Z informačního bulletinu č. 130
/prosinec 2009/

Klubové zprávy

_____________________________________

Především prosím přijměte hlubokou omluvu za to, že 130. Informační bulletin dostáváte až těsně před koncem roku 2009. Přitom je mimořádně důležitý. Zejména proto, že počínaje letošním rokem je zaveden zcela nový způsob platby ročních členských příspěvků, přijatý na dubnovém celostátním setkání členů AFC. Je ale mimořádný i svým obsahem, plně zaměřeným jen na klubové a organizační záležitosti plus klubové a sběratelské akce. Vezměme tedy zprávy „pěkně popořádku“:

V sobotu 18. dubna 2008 se od 9 do 10 hodin uskutečnilo 47. celostátní setkání členů Aviation Fan Clubu – tradičně ve velkém konferenčním sále objektu Letecké školy Řízení letového provozu ČR u terminálu 3 (dříve „Jih“) na starém letišti Praha-Ruzyně. Na klubovou schůzku od 10 hodin volně navázal rozšířený program setkání a výměn s dalšími sběrateli z Čech i ze zahraničí, připravený členy bývalého klubu CAPC. Na setkání AFC bylo přítomno 17 členů klubu včetně dvou nových, jimiž jsou Martin Tatek a Roman Hnízdil. Tímto je srdečně vítáme a těšíme se na spolupráci. Přítomní členové klubu hlasováním schválili pokračování výboru klubu ve stejném složení (Pavel Kvasnička, Roman Decastello, Jaromír Král – místopředseda, Jan Pěnkava – předseda) a snížení minimální částky ročního členského příspěvku ze 150 na 100 Kč, horní hranice nadále není stanovena a je na osobním zvážení jednotlivých členů klubu.

P O Z O R !!! Členské příspěvky na letošní rok (a roky další) posílejte jen a pouze na klubové bankovní konto u České spořitelny! Číslo účtu: najdete v papírové verzi IB 130. Pro určení, od kterého člena je ta která konkrétní platba, je bezpodmínečně nutné uvádět jako variabilní symbol pořadové číslo, které máte ve vytištěném adresáři. Ideální je využít internetové bankovnictví nebo jinou formu bezhotovostních plateb. Vyhnout se poplatku za složenku je možno realizací platby v bance!

Aviation Fan Club se zejména díky aktivitě a ochotě Míly Wolfa a Bédy Krále od 17. září do 10. listopadu 2009 zúčastnil výstavy s tématem Historie české dopravy v Senátu České republiky. Senát náš klub požádal, zda bychom se mohli postarat o sekci civilního dopravního letectví. Velmi děkujeme realizačnímu týmu, že tuto zajímavou speciální akci zvládl. Realizační tým tvořili Míla Wolf a Béda Král za AFC, Pavel Nykodým za LKM AVZO Františkovy Lázně a Miroslav Véber za KPM AVZO Cheb. Své exponáty nabídl i Roman Hnízdil, za což mu velmi děkujeme, i když realizační tým nakonec jeho exponáty nemohl využít, poněvadž byl k dispozici jen velmi omezený prostor. Expozice byla sestavena z modelů od členů spřátelených klubů, které byly umístěny na pozadí a klipboardu zaměřeném na historii civilního dopravního letectví v našich zemích. Provedení muselo být velmi zkratkovité opět s ohledem na velmi málo místa, které bylo k dispozici. K realizaci byly použity víceméně podklady Honzy Pěnkavy, které jsou na klubovém webu. Všechny naše exponáty byly označeny logem Aviation Fan Clubu, které doplnila adresa našich webových stránek. Akce tedy byla i určitou formou prezentace našeho klubu na výstavě, která sice nebyla rozsáhlá, ale zato velmi rozmanitá a zajímavá a uskutečněná na výjimečném místě.
Tuto výstavu si můžete prohlédnout v naší fotogalerii.

Vernisáž (foto: Senát PČR)

Vernisáž (foto: Senát PČR)

Vernisáž (foto: Senát PČR) a celkový záběr na výstavu (foto: Petr Liška)

Realizační tým, od leva: Míla Wolf, Pavel Nykodým, Jaromír Béda Král a Miroslav Véber.

Poděkování.

Adresář, rozesílaný spolu s tímto důležitým Informačním bulletinem, obsahuje i sběratelské zaměření členů a počty kusů sběratelských materiálů podle vyjádření v dotazníkové akci v roce 2008 (a tedy opět s omluvou za zpoždění a s poznámkou, že u členů, kteří vyplněný dotazník neodeslali či nepředali na setkání, uvádíme poslední odevzdané údaje). Pokud u vás nastaly změny nebo zjistíte-li jakékoli chyby, prosíme vás, napište Honzovi Pěnkavovi: nejlépe e-mail na ajpfoto@centrum.cz, anebo na adresu Jana Masaryka 2, 120 00 Praha 2. (Protože údaje budou použity i v tabulkách na webu, prosím posílat korekce i na naši klubovou adresu pro webmastera). Toto mimořádné číslo IB s Adresářem posíláme širšímu okruhu členů klubu.
Nechceme se tím nikoho dotknout a pokud si nepřejete být s klubem ve spojení, opět – prosíme, napište, vše vyřešíme.

Sběratelské žebříčky:

Pohlednice: Zbyněk Otáhal 33 200, Stanislav Vacek 25 000, Lubor Nepejchal 15 047, Vladimír Vokálek 14 800 ...
Fotografie: Petr Brož 9867, Karel Zápotocký 7500, Petr Liška 4700, Antonín Čermák 4511 ...
Diapozitivy: Petr Popelář 43 787, Petr Čadil 5000, Jan Jurečka 3100, Stanislav Vacek 3000 ...
Tiskoviny - Letové řády: Ivan Vaško 5000 ...
Hygienické sáčky: Jaromír Král 2355 ...
Samolepky: Václav Poledne 2020 ...

Mimořádná nabídka publikací a sběratelských materiálů z pozůstalosti Luboše Ševčíka:

1× kniha Světla a stíny leteckého povolání, J. Zacharda, Svět křídel
1× kniha Léta létání, NADAS
1× kniha ČSA 1923–1973, ČSA
2 díly Blandford Colour Series, Kenneth Munson: Airliners between the wars 1919–1939 a Airliners since 1946
1× knížečka – „atlásek“ Svět dopravních letadel, Pavel Toufar, Albatros
6× JP Airline Fleets Int´l:
4× velké – roky 1980, 90/91, 93/94 a 97/98 a 2 malé – roky 1976 a 1978
2× kniha o letecké společnosti Alitalia 1947–1987
1× publikace The prospect of descent k 75. výročí KLM (s věnováním)
2× publikace k 50. výročí Malév
1× publikace o Aeroklubu Třebíč
3× kniha Letouny Tatra, Jan Krumbach
2× kniha 25 let n.p. LET - Kunovice
1× kniha Dopravní letiště, Fábera, Kyncl
1× kniha Dopravní letiště Prahy, 1947–2000, L. Dundáček
Svázané ročníky Leteckých obzorů: 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980–1985 + neúplné ročníky 1986, 1987, 1988, 1989 a 1990 (ale opět svázané a 1× v deskách)
Svázané ročníky časopisu L+K: 1950, 1968, 1969, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974
Výběr časopisů L+K se seriálem o odznacích, který připravoval Luboš Ševčík
1× kniha Řády, medaile a vyznamenání, Fiala, Hrdlička
1× Historie České společnosti přátel drobné plastiky, Zdeněk Čejka
2× letecké komiksy: Bob Stevens – „There I was...“
1× set grafických listů ČSA
Svázané Informační Bulletiny AFC
Klubové publikace jako IATA 1976 nebo Křídla Afriky
1× publikace od spřáteleného klubu Malév Repülés – és Üzemtörténeti Kör: Boglárlelle 11/89
Časopisy pro modeláře a zájemce o historii letectví jako polské BARWA W LOTNICTWIE
POLSKIM nebo maďarská Aero História
Čtvrtletníky pro sběratele: Captain´s LOG – The Airline Memorabilia Collector´s Quarterly
(končí to někdy zjara 1995)

To je jen částečný výčet! A k tomu ještě velké množství nejrůznějších sběratelských materiálů od odznaků, nášivek včetně pilotních, přes samolepky až po různé propagační materiály leteckých společností. Sběratelské materiály budou k dispozici na celostátním setkání zjara 2010 (nejspíš opět tradiční duben). Ovšem knihy a svázané ročníky časopisů nebude možné na sraz dopravit (8 krabic), proto žádáme zájemce, aby se domluvili s Honzou Pěnkavou, u kterého je vše deponováno. Nejlépe e-mailem ajpfoto@centrum.cz a pomocí mobilu 736 751 504. Přednost mají ti, kteří odeberou kupříkladu všechny svázané ročníky časopisů Letecký obzor, L+K atp. atd.

_______________________________________________________________________

Sběratelské akce KSK:

30. 01. 2010   10:30 — 14:00 hod Setkání sběratelů všech oborů (po výroční členské schůzi KSK),   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90
20. 02. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů pohlednic,    Menza ČVUT, Studentský dům, Praha 6, Bílá 90,   rezervace stolů: pan Degen 60768446
27. 02. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů modelů a figurek,   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90
06. 03. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů papírových předmětů, odznaků a různých oborů, včetně figurek z Kinder vajíček,   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90
20. 03. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů pohlednic,   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90, rezervace stolů: pan Degen 60768446
10. 04. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů modelů a figurek,   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90
17. 04. 2010   08:00 - 12:00 hod Setkání sběratelů pohlednic,   Menza ČVUT Studentský dům, Praha 6, Bílá 90, rezervace stolů: pan Degen 60768446

_______________________________________________________________________

Připravil — Jan Pěnkava —
Pro WEB AFC zpracoval WOM (prosinec 2009)

 

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů