Z informačního bulletinu č. 133
/duben 2012/

Klubové zprávy

_____________________________________

Srdečně vás zveme na jubilejní 50. celostátní setkání Aviation Fan Clubu!
Letos jsme museli připravit jmenný seznam s přesnými daty narození a čísly občanských průkazů, vstup tedy bude s největší pravděpodobností povolen pouze těm, kdo včas reagovali a jsou uvedeni v seznamu, který jsme museli vedení Hangáru F a potažmo Letiště Praha odevzdat. Setkání se uskuteční v sobotu 14. dubna 2012 v konferenčním sále Hangáru F. Sejdeme se v 8:30 hodin před vstupní branou s vrátnicí. Nezapomeňte si vzít s sebou občanské průkazy! Zde se s námi spojí určený pracovník hangáru, který si pro nás přijde, protáhne nás dovnitř, zavede do zasedačky a bude nám dělat společnost i při našem pohybu v prostoru hangáru. Počítejte prosím s tím, že pro vpuštění do objektu platí mnohem přísnější pravidla než před několika málo lety, kupříkladu budeme procházet kontrolním rámem, jako bychom se odbavovali před odletem. Byl vznesen dotaz, zda si s sebou můžeme vzít děti, typicky syny. Bohužel toto není možné. Osoby mladší 15 let mají přísný zákaz vstupu. Prosíme, abyste vzali toto vše na vědomí a přizpůsobili se předpisům. V průběhu klubového setkání budeme moci absolvovat krátkou prohlídku hangáru a stojánek těsně před ním. Bohužel není možné parkovat u hangáru. Vedení nám doporučilo zaparkovat například v nákupním centru Šestka u starého letiště a k hangáru F dojet autobusem. Pojedete-li busem MHD z „Kulaťáku“, tedy z Dejvického náměstí, pak číslo 119 odtud odjíždí v 7:48/7:58/8:08/8:18 hodin. Výstup je na zastávce U Hangáru (je druhá od Terminálu 3, přičemž ta „mezi“, řečená Na Padesátníku, je ta tradičně „na znamení“.

Členské příspěvky posílejte na klubové bankovní konto. Pro určení, od kterého člena je ta která konkrétní platba, uvádějte jako variabilní symbol pořadové číslo v klubovém adresáři plus připište jmenovitě zprávu pro příjemce. Ideální je využít internetové bankovnictví nebo jinou formu bezhotovostních plateb. Vyhnout se poplatku za složenku je možno realizací platby v bance!

Administrátor našeho webu by touto cestou rád poděkoval všem členům, kteří zde uveřejnili své příspěvky. Jsou to ing. Petr Liška (dvojjazyčné články s fotografiemi v Aktualitách), ing. Roman Decastello (odborné články), ing. Martin Tatek (odborné články) a Karel Zápotocký (fotografie z LKPR v naší hlavní Fotogalerii).
Na přelomu roku proběhla tradiční soutěž o nejhezčí PF2012. Dorazilo šest vašich pěkných výtvorů. Bodování členů klubu určilo toto pořadí: 1. místo J. B. Král, 2. místo Karel Zápotocký a 3. místo ing. Martin Tatek. Další PF se umístila jen těsně za vedoucí trojicí. Na letošním setkání v hangáru F pražského letiště budou autoři na prvních místech náležitě oceněni.

Vítězné PF2012 J. B. Krále.

Plánované akce Klubu sběratelů kuriozit:

Všechna pražská sběratelská setkání KSK se konají už jen v Menze ČVUT, Studentský dům, Praha 6, Bílá 90, vchod přes terasu z ulice Kolejní. Například 28. 04. od 8 do 12 hod. se sejdou sběratelé modelů a figurek, 19. 05. od 8 do 12 hod. proběhne setkání sběratelů pohlednic (velký sál menzy) a v malém sále ve stejný den a čas ještě setkání sběratelů různých oborů a 02. 06. od 8 do 12 hod. se opět sejdou sběratelé modelů a figurek.

Máte-li doma sběratelské materiály z různých oborů, které byste mohli a chtěli nezištně poskytnout členům Klubu sběratelů kuriozit? Mohou to být pohlednice, etikety, nejrůznější obaly, kalendáře. Přineste s sebou, shromáždíme dohromady, předáme panu Liklerovi a on předá členům KSK.


Zajímavosti z dopravy

_____________________________________

Letouny Boeing 737-500 ČSA v retrospektivních nátěrech.

Dne 29. listopadu 2011 krátce po 15. hodině přistál na letišti Praha-Ruzyně Boeing 737-500 Českých aerolinií v retrospektivním barevném schématu z roku 1957. Tedy ve stejném nátěru, který byl použit na prvním proudovém letadle Československých aerolinií Tupolev Tu-104A OK-LDA v roce 1957. Tento letoun uskutečnil 9. prosince 1957 inaugurační let na lince Praha-Moskva a poté na ní létal pravidelně. Letos od této události uběhne 55 let. Pravidelná linka ČSA z Prahy do Moskvy byla jednou z prvních na světě, na které operovaly výlučně proudové letouny. Při této příležitosti se České aerolinie rozhodly splnit četná přání leteckých příznivců a zařadit do svého letového parku jedno letadlo v „historickém kabátu“. Vybrán byl první letoun, u kterého byla plánovaná pravidelná celková obnova laku. Přelakování bylo provedeno v anglickém Bournemouth. Letadlo OK-XGB v retro livery bylo nasazeno na první komerční let 30. listopadu na lince do Stockholmu.
Toto barevné schéma bylo modifikací barevné úpravy letounů Iljušin/Avia Il-14P i M a v základu vycházelo z nátěru používaného u letounů předchozí generace, tedy Il-12, a „válečných“ strojů Douglas DC-3 a Lisunov Li-2. Tento původní nátěr s modrou linií měl mnohem mírnější „blesk“, tedy přechodovou část pod pilotní kabinou, a menší „vousy“. Navíc letouny byly v barvě leštěného kovu, kdežto stroje Il-14 a Tu-104 měly horní část trupu a svislou ocasní plochu bílou. Návrh nové barevné úpravy tohoto původního poválečného barevného schématu letounů Československých aerolinií byl dílem výtvarníka Ivo Grégra a byl prezentován na nákresu letounu Iljušin Il-14 OK-LAA. Vyznačoval se právě zdůrazněním přechodu k ozdobným „vousům“ pod pilotní kabinou oním typickým „bleskem naplocho“. Ve spodní rozšířené části „vousů“ byl umístěn znak ČSA. Modrý podélný pruh vedl přes okénka a zužoval se směrem k samotnému zakončení trupu. Bílá svislá ocasní plocha nesla státní vlajku a imatrikulační značku a měla modře provedený obrys náběžné hrany s rozšířením v horní části.
Letouny Il-14 létaly na tratích ČSA od začátku června 1957. Pro ČSA je v licenci vyrobil podnik Avia, n.p., v Praze-Letňanech, resp. Závody Jiřího Dimitrova. Nejprve se jednalo o upravenou verzi P (Pasažírskij), tedy pro cestující, kterých mohla přepravovat 18 v konfiguraci 1+2 sedadla v řadě. Došlo ale k další úpravě, značené také P-ČSA, a kabina s konfigurací sedadel 2+2 v řadě byla připraveno pro přepravu 22 cestujících. ČSA si ale objednaly i další úpravy, nejen změny interiéru, kupříkladu zvýšenou letovou váhu, jinou radiovou a elek- trickou výzbroj a také přemístění některých přístrojů. A od druhé půle roku 1957 následovala modernizovaná verze M, respektive M-ČSA, s kabinou pro přepravu 24 osob. Oproti verzi P měla opět vyšší letovou hmotnost (17 250 kg oproti 16 500 kg), delší trup, některé změny v systémech a kabina byla variabilní. Základní konfigurace měla sice 24 sedadel pro cestující, umožňovala však omezením zadního nákladového prostoru pojmout až 28 osob. Verzí bylo ale více než jen tyto základní. Firemní verze u výrobce byly značeny Av-14-24/32, Av-14-32, Av-14-32A, Av-14-28, Av-14-32/40, Av-14-32A, Av-14-31A, Av-14-32A/40 a vyrobeny byly i speciální, kupříkladu salonní Av-14-32 salon, nebo Av-14T – transportní.
Následoval výtvarný návrh pro letouny Tupolev Tu-104A. Původní návrh předpokládal, že celkové grafické řešení bude stejné jako u letounů Il-14, pouze bude proporčně modifikováno s ohledem na délku a tvar nových „tryskáčů“. Nakonec bylo toto modré schéma modifikováno mnohem více. Hlavní podélná linievedla sice přes okna a zužovala se až na samotnou záď, byla však ještě doplněna nahoře i dole tenkou obrysovou linkou. Ta nátěru dodala ještě více elegance. Tyto doplňující tenké linie měly později i letouny Iljušin/Avia Il-14M, kupříkladu OK-MCU. První ze tří letounů Tu-104A ČSA, OK-LDA, poprvé přistál v tomto barevném schématu na letišti Praha-Ruzyně dne 2. listopadu 1957.

Nová retro ČSA zbarvení.

S plánovaným zavedením turbovrtulových letounů Iljušin Il-18 připravily ČSA v roce 1959 nové barevné schéma pro své letouny. Opustily modrou barvu a vybraly jasnou červenou. Tento „červený nátěr“ měl hlavní širokou podélnou linku vedenou pod okénky od ocasu po předek, kde bez „blesku“ přecházela v upravené „vousy“, a tu doplňovala tenká linka vedená „přes okna“ na trupu. A svislá ocasní plocha měla červenou barvu jen v samotné horní části. Sluší se připomenout, že letouny postupně posílily flotilu ČSA od 8. ledna 1960, kdy byly dodány první dva, OK-NAA a OK-NAB. Tyto dva letouny byly verze B pro přepravu 85 cestujících v turistické třídě. A v letech 1960 až 1962 následovaly stroje verze V jako variabilní, a to pro 78 až 111 cestujících s tím, že omezením zadního nákladového prostoru bylo možno připravit konfiguraci pro 120 osob v celoekonomické třídě. Později následovaly ještě tři stroje v dálkové úpravě (D) a jeden ve verzi E. Zjednodušené červené schéma následně používaly také letouny Tu-104A, Tu-124V, Il-14 a také jeden ze dvou letounů Bristol 318 Britannia pronajatých od společnosti Cubana, a to OK-MBA (ex CU-T668). Toto červené barevné schéma bylo používáno až do roku 1969.
V retrospektivním červeném schématu ČSA ze 60. let létá nyní Boeing 737-500 OK-XGC Českých aerolinií, který v tomto provedení poprvé přiletěl na letiště Praha-Ruzyně 21. února 2012 krátce před polednem. Je to nátěr, jaký měly první letouny Il-18, tedy včetně doplňkové tenké linky přes okna. Oproti původnímu provedení chybí jediné: na přídi pod „vousy“ šíp a nad ním označení typu letounu – Il-18, respektive nyní by tam mělo analogicky být Boeing 737. Také ve druhém případě „retro livery“ padla volba na letadlo OK-XGC cíleně, neboť u něj byla naplánovaná pravidelná celková obnova laku po komplexní revizi (D a IL check). Přelakování letounu bylo poprvé provedeno v České republice, a to v nové ostravské lakovně irské společnosti Eirtech Aviation Ltd. Boeing OK-XGC v retro livery byl nasazen na první komerční let 22. února ráno na lince do Bruselu (zpáteční let OK-630/1).

Další zajímavosti z domova i ze světa

_____________________________________

Letiště Praha-Ruzyně  koncem ledna zveřejnilo obchodní statistiky za rok 2011. I když klesl počet pohybů, což je dáno mimo jiné i rušením některých linek a tzv. restrukturalizací ČSA a také menším zájmem o charterovou dopravu vzhledem k hospodářské situaci, pozitivem je vyšší obsazenost letounů i mírný růst počtu odbavených cestujících, a to o 2 % na 11 788 629 cestujících. Změny na trhu vedly k posílení segmentu cestujících, kteří létají přímo z bodu A do bodu B a zpět, namísto různých transferů. Na čele žebříčku nejvyhledávanějších států Německo předstihlo Velkou Británii. Z evropských letišť oznámilo největší absolutní nárůst počtu cestujících Paříž-Charles de Gaull (přes 830 tisíc osob) a potvrdilo svou špičkovou pozici, na druhém místě je Moskva (539 tisíc) a na třetím Frankfurt a.Main (514 tisíc).
Je zajímavé sledovat, jak se postupně rozšiřuje globální aliance SkyTeam , jejímž členem jsou České aerolinie. Po společnosti Garuda Indonesia, která přistoupila v listopadu 2010, to jsou Saudi Arabian Airlines. Ty v lednu 2011 podepsaly dohodu, že se k letecké alianci SkyTeam připojí v roce 2012. Jsou prvním členem SkyTeamu na Středním východě a síť linek aliance obohatí o 35 nových destinací. Klienti SkyTeamu budou mít možnost cestovat prostřednictvím hlavních hubů Saudi Arabian Airlines v Rijádu, Džiddě a Dammámu do nových destinací na Arabském poloostrově, indickém subkontinentu a v severní Africe, jako jsou Alexandrie, Aden, Colombo a Islámábád. Saudi Arabian Airlines nabízejí přímé lety do Evropy, Asie, Afriky a USA. Klienti letecké aliance SkyTeam, a tedy i klienti Českých aerolinií, budou moci přestupovat na lety nového partnera v destinacích, jako jsou Paříž, Řím, Nairobi či New York. Pravidelné spojení z Jeddahu do Asie nabízí také další člen SkyTeamu, China Southern. Samy České aerolinie také nabízejí přímé lety z Prahy na Arabský poloostrov, a to například do Bejrútu a Damašku. V roce 2010 své budoucí členství ve SkyTeamu potvrdily společnosti China Eastern a její dceřiná společnost Shanghai Airlines a také společnosti China Airlines, Aerolíneas Argentinas a už zmíněná Garuda Indonesia. A druhým partnerem na Středním východě budou Middle East Airlines – Air Liban. Libanonský národní dopravce podepsal dohodu o připojení ke SkyTeamu v roce 2012. MEA je jedním z předních leteckých dopravců na Středním východě, který ze své domovské základny na Mezinárodním letišti Rafíka Harírího v Bejrútu létá do 30 mezinárodních destinací v Evropě, na Středním východě a v západní Africe.

Dne 23. května 2011 přivítaly ČSA - České aerolinie České aerolinie nejsou sice nízkonákladovým dopravcem, ale pokud se snažíte a víte jak na to, i na jejich stránkách se dají pořídit levné lety. Jednak v rámci různých nabídek, a pak rezervací v dostatečném předstihu. na ruzyňském letišti nový letoun Airbus A 319, v.č. 4713, který do Prahy přiletěl přímo z továrního letiště Hamburk-Finkenwerder. Jedná se o 15. z celkem 22 strojů typu Airbus, které postupně omlazují flotilu Skupiny Českých aerolinií. Letadlo s imatrikulační značkou OK-REQ a kabinou upravenou pro přepravu 135 cestujících se na svůj první let do ukrajinské Oděsy vydal 27. května. Spolu s příchodem nového letounu opustilo flotilu Českých aerolinií letadlo úplně nejstarší, a to ATR 42 OK-VFI, které cestujícím sloužilo celkem 21 let. O další stroje z „Airbus Family“ se postupně rozrostl i letadlový park charterového dopravce HOLIDAYS Czech Airlines .

Nejzajímavějším letounem, který v loňském roce zavítal na pražské ruzyňské letiště, byl jednoznačně Airbus A 380-841 D-AIMF společnosti Lufthansa
 Lufthansa je německý letecký dopravce č. 1, patří mezi největší dopravce světa.. Tuto velkou událost zažilo Letiště Praha 2. října 2011: největší německé aerolinie u nás poprvé představily největší sériově vyráběné letadlo světa pro civilní přepravu cestujících, a to na propagačním letu, který po návštěvě v Praze pokračoval do Budapešti. Zcela první návštěva tohoto obřího letounu na letiště přilákala velké množství diváků. Zájem byl srovnatelný třeba s příletem nadzvukového Concorde British Airways nebo úplně prvního letounu Boeing 747, který navštívil pražské letiště, a to v listopadu 1972 (B 747-237B VT-EBO Air-India). Letoun byl za jasného dne vidět už zdaleka při přiblížení na přistání. Nejprve ale na žádost pražské strany provedl za nadšení leteckých fanoušků a spotterů nízký průlet nad ranvejí 24 a teprve po provedení dalšího okruhu letoun elegantně dosedl na dráhu ruzyňského letiště. Na stojánku letadlo rolovalo s dvojicí českých vlajek, které osádka vyvěsila z obou stran kokpitu. Letadlo v Praze přivítal Karsten Benz, viceprezident Lufthansy pro obchod a služby v Evropě. V této souvislosti si můžeme připomenout, že Lufthansa má objednáno 12 nových letadel, včetně dalších dvou A 380 (dále 1× A 330-300, 4× A 320 a 5× Embraer 195 pro regionální trati). Lufthansa má v současné době 8 letounů A 380, další dva převezme letos a pět v roce 2015.

A380-841 Lufthansa D-AIMF (foto: J. Pěnkava)

Ural Airlines od 24. března 2012 otevírají novou linku z Nižního Novgorodu do Prahy. Bude sobotní a operovat na ní bude Airbus A 320 (na Ruzyni 12–13:30). Nejlevnější zpáteční tarif letenky je 230 euro (+ asi 150 euro poplatky). Ze čtvrtého největšího města Ruské federace nyní Ural Airlines létají mimo státy SNS pravidelné linky jednou týdně do Dubaje, od léta připravují Varnu, Tivat a kyperský Paphos. Do Nižného Novgorodu létají ČSA s B 737-500 od 26, března každou noc po/út, st/čt a pá/so. Dne 23. března 2012 přistál na ruzyňském letišti druhý letošní nový Boeing 737-800 Travel Service. Jednalo se o dodávací let ze Seattle-King County Int´l Airport přes islandský Keflavík. Letoun v.č. 38025/3968 s registračním označením OK-TVU je pronajat od leasingové společnosti GECAS. Společnost má převzít ještě dva letouny Boeing 737-800 (OK-TVV a -TVW) a dva verze -700 (OK-SWW a -SWT).

Volotea Airlines , nový evropský nízkonákladový dopravce se sídlem v Benátkách, oznámil názvy dalších 34 nových linek. Jednak otevře další dvě základny, a to v Nantes a Bordeaux, a odtud povedou nové linky s tím, že z Nantes to bude i spoj do Prahy – od 3. června každý čtvrtek a neděli (jednosměrné letenky mají mít konečnou cenu od 29 do 49 euro). V letní sezóně budou provozovat celkem 51 různých tratí. Část nově oznámených linek má být ale jen sezónních.

Řecké Aegean Airlines oznámily, že od 24. května 2012 zahájí provoz na nové lince z Atén do Prahy. Na trase bude operovat Airbus A 320 každé úterý, čtvrtek a sobotu (Atény 09:20 – Praha 10:55/11:40 – Atény 15:10). Prodej zpátečních letenek zahájil s cenou 129 euro.

British Airways Britská letecká společnost č. 1 patří mezi nějvětší světové dopravce. oznámily, jaké první destinace budou obsluhovat svými letouny Airbus A 380, jichž mají zatím objednáno 12 a první převezmou už v příštím roce. Jedná se samozřejmě o New York, kam už s tímto typem létají Air France, Lufthansa, Emirates, Singapore Airlines a Korean Air, a dále Singapur, Hong Kong a Peking. Do těchto asijských destinací bude létat i Boeing B 787. „Dreamlinerů“ mají britské aerolinie zatím objednáno 24 kusů.

_______________________________________________________________________

Připravil — Jan Pěnkava —
Pro WEB AFC zpracoval WOM (duben 2012)

 

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů