenu s velkou převahou získal Jindřich W. Janský. Další místa byla už velmi vyrovnaná. na 2. místě se shodně umístili Radim Tyleček a Jan Jurečka, na 3. místě pak Martin Tatek.

Na základě dotazníku 2014, proběhlo sčítání memorabilí Vašich sbírek a nejlepší z Vás dostali od Romana "Čestné uznání AFC" spolu s malým dárkem pro každého. Na závěr oficiální části byla jednomyslným hlasováním potvrzena ve funkci stávající rada AFC ve složení Roman Decastello, Jaromír Béda Král, Libor Zeman a Míla Wolf.
Poté následovali diskuze nad sbírkami, výměny a obchody mezi členy. Po ukončení setkání se někteří členové ještě zdrželi v místní restauraci a diskuze pokračovaly i nad dobrým obědem.

Následuje obrazové zpravodajství ze setkání.

Roman Decastello a Antonín Mareška



  Zpět Další
1 of 8
1 2 3 4 5 6 7 8

NAVRCHOLU.cz