AKTUALITY - AFC

________________________________________________________________________________

říjen 2023

"Sto let od založení a od prvního letu"

ČSA nedělaly téměř ŽÁDNÉ SLAVNOSTI. Cestující 28. října 2023 dostali "drobné dárky" a propagační materiály...
Neznám absolutně ŽÁDNÝ SPECIÁLNÍ propagační materiál "100 let" vyrobený pro ČSA.
ČSA dostaly ke 100. výročí od Airbus Industrie speciální dárek.
Objevil jsem to jen náhodou - VZHLEDEM K VELMI ŠPATNÉMU POČASÍ - v recepční hale ředitelství "Travel Service".
Viz mé fotografie ze 13. listopadu 2023...
...spolu s velkým modelem A320 s falešným reggie OK-123. Tento model je v hale již několik let...
Podívejte se na moje fotky A320 OK-IOO z 18. června 2023 + podrobná historie tohoto letadla ze tří www.stránek. Podívejte se na mou fotografii OK-THD ATR-72, ze 13. listopadu 2023 v dešti.========October 2023 = One hundred years since founding and since the 1st flight========:

ČSA made almost NO CELEBRATIONS.
Pax on 28 Oct 2023 were given some "small gifts" and common promotional materials...
I know about absolutely NO SPECIAL "100 Years" promotional material made for/by ČSA.
ČSA received a special gift from Airbus Industrie on its 100th Anniversary.
I discovered it by chance only - DUE TO VERY BAD WEATHER - in the reception lobby of "Travel Service" Headquarters (building SE of Terminal 1 Deps.).
See my photos made 13 Nov 2023...
...together with large A320 model with fake reggie OK-123.
This model is in the lobby for several years...
See my photos of A320 OK-IOO from 18th June, 2023
+ detailed history of this aircraft from three www.pages.
See my photo of OK-THD ATR-72 made by myself 13 Nov 2023 in a rain.


Petr Liška, founding menber of AFC

________________________________________________________________________________

Sobota 9. září 2023

8. ročník STRAKONICE ON AIR

AFC - J. Pacholíček

________________________________________________________________________________

Středa 26. ledna 2022

Bees Airline = nový dopravce v Praze počínaje zimou 2021/2022

I přes celosvětový útlum letecké dopravy má Praha od začátku zimního letového řádu 2021/2022 jednu úplně novou pravidelnou leteckou společnost: Bees Airline.
Skutečně, oni sami se nazývají "Airline", nikoliv "Airlines", což je ve světě běžné.

Bees Airline má sídlo v Kyjevě, provoz zahájila 18.3.2021.
Od zimního letového řádu 2021/22 začala létat na lince Oděsa - Praha pravidelně každý čtvrtek a neděli s Boeingem 737-800. Nyní v lednu navíc létá 1 x za 2 týdny Lvov - Praha.
2. ledna 2022 se v Praze najednou sešly tři Boeingy 737 tří ukrajinských leteckých společností.
SkyUp a Bees stáli těsně vedle sebe u stojánek A6 a A7 - viz foto

Národní dopravce Ukrainian Int'l má v Praze plánovaný delší pobyt a stál pro fotografy v podstatě nedosažitelně - viz foto.

14. 1. 2022 jsem se pokusil vyfotografovat Bees Airline ze všech stran

====================================================================================
Bees Airline = a new carrier in Prague since winter 2021/2022
Despite the worldwide decline in air traffic, Prague has one completely new scheduled airline since the beginning of the winter flight schedule 2021/2022: Bees Airline.
Bees Airline is headquartered in Kiev, first flight on March 18, 2021.
As of winter flight schedule 2021/22, the airline started flying on the Odessa - Prague route regularly every Thursday and Sunday with a Boeing 737-800. Now, in January, it also flies Lviv - Prague once every 2 weeks.
The author photographed their B738 for the first time on November 18, 2021 with the inefficient compact Canon A550.
Perhaps better photos are from 2.1.2022 using Canon SX130 camera - see photos.
On January 2, 2022, three Boeing 737s of three Ukrainian airlines met in Prague at once. SkyUp and Bees stood close together at the A6 and A7 stands - see photos.
The national carrier Ukrainian Int'l has a longer stay planned in Prague. Their 737 parked almost inaccessible to photographers - see photo.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Středa 10. listopadu 2022

CAMEX 737-800BCF poprvé v Praze

Nákladní letadla jsou v Praze denním hostem.
Ve čtvrtek 10. listopadu 2022 poprvé navštívilo Prahu (zatím jediné) letadlo nové gruzínské společnosti CAMEX: Boeing 737-8AS_BCF(wl), přestavěný v r. 2021 v čínském Kantonu (Guangzhou) z osobního na nákladní, dodaný této společnosti v 7.7.2022.
Boeingů 737 verze -800 bylo přestavěno z osobní verze na nákladní již asi 120 (v dubnu 2022 = 113, ale počet se stále zvyšuje). Zbarvení společnosti CAMEX se mně velice líbí, neb téměř bílý trup dává vyniknout "chybějícím" oknům a velkým wingletům. Přitom nejde o letadlo zcela bez zbarvení (která mívají jen černě na bílém registraci, angl. zkr. "aw").
Viz fota autora, přičemž na jiných českých serverech dodnes není o tomto letadlu ani zmínka. Na celém internetu je k dnešnímu dni okolo 6-8 spotterských fotek. Vzhledem k brzké tmě nemohou být má fota dokonalá.

====================================================================================
CAMEX 737-800BCF for the first time in Prague
Cargo planes are a daily guest in Prague. On Thursday, November 10, 2022, aircraft (so far only) of the new Georgian company CAMEX visited Prague for the first time: Boeing 737-8ASBCF(wl), rebuilt in 2021 in Canton (Guangzhou), China, from passenger to cargo, delivered to this company on 7/7/2022.
About 120 Boeing 737s of the -800 version have already been converted from the passenger version to the cargo version (in April 2022 = 113, but the number is still increasing).
I really like the livery of the CAMEX company, because the almost white fuselage makes the "missing" windows and large winglets stand out. At the same time, it is not an aircraft completely without livery (English abbreviation "aw" ac usually only has black on white registration).
See author's photos, while there is no mention of this aircraft on any other Czech servers to this day.
There are just approx. 6-8 photos of this Camex 737-8ASBCF at all spotter internet bases. Due to the early sunset, my photos cannot be perfect.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Čtvrtek 17. listopadu 2022

POŽÁR kabelů přistávacích světel zastavil veškerý provoz na PRG

Došlo k požáru elektrických kabelů dodávajících energii pro přistávací světla RWY24. Přímo na "technickém mostě" přes dálnici D7. Cca. za 1 hodinu a půl byl obnoven provoz na stejné dráze v opačném směru = RWY06.
Někteří novináři NESPRÁVNĚ napsali, že byla používána "vedlejší dráha", což je dráha RWY12/30. 15h02min SEČ byl obnoven "normální" směr = RWY24.
Samozřejmě bez zranění, bez nebezpečí. Nevím, proč nebyla "sekundární" RWY12/30 použita pro všechny starty a přistání (již po pár minutách zpoždění, či-li než bylo jasné, co hoří a kde = cca 2 km od nejbližšího místa druhé, vedlejší dráhy RWY12/30). Proč bylo 14 letadel odkloněno do BRQ, OSR, BER...
====================================================================================
really HOT news from Prague Airport = a FIRE stopped all traffic 17 Nov 2022
There was a fire of electric cables providing energy for landing lights RWY24.
Directly on "technical bridge" over Motorway D7 ("D" = for Czech word "Dálnice = "Motoway"). After approx. 1 hr and a half, traffic was restored on the same runway in opposite direction = RWY06.
Some journalists WRONGLY wrote that the "secondary runway" was used, which is RWY12/30. After 15h02min CET "normal" direction = RWY24 was restored.
Of course, no injury, no dangers. I don't know, why "secondary" RWY12/30 was not used for all TOs/Landings after just a few minutes of delay. Why 14 aircraft was detoured to BRQ, OSR, BER...

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Čtvrtek 11. května 2023

Aviatická pouť se blíží

AFC - WOM
< Aktuality úvodní strana    Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC     následující strana >