Z informačního bulletinu č. 103

V MF Dnes (04. a 05.05.2000) vyšly články věnující se "výběrovému řízení" na alianci, do níž by měl vstoupit náš národní přepravce. ČSA již uskutečnily jakési "první kolo" řízení, po němž "vypadly ze hry" aliance Oneworld v čele s British Airways, Qualiflyer pod vedením společnosti Swissair i Star Alliance, v níž mají hlavní slovo Lufthansa a United Airlines. Přesněji: aliance Oneworld ztratila o ČSA sama zájem po vstupu Austrian Airlines. Skupina Qualiflyer značně oslabila po odchodu Delta Air Lines, navíc její součástí se stala společnost LOT. Ve hře tak je skupina Wings (KLM, Alitalia, Northwest Airlines, Continental Airlines - ovšem po narušení vztahů mezi společnostmi KLM a Alitalia nad ní visí otazník) a zejména nově se formující aliance nazvaná Global Alliance kolem Air France a Delta Air Lines, v níž by se ČSA mohly stát zakládájícím členem, což mnozí hodnotí jako senzační zprávu. Být zcela rovnocenným zakládajícím členem světové aliance je přeci jen něco jiného, než být jen přistupujícím členem, jak by tomu bylo v ostatních případech. Dalšími zakládajícími členy by vedle Air France, Delta Air Lines a ČSA měly být Aeromexico a Korean Air. V případě úspěchu by se Air France do ČSA vrátila po šesti letech. "Air France je dnes zcela jinou společností, než jaká z aerolinek odcházela. Prošla privatizací, přestává mít problémy s piloty a ČSA nabízí jednu z nejlepších možností růstu", míní podle MF Dnes Antonín Jakubše, bývalý šéf Českých aerolinií. Air France začala francouzská vláda částečně privatizovat již v roce 1998. Vláda nyní drží 57 % akcií, 11 % vlastní zaměstnanci (především piloti) a část akcií byla prodána na volném trhu. Zdá se, že rozhodování o aliančním zapojení ČSA se již dostalo do závěrečné fáze. Jméno uskupení, do nějž se zařadí, by mělo být oznámeno již v červnu. Podle dostupných informací je zatím favoritem skutečně Global Alliance. O procesu hledání ideálního partnera a o následné privatizaci ČSA se vyjádřil i s náměstek ministra dopravy a spojů zodpovědný za úsek civilního letectví doc. ing. Karel Sellner, Csc. (zdroj TTG): "Výběr aliance se značně zúžil a z počátečních pěti možných aliančních partnerů se dnes již rozhoduje jen mezi dvěma alternativami, a to mezi aliancí KLM a Alitalia (Wings) a aliancí Air France a Delta, k níž pravděpodobně přistoupí i AeroMexico. Ostatní aliance byly po důkladném prověření vyloučeny, protože se jejich nabídka nezdála být dostatečně výhodná. V některých případech se při jednání také ukázalo, že zájem ze strany zahraničních partnerů nebyl adekvátní našim požadavkům. Nebudu zapírat, že už je v zásadě jasno v tom, který partner se jeví jako nejvhodnější, ale definitivní rozhodnutí bude oznámeno během jednoho až dvou měsíců po dalších nezbytných jednáních. V rámci důkladného vícekriteriálního rozboru byla komplexně vyhodnocována možná pozitiva i negativa. Základním kritériem byla samozřejmě ekonomická výhodnost aliance pro České aerolinie, ale velký význam jsme přikládali také otázce, zda ČSA budou moci v alianci zaujmout odpovídající místo. Členství v alianci by totiž pro ČSA nemělo být jen ekonomicky výhodné, mělo by také umožnit jejich další rozvoj. V současné fázi je rozhodování na bedrech managementu ČSA a jejich představenstva, v němž jsou zástupci všech hlavních vlastníků, zejména Fondu národního majetku, ale i Ministerstva dopravy a spojů. Byly to také statutární orgány ČSA, které zúžily výběr na dvě výše uvedené aliance. Definitivní rozhodnutí o vstupu do aliance učiní představenstvo ČSA. A co pro ČSA vstup do aliance přinese, jaké konkrétní výhody a nevýhody? Konkrétní dopad vstupu ČSA do aliance se teprve vyjasňuje při současných jednáních s jejími představiteli. V každém případě by měl založit předpoklady pro další rozvoj ČSA, umožnit jim dobrý přístup na letecké trhy a vytvořit nové možnosti spolupráce a koordinace činnosti s partnery v rámci aliance. To vše by ve svém důsledku mělo přinést lepší podmínky pro využití techniky a personálu ČSA a úspory v nákladech společnosti. Teprve při detailních jednáních se však vyjasní, jak se členství v alianci projeví na marketingu, rozšiřování letadlového parku nebo dalších investičních záměrech. Dalším krokem bude dokončení privatizace aerolinií, protože taková posloupnost kroků je naprosto logická. Ovšem ČSA již jsou akciovou společností, byť s majoritní účastí státu, a těžko tedy lze hovořit o jejich privatizaci, spíše bych tedy použil termínu doprivatizace. Domnívám se, že rozhodně nelze "a priori" vyloučit, že se na doprivatizaci alianční partner nebude podílet. Praktický postup bude obdobný jako v případě Českých radiokomunikací a Telecomu: vláda pravděpodobně vypíše výběrové řízení na poradenskou firmu, která navrhne optimální řešení dokončení privatizace. Konečné rozhodnutí bude v pravomoci vlády. Zda by se měla partnerská aliance podílet na privatizaci, nebo ne, to je podle mého názoru otázka zatím předčasná. Rozhodující pro výběr budou podmínky, které jednotliví zájemci nabídnou. Teprve poté je bude možné hodnotit. A v jakém horizontu se doprivatizace předpokládá? Přípravné kroky budou zahájeny pravděpodobně již ve druhé polovině letošního roku po vstupu ČSA do aliance. Vlastní realizaci pak předpokládám v roce příštím. A zda bude členem zvoleného aliančniho partnera také některá dalši letecké společnost z reformních zemí střední a východní Evropy? Nemám k dispozici zcela aktuální informace a všechna jednání nejsou dosud dokončena, ale domnívám se, že ČSA budou v tomto uskupení jediným leteckým dopravcem ze zemí střední a východní Evropy. Nu a konečně v jakém stadiu je v České republice ratifikace Montrealské úmluvy z května loňského roku? Montrealskou úmluvu zatím ratifikoval jediný stát - Belize, ale lze předpokládat, že ji již během letošního roku ratifikuje dostatečný počet států, aby mohla nabýt účinnosti. Její ratifikaci ze strany ČR lze podle mého názoru rozhodně očekávat také již v letošním roce. V současné době je po odsouhlasení vládou ČR projednávána v Poslanecké sněmovně. Po jejím schválení je nezbytný souhlas Senátu a podpis prezidenta republiky."

ČSA od letního letového řádu zesílily provoz na některých svých tratích. Linka do Dublinu, na níž byl zahájen provoz v březnu loňského roku, je nově provozována 5× týdně. Rozšířen byl provoz do Amsterdamu (20 letů týdně), Bruselu (12), Kodaně (10), Göteborgu (4), Bejrútu (až 5) a Tel Avivu (až 8). Po dvouletém přerušení byl znovuobnoven provoz do Kuvajtu (spoj má být provozován jen v letním období). Aerolinie rovněž předpokládají obnovení letů do Bělehradu. Díky zastavení činnosti Air Ostrava se letadla ČSA objevila po několika letech opět na lince Praha - Ostrava. Další novinkou ČSA je zavedení autobusové linky mezi Prahou a Karlovými Vary. Dále ČSA od poloviny června zahajují provoz do nové destinace: Aleppa, druhého největšího syrského města. ČSA se tak stanou teprve druhou evropskou leteckou společností, která nabídne spojení do tohoto města. Linka bude provozována v letní sezóně 2× týdně s B 737. Pravidelný spoj do Damašku zůstává zachován; aerolinie jej létají 3× týdně. 

Ve středu 3. května ráno uskutečnila Air Ostrava prozatím svůj poslední let a to na lince Ostrava - Praha. Vedení firmy vydalo strohé prohlášení: "Vzhledem k obtížné ekonomické situaci byla firma nucena ke dni 01. 03. 2000 zastavit provoz letecké dopravy na svých pravidelných linkách." Desítky cestujících, kteří chtěli letět z Ostravy do Prahy, museli vzít zavděk náhradní autobusovou přepravou. Vedení ostravského letiště začalo jednat s ČSA o náhradní letecké dopravě. ČSA uvedly, že již příští týden začnou létat místo Air Ostrava na lince Praha - Ostrava. Pád Air Ostrava způsobil problémy také automobilce Škoda Auto, pro kterou létala linku Praha - Braunschweig. Škoda se dohodla na náhradní přepravě se společností Aba Air. Air Ostrava byla do konce loňského roku součástí Chemapolu, který je nyní v konkursu. Od začátku tohoto roku je vlastněna investiční a kapitálovou společností Dopravní a finanční služby. V mezidobí vyšlo najevo, že Krajský obchodní soud v Praze vyhlásil v polovině dubna konkurs na soukromou leteckou společnost Air Ostrava. Podle informací soudu vydala firma návrh na svůj konkurs sama. Air Ostrava kvůli tíživé finanční situaci ukončila pravidelný provoz na svých vnitrostátních linkách mezi Prahou, Brnem a Ostravou již na přelomu února a března. Za loňský rok společnost vykázala ztrátu ve výši 18,2 milionu při tržbách 470,5 milionu Kč, když o rok dříve zaznamenala ztrátu 87 milionů při tržbách 493 milionů Kč. "Mezi hlavní příčiny toho, že jsme loňský rok uzavřeli v červených číslech, patří rozhodnutí Českých aerolinií (ČSA) ukončit s Air Ostrava spolupráci na linkách Praha - Hannover a Praha -Berlín a zahájit spolupráci s německou společností Lufthansa," uvedl v březnu prezident Air Ostrava Milan Roušar. Toto rozhodnutí ČSA přivodilo Air Ostrava podle Milana Roušara roční ztrátu kolem 25 milionů Kč. Další ztráty ve výši 12 až 15 milionů Kč vyplývaly z nevýhodných smluv o pronájmu letadel Saab, v nichž byly zakotveny ceny až o 20 % vyšší než tržní. V loňském roce Air Ostrava kromě toho čelila i snížení zájmu pasažérů o své služby. Zatímco ještě v roce 1998 jich využilo 105 tisíc, loni to bylo již jen 86 tisíc cestujících. Společnost s ručením omezeným Air Ostrava byla dříve ve vlastnictví akciové společnosti Chemapol Group. Od 1. ledna letošního roku byla jejím novým vlastníkem pražská firma Dopravní a finanční služby. 0 dalším fungování letecké společnosti se podle Milana Roušara rozhodovalo v březnu. Již tehdy však prohlasil, že "vidí jen velmi malé procento naděje, že Air Ostrava začne znovu létat". Provoz na lince mezi Prahou a Ostravou převzaly po Air Ostrava České aerolinie, které na ní s letadlem ATR 42 nabízejí sedm zpátečních letů týdně; další čtyři lety provozují s využitím kapacit společnosti Fischer Air. Možnost obnovení leteckého spojení Prahy a Brna, pro které ČSA dlouho nemohly najít dostatek letadlové kapacity (podle viceprezidenta pro marketing Václava Krále), byly stále "zkoumány" až konečně 23. května vydala ČTK zprávu, že aerolinie pravidelné lety na trati Praha - Brno zahájily s tím, že do 30. června budou létat v pondělí, středu a pátek (odlet z Prahy v 11.10 hodin, odlet z Brna v 15.10) a 3× týdně budou také létány večerní a ranní spoje (v neděli, úterý a čtvrtek z Prahy ve 21.40 a v pondělí, středu a pátek v 5.25 hodin).

Travel Service Airlines převzaly ve čtvrtek 4. května v Seattlu Boeing 737-800 OK-TVQ (výr. č. 29618) a staly se tak prvním provozovatelem daného typu nejen v České republice, ale i v zemích střední a východní Evropy. Nový stroj, který je dlouhodobě pronajat od leasingové společnosti GE Capital Aviation Services, je vybaven nejmodernější technikou, mj. systémem airshow umožňujícím cestujícím sledovat aktuální průběh letu. Jeho kabina je uzpůsobena pro přepravu 186 cestujících v jediné třídě, cestovní rychlost je 790 km/h a dolet 5 900 km.

Po uvolnění sankcí vůči Jugoslávii bylo obnoveno pravidelné letecké spojení Prahy s Bělehradem, když 6. dubna poprvé přistál na ruzyňském letišti stroj ATR 42 YU-ALP Air Srpska.

Společnost Air France zvýšila svůj podíl v irské regionální společnosti CityJet na plných 100 %. CityJet pro ni již dříve létala některé regionální linky mezi Irskem a Francií.
Společnost KLM zasáhla do sítě linek smluvní partnerky Alitalia - velmi atraktivní pro ni byla hlavně oblast severovýchodní Itálie a zejména letiště Miláno/Malpensa. Brzy na to byla jejich vzájemná aliance zrušena. V období privatizace společnosti Alitalia, která měla být ukončena do 30. června 2000 tak došlo k určitým komplikacím.

Společnost Lauda Air zahájila ve čtvrtek 4. května pravidelné lety do hlavního města Nepálu Káthmándú. Do května provozovaly tuto linku Austrian Airlines. Nová linka má být prozatím provozována 1x týdně B 767-300 (non-stop let z Vídně, zpáteční let má mít technické mezipřistání v Dillí). Dalšími novými destinacemi společnosti jsou: Istanbul (denně od 26.03. B 737-300, od května 12 letů týdně; na této lince Lauda Air také nahradila Austrian Airlines), Male (1× týdně B 767-300; linka s mezipřistáním v Dubaji byla rovněž převzata od Austrian Airlines). Poprvé v letním období je nalétáván thajský Phuket (1× týdně B 767-300 s mezipřistáním v Bangkoku). Posíleny byly i frekvence na tratích do Barcelony (denně), Rigy (denně), Tallinu (denně) a Ženevy (3× denně). Na linkách do Hamburku a Temešváru byla nasazena letadla s větší kapacitou (nově dodaná B 737-600 nahradila 50-místné Canadair Regional Jet). Lauda Executive, divize letecké společnosti Lauda Air, doplnila v souvislosti s rostoucí poptávkou svůj letadlový park o nový Learjet 60. Nový stroj osobně při předávacím letu z amerického Tusconu v Arizoně pilotoval zakladatel společnosti Niki Lauda. Nyní má společnost dva stroje Learjet 60 a jeden Challenger 601. Lauda Air koordinuje rozvoj své sítě s Austrian Airlines a Tyrolean Airways. Tyto tři společnosti tvoří společně Austrian Airlines Group, v rámci níž si navzájem nekonkurují. Od 26. března je Austrian Airlines Group členem Star Alliance. 

Welcome Air, nová rakouská společnost, zahájila 22. května pravidelné lety mezi Innsbrukem a Grazem. Linka má být zpočátku provozována 2× denně v pracovních dnech. Společnost vlastní jeden Dornier 328 (OE-LIR) v uspořádání pro 31 cestujících. Je dceřinnou společností Tyrolean Air Ambulance, významného evropského zajišťovatele repatriačních ambulantních letů. Aby se podařilo udržet nízké ceny letenek, rozhodla se společnost podávat v průběhu letu pouze nápoje a sladkosti. 

Maďarský vlajkový přepravce naplánoval do dubna 2001 snížení počtu typů letadel ve své flotile ze 6 na 3. Flotilu společnosti Malev by měly opustit letouny Fokker 70 (místo nich bude letadlový park doplněn o 6 ATR-72), Boeing 737-200 (poslední stroj byl odprodán již v září minulého roku) a samozřejmě i Tu-154M. V budoucnu bude flotila tvořena pouze typy Boeing 737-300/400/500, Boeing 767-200ER a ATR-72.

Podle zprávy odborného periodika TTG Czech Republic se British Midland rozhodly ukončit provoz na linkách do Prahy a Varšavy (ke konci dubna). Hlavní důvody pro toto rozhodnutí: aerolinie na těchto neliberalizovaných tratích velmi obtížně konkurovaly národním dopravcům a frekvence letů, velikost letadel i ceny letenek podléhaly restrikcím, což bránilo konkurenčnímu boji. British Midland začaly létat do Prahy v říjnu 1995 z Londýna/Heathrow. Zprvu byl spoj provozován denně s B 737, od března 1996 pak 9× týdně. Vyšší frekvence nebyla aeroliniím našimi úřady povolena. Jak jsme již před časem informovali, British Midland Airways chtějí zahájit provoz z Londýna/Heathrow na pravidelných transatlantických tratích. Ještě předtím ale hodlají změnit svůj název, neboť prý současný nemá na americkém trhu dostatečný zvuk. Zvažují údajně mezi British Lion a British International. Souběžně šéf aerolinií Sir Michael Bishop podrobně konzultuje kompletní změnu jejich "image" vhodnou pro americký trh letecké dopravy. Aerolinie tedy spolu se změnou názvu získají i nové barevné schéma, nové uniformy atp. Hlavně ovšem převezmou čtyři letouny Airbus, s nimiž budou na svých plánovaných deseti amerických tratích operovat; na dalších osm si zajistily předkupní práva s tím, že časem mohou změnit konfiguraci kabin ap.

Aerolineas Baleares jsou nové španělské aerolinie, které mají v červnu zahájit pravidelný provoz se třemi letouny Boeing 717.

Tower Air, která se od začátku tohoto roku potýkala s finančními problémy, byla donucena definitivně zastavit provoz na pravidelných linkách. Létala pravidelně z New Yorku do Tel Avivu, Athén, San Juanu (Portoriko) a Santo Dominga (Dominikánská republika). Tower Air, jež se v posledních letech profilovala jako levný dopravce, bude v nejbližší době provozovat pouze charterové lety a lety pro americkou armádu. Založena byla v roce 1982 a její letadlový park sestává z 18 letounů Boeing 747. 

Nové americké aerolinie Legend Airlines zahájily 29. února provoz na linkách z Dallasu/Love Field do Los Angeles a Washingtonu/Dulles. Obě linky by měly být létány s DC-9 několikrát denně. Od 9. března měly být zahájeny lety z Dallasu do Las Vegas. Nové aerolinie sázejí (oproti levným přepravcům) na kvalitní palubní služby - luxusní kožená sedadla vybavená televizními obrazovkami, nejlepší možné občerstvení, exkluzivní letištní čekárny atp. 

Delta Air Lines představily svoji novou "corporate identity". V budoucnu budou všechna letadla, zařízení, uniformy a veškeré další materiály označeny logem a nápisem Delta - tzn. byla vypuštěna slova "Air Lines". Nové barevné schéma bylo představeno na letounu Boeing 777.

Kanadská společnost WestJet 24. února oznámila objednávku na 20 letadel typu Boeing 737. WestJet si může podle dohody vybrat z typů B 737-700/600 podle svých aktuálních potřeb. Dále si zajistila předkupní práva na 30 dalších letounů stejných typů. Kromě této objednávky WestJet oznámila uzavření leasingové smlouvy na 10 dalších B 737 s GE Capital Aviation Service (GECAS).

Singapore Airlines se staly jedenáctým členem Star Alliance a druhým novým členem po roce 2000. Při této příležitosti se sešli v Singapuru generální ředitelé předních leteckých společností z celého světa, aby uvítali vstup nového člena do aliance. "Existuje jen málo oblastí na světě, kde by Star Alliance neměla zastoupení," prohlásil místopředseda a generální ředitel Singapore Airlines Dr. Cheong Choong Kong a dodal: "Být členem Star Alliance znamená více výhod pro zákazníky, lepší dostupnost celosvětové sítě a hladkou návaznost spojů. Proto Singapore Airlines usilovaly o členství ve Star Alliance." Singapore Airlines se snaží svým zákazníkům přinášet stále nové služby nejvyšší kvality. Singapore Airlines a jejich regionální dceřinná společnost Silk Air létaji do 93 destinací ve 42 zemích Asie, Evropy, Severní Ameríky, Blízkého Východu, jihovýchodního Tichomoří a Afriky. "Velmi nás těší, že se Singapore Airlines stávají členem aliance," řekl Joehen Korbmann, ředitel společnosti Lufthansa pro Českou a Slovenskou republiku. "Oblast jihovýchodní Asie a Pacifiku je pro střední Evropu velmi důležitým trhem. Díky tomu, že v této oblasti máme dalšího kvalitního přepravce, můžeme našim zákazníkům nabídnout větší možnost volby a nové destinace." Dalšími členy Star Alliance jsou: Air Canada, Air New Zealand, All Nippon Airways, Ansett Australia, Lufthansa, Scandinavian Airlines System, Thai Airways Int´l, United Airlines a VARIG Brasilia. V průběhu roku 2000 se mají stát novými členy ještě Mexicana Airlines a British Midland Airways.

Společnost Air Mauritius 9. května objednala dva letouny A 319. Mají umožnit další rozvoj regionálních linek na africkém kontinentu. Nové stroje s pohonnými jednotkami CFM56 mají mít kabiny uzpůsobeny pro přepravu 120 cestujících ve dvou třídách.

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů