Setkání klubu AFC v restauraci Avion58

Dne 14. 11. 2015 proběhlo v restaraci Avion58 v pražských Holešovicích setkání členů klubu AFC. Dalo by se říci, že to bylo v novodobé historii klubu zcela přelomové setkání. turecká křídla foto A. Mareška Na déle avizovaný sobotní termín si udělalo volno 8 členů. Každý z nás, kdo se zůčastnil přinesl něco ze svých sbírek. Byly vidět odznaky, fotografie i pohlednice. Velký obdiv si zaloužily odznaky Tondy Marešky, který během letošního roku podstatně rozšířil svoji sbírku (na obr. vpravo ukázka křídel z Turecka). Také Viktor Savický přinesl parádní kousky. Vše v klidu kolovalo kolem společného stolu a bylo dostatek času si u dobrého pivka vše detailně prohlédnout a prodiskutovat. Setkání bylo plánováno na dvě hodiny mezi 13:00 a 15:00, ale "tvrdé jádro" 5-ti členů opouštělo Avion58 až kolem 18:00 s pocitem velkého uspokojení. A to jsme měli obavy, že budeme v danou dobu vyhoštěni (vždyť právě probíhal pogrom martinských husí), ale nestalo se tak.
Protože všem se setkání velice líbilo, na závěr jsme si slíbili, že takováto setkání musíme v budoucnosti opakovat. Padl termín tak jednou za dva měsíce. Proti restauraci Avion58 jsem nezaslechl ani jediné křivé slovo a tak si myslím, že se příště sejdeme opět tam. I když jsme seděli údajně v kuřáckém prostoru, žádný kouř nebyl cítit díky obrovské prostoře restaurace. Takže ani naše manželky nemusely ihned prát nakouřené svršky. Na závěr jsme se při kasírování vyptávali sympatické servírky, jestli jsme nikoho nepohoršovali, když jsme vytahovali svoje exponáty a hlasitě komentovali situaci. Byli jsme ujištěni, že z hlediska personálu, (který na na sbírky v úžasu pokukoval), budeme vítáni i příště.

Myslíme si, že příští setkání v restauraci Avion58 by mohlo proběhnout koncem ledna, nebo počátkem února. O setkání Vás budeme včas informovat.


pro AFC 16.11.2015 text WOM, foto autor a A. Mareška

Zpět

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC