Výběr z informačního bulletinu č. 141
/září 2015/

Klubové zprávy

_____________________________________

Bylo nás pět

Velice rádi jsme přijali pozvání prohlídky jenečského komplexu Řízení letového provozu ČR s.p.. Podmínku max. počet 5 členů našeho klubu jsme bohužel museli bezpodmínečně splnit. Níže uvedeným článkem se s Vámi chceme podělit o naše dojmy z této prohlídky.

Fundovaným průvodcem se nám stal Ing. V. Brotánek Head of ASP Systems, ATM section. Celý komplex je dobře zabezpečen proti nevítaným návštěvníkům a při vlastním vstupu jsme prošli třemi kontrolami, které jsou obdobné jako při vstupu do prostor letiště. Uvnitř budovy jsme byli požádáni o vypnutí mobilních telefonů.
Nejprve jsme navštívili simulátor Řízení letového provozu. Pro nás, kteří jsme měli možnost vloni navštívit podobný simulátor "3D TWR" Letecké školy Řízení letového provozu s.p. poblíž Terminálu 3 to bylo malé oživení paměti. Tento TWR simulátor slouží pro výcvik řídících pro práci na věži. Tady v Jenči schází pouze obrazové panely, na kterých je možné vidět simulovaný provoz v reálu, ale protože letouny jsou stejně daleko v prostoru, do kterého oko nedohlédne, nevadí to.

Řízení letového provozu


Jenečský simulátor je určen pro výcvik řídících pro funkce na ACC a APP. Simulátor je umístěn v několika místnostech. Sály řízení oblastí a vlastní Approach jsou od sebe odděleny což vychází z historické skutečnosti. Je tu samozřejmě i samostatný sál pro pseudopiloty, kteří vytvářejí pro žáka živý provoz dle předem stanovených úloh. Najdeme tu i sál, kde se jednotlivé úlohy připravují softwarově. Každou úlohu vede instruktor a po jejím skončení jí také vyhodnocuje. Pokud žák na simulátoru uspěje, přichází do živého provozu a 200-300 hod je jeho práce kontrolována instruktorem. Teprve pak se stává plnohodnotným letovým řídícím s patřičnou kvalifikací. Od této doby může být nasazován na jakoukoliv řídící pozici. Řídící nemá za úkol letadlo "navádět", ale zajišťovat, aby se cestou s někým nebo s něčím nesrazilo. Za navigaci letadla, tedy za let po naplánované trati, je odpovědný pilot, a je k tomu vybaven mapou, druhým pilotem, chytrými přístroji i vědomostmi. Řídící je ke své práci vybaven mapou, obvykle radarovým zobrazením letadel, rádiovou stanicí pro komunikaci s letadlem, velkými znalostmi a pevnými nervy.

M. Wolf, R. Decastello, K. Zápotocký, J.B. Král a P. Brož před panely simulátoru


Ze simulátoru jsme prošli přes sál technického zabezpečení systémů a budovy do vlastního sálu řízení letového provozu. Tento sál nás ohromil svou velikostí. Vedoucí směny na vyvýšeném pracovišti nám velmi ochotně odpovídal na všechny naše všetečné otázky.

Pracoviště vedoucího směny


Služba "Approach" řídí provoz v prostoru TMA. CTR je válec o průměru ~ 25km sahající od země do nadmořské výšky 3000 stop (tj. ~ 900m nad mořem). Nad ním začíná další patro, které nedosahuje na zem, ale má větší průměr ~ 50km. Ještě výše, v nadmořské výšce asi 1,5km, začíná další patro s průměrem přes 100km, které končí v letové hladině FL145 (~ 4.5 km nadmořské výšky). To je horní výšková hranice TMA. Skutečné TMA je ještě různě vykousané, protože tam zasahují prostory jiných letišť nebo prostory vojáků.
V TMA se nachází síť příletových a odletových tratí - vše vymyšleno tak, že pokud trať dodržuje letadlo přesně, nemusí se řídící starat o konflikt s letadlem na jiné trati. Proto jsou odletové a příletové tratě tak klikaté. Kudy přesně vedou odletové a příletové tratě najdete na mapách označených SID a STAR každého IFR letiště.
Řídící na "Oblasti" řídí "zbylý" vzdušný prostor v republice - mimo letišť a jejich TMA a CTR. Spadá pod něj vše od země až "kam vidí radar", tedy do hladiny FL660. Na "Oblasti" jde především o zajištění plynulosti provozu. Zátěž řídícího ale může být extrémní - letadla na tratích se pohybují rychle (500 - 1000 km/h vůči zemi), takže na řešení jakéhokoliv konfliktu zbývá minimálně času a je třeba ho řešit desítky, spíše stovky kilometrů předem.
Protože nahoře je letadel obecně hodně, prostor se dále dělí na takzvané sektory. Sektory jsou vymezeny vertikálně i plošně, s hranicemi vyznačenými na mapě. U nás jsou hlavní sektory West, North, East, South a jejich vzájemné hranice kopírují směry hlavních tratí, aby se omezilo předávání mezi řídícími. Každý sektor je totiž řízen svým řídícím. Hlavní vtip uspořádání se sektory je v tom, že je lze používat dynamicky - nemusí být otevřeny všechny najednou, nýbrž mohou být pospojovány do větších celků podle okamžitého provozu. Když počet letadel ve spojených sektorech naroste, sektory se rozdělí a místo jednoho řídícího se objeví dva. S houstnoucím provozem se rozděluje dál, až se vyčerpá buď počet dostupných řídících nebo sektorů. Dle zatížení je možné náš vzdušný prostor rozdělit na 9 až 10 sektorů a to nejenom geograficky, ale i výškově. Na grafickém zobrazení vedoucího směny je přehledně vidět vše už od podání letového plánu, přes letouny, které jsou už ve vzduchu a dle této zátěže se pak mohou jednotlivé sektory dělit nebo spojovat. Každý řídící letového provozu je zapojen do procesu 2 hod a pak jednu hodinu odpočívá v zázemí relaxačních místností. (fitko, vířivky ... prostě odpočinek). Na oblasti se hlavně v noci často používá zkracování tratí - po vzájemné dohodě mezi řídícími je možné letadlu zkrátit cestu mezi body trati. Letadlo pak neletí po trase dle mapy, ale letí přímo - šetří to palivo i čas.
Každé pracoviště je osazeno velkým monitorem, který řídí počítač umístěný v jiné místnosti z důvodu snížení vyzařovaného tepla. Takže k monitorům vedou jen video kabely. Vše je zdvojeno i ztrojeno dle důležitosti a velký důraz je kladen na použití nehořlavých materiálů. Počítačový a Datový sál je celý klimatizován. V případě požáru se celý sál zaplní automaticky plynem, který by měl vznikající ložisko udusit. Plyn je volen pro jeho rychlost a netečnost k dalším elektronickým přístrojům, které v sále trvale pracují pod proudem.
Podle čerstvých statistik ŘLP za květen letošního roku stoupl počet přeletů přes český vzdušný prostor o 7,3 procent, když letoví dispečeři odbavili přes 70 tisíc letů. Jde o největší nárůst za poslední tři roky. K vyššímu počtu přeletů podle něj přispěla i změna v přístupu k dopravcům. ŘLP zavedlo koncepci Free Route Airspace, která dopravcům umožňuje nelétat jen v přesně vymezených koridorech, ale naplánovat si cestu přes Česko tak, jak je pro ně nejvýhodnější.
Řízení letového provozu loni dosáhlo rekordního obratu ve výši 3,391 miliardy korun, firma vydělala 536 milionů korun.
Na závěr bychom chtěli touto cestou poděkovat Ing. V Brotánkovi za vstřícnost a ochotu uspořádat pro nás tuto mimořádnou exkurzi.


Přítomní členové AFC Petr Brož, Roman Decastello, J. Béda Král, Miloslav Wolf a Karel Zápotocký se rozcházeli s pocitem velkého uspokojení.
Použité foto: ŘLP ČR s.p. a autora (pro AFC WOM 2015)

Zajímavosti z dopravy

_____________________________________

* 23. 5. 2015 A-333 Singapore airlines vysadily za letu oba motory

V sobotu 23. května zažila posádka letu SQ-836 Singapore Airlines na letu ze Singapuru do Šanghaje nepříjemné chvíle. Letounu, na jehož palubě bylo celkem 194 osob, vysadily za letu oba motory. Airbus A-330 během letu v cestovní výšce téměř 12 km (39 000 stop) náhle ztratil výkon obou pohonných jednotek. Oba motory Rolls-Royce Trent 772 vysadily téměř současně. Jeden motor se však téměř vzápětí povedlo nastartovat. Posádka postupovala podle standardního postupu a během následujících 30 minut sklesala do letové hladiny cca 8 000 metrů, kde se pilotům opět povedlo obnovit plný výkon. Do této výšky bylo nutné sestoupat kvůli hustotě vzduchu. Ve dvanácti kilometrech totiž kvůli nižší hustotě vzduchu jeden motor neposkytuje letadlu dostatečný tah, aby se stroj mohl v této letové hladině udržet. Podle Singapore Airlines byl výpadek jednoho z motorů pouze krátkodobý. "U obou pohonných jednotek došlo k dočasné ztrátě výkonu, ovšem jednu z nich se povedlo téměř okamžitě znovu spustit. Piloti pak postupovali podle provozních předpisů a převedli letoun do řízeného klesání, aby mohli obnovit standardní chod i u druhého motoru," uvedly aerolinky v oficiálním prohlášení.
Letoun následně dokončil let a bez problémů přistál v Šanghaji. Motory byly podrobeny pečlivé prohlídce, při níž se nepovedlo nalézt žádné známky poruchy, ani jiné anomálie. Stroj zůstal na cílovém letišti v Šanghaji, nicméně uzemněn nebyl. Podle informací serveru South China Morning Post jde o nový stroj, airbus s registrací 9V-SSF byl aeroliniím doručen teprve 30. března tohoto roku.
Singapore Airlines ve spolupráci s Airbusem, Rolls-Roycem a singapurským leteckým úřadem zahájily vyšetřování incidentu. Vyšetřovatelé se zaměří především na vliv počasí a na technický stav pohonných jednotek. Podle hongkongských meteorologů byla v místě incidentu bouře. Pokud do ní airbus vletěl, mohlo to výpadek motorů způsobit. Letadla by se však bouřím měla vyhýbat měla by je k tomu instruovat jak řízení letového provozu, tak palubní povětrnostní radar.
Průlet bouří může způsobit více problémů. Prudký déšť a kroupy mohou způsobit zahlcení a ztrátu výkony motorů. Ještě horší situace může nastat, když ledové krystaly ucpou senzory snímající tlak okolního vzduchu (tzv. Pitotovy trubice). Přístroje pak vyhodnotí nesprávnou rychlost letounu a pokud posádka zareaguje špatně, může to vést ke katastrofě. Právě to se stalo před šesti roky letounu A-330 společnosti Air France u břehů Brazílie.
Vysazení motorů nemívá tak fatální následky. V historii letectví lze najít více případů, kdy velká dopravní letadla úspěšně doklouzala a nouzově přistála na poměrně velké vzdálenosti: například nouzové přistání A-330 společnosti Air Transat 24. srpna 2001 na Azorských ostrovech nebo přistání tzv. Gimli Glideru, Boeingu 767 Air Canada, který přistál 24. července 1983 na letecké základně Gimli v Kanadě. V obou případech byl příčinou nedostatek paliva zaviněný jednou technickým, podruhé lidským selháním.
Někdy se podobně jako v případě sobotního incidentu Singapore Airlines povede výkon motorů opět obnovit. Známým příkladem je let British Airways z Londýna do Aucklandu, kterému během průletu oblakem sopečného prachu vysadily nad Jávou všechny čtyři motory. Po sklesání do menší výšky se však posádce povedlo jejich výkon znovu obnovit.
(Zdroj: technet.idnes)

* 27. 5. 2015 ČSA prodělaly loni o půl miliardy méně. Další polštář už nemají

České aerolinie ani loni nenašly cestu ze ztrátového hospodaření. Oproti roku 2013 se ale propad zmírnil a letos firma věří, že se dostane do zisku. Dopravci se po velkých změnách daří lépe plnit letadla a prodávat dražší letenky.
Celková ztráta firmy dosáhla loni 631 milionů korun, v provozu firma prodělala 518 milionů korun. To je polovina minusového výsledku z roku 2013. Podle předsedy představenstva Jozefa Sinčáka je celková ztráta vyšší hlavně po započítání vlivu vyplacených odstupných propuštěným zaměstnancům o zhruba sto dvacet milionů korun vyšší.
Dopravce, který je od dubna už v podstatě soukromou firmou, v které státu zůstal pětinový podíl, loni spadl s tržbami pod deset miliard na 9,5 miliardy korun. Souvisí to se zmenšením flotily. Loni firma přepravila na pravidelných linkách 2,27 milionu cestujících, dalších 722 tisíc pak na letech pro jiné dopravce.
V minusu je firma i letos: za první čtyři měsíce prodělala 279 milionů korun, loni za čtyři měsíce prodělala 404 milionů. První měsíce roku bývají ale většinou ztrátové.
Vedení firmy přesto věří, že se už letos dostane do zisku. "Důležité je, že se držíme plánu. Létáme plnější a roste i průměrná cena letenek. Pokud nenastanou nějaké nenadálé situace, budeme letos v zisku řádu desítek milionů korun. Jsem optimistou, protože vidím, jak jsou rozjeté prodeje na léto. Roky se tu neplnil žádný plán prodejů, letos jsme nad ním," řekl šéf ČSA Jozef Sinčák.
Hospodaření by měla pomoci i levná ropa. Ta až do poloviny letošního června dopravci příliš nepomůže, firma byla zajištěná na vyšší cenu.
Firma loni proměnila obchodní model, opustila složité tarify a začala po vzoru nízkonákladových dopravců nabízet jednosměrné letenky. "Průměrná cena letenky nám o více než deset procent stoupla. Je to tím, že v minulosti byl na palubě mix extrémů velmi levných letenek a velmi drahých. Máme i plnější letadla, dostali jsme se na obsazenost kolem 70 %, chtěli bychom dosáhnout 80 % a více," dodal Sinčák. (Zdroj: ekonomika.idnes)

* 2. 6. 2015 Travel Service si na zimu pronajme A330-200

Společnost Travel Service plánuje na zimní sezónu 2015/2016 pronájem dálkového Airbusu A330-200 od kanadské společnosti Air Transat. Letoun má létat v konfiguraci pro 345 cestujícich, z toho 12 v business a 333 v ekonomické třídě. V této souvislosti solečnost zároveň oznámila spuštění pravidelné linky Praha - Varadero - Punta Cana bez technického mezipřistání na Azorských ostrovech, které bylo obvyklé u letů do Karibiku, zajišťovaných typem B737-800. Linka má být v provozu od 23. prosince 2015 do konce dubna 2016 2x týdně ve směrování Praha - Varadero, vždy ve středu a neděli, pokračování v úseku Varadero - Punta Cana je plánováno pouze s týdenní frekvencí. Dvě třetiny kapacity letu mají obsadit cestovní kanceláře, zbytek míst bude k dispozici k přímému prodeji individuálním cestujícím pod značkou SmartWings. Velkokapacitním letounem zajišťovala společnost Travel Service své charterové lety do Karibiku pouze v sezónách 2008/2009 a 2009/2010, kdy se na linkách z České republiky objevoval B767-300, registrace TF-FIB, pronajatý od Icelandairu. Toto letadlo mezitím létalo ještě u venezuelských SBA Airlines, aby skončilo u společnosti Air Niugini ve státě Papua - Nová Guinea, pod registrací P2-PXW. (zdroj Planes)

* 6. 6. 2015 Na Aviatické pouti se veřejnosti poprvé představil Lockheed Electra A10

Lockheed Electra A10 Private N241M (Foto ©: WOM)

* 18. 6. 2015 Letadla v Evropě mizela z radarů, mohl za to zřejmě test českého výrobce

Loňské problémy s mizením letadel z radarů letových kontrolních středisek v Praze, Vídni, Bratislavě, Karlsruhe a Mnichově podle všeho souvisely s testy nejmenovaného českého výrobce radiolokátorů. Vyplývá to z konečné zprávy Evropské agentury pro bezpečnost civilního letectví (EASA).
Zpráva ještě nebyla zveřejněna, ale jejíž závěry se dostaly na veřejnost. Informoval o tom deník E15, který se odvolává na portál Air Traffic Management. Incidenty, během kterých byly přetíženy letové odpovídače na palubách letadel, takže stroje následkem toho zmizely z obrazovek dispečerů, se odehrály loni 5. a 10. června.
"Mohu potvrdit, že v inkriminované době (5. 6. a 10. 6. 2014) byly zaznamenány krátkodobé problémy," potvrdil mluvčí Řízení letového provozu Richard Klíma. "Zaznamenali jsme náhodné výpadky detekce letadel systémem tzv. sekundárního radaru v trvání desítek vteřin až několika minut," upřesnil.
Zdůraznil však, že bezpečnost leteckého provozu nebyla nijak ohrožena. Řízení letového provozu nad Českou Republikou využívá jak údaje ze sekundárních radarů (které přijímají signál z odpovídačů na palubách letadel), tak z klasických primárních, které sledují cíle pomocí odrazu radiového paprsku. Dispečeři tedy stále viděli polohu letadel, pouze jim zmizely některé údaje o letech.
Podruhé se incident odehrál v úterý 10. 6. 2014 v půl druhé odpoledne, kdy mizela letadla z radarových obrazovek tentokrát ve Vídni, Praze, Mnichově a Karlsruhe. Porucha trvala až do třetí hodiny odpolední. Tentokrát se výpadky týkaly jen letadel ve vysoké nadmořské výšce. CAOC ale žádné akce v zasažených oblastech nehlásilo.
Nejdříve se mělo za to, že problém souvisí s vojenským cvičením, což ale EASA nepotvrdila. Místo toho uvedla, že zdroj záření, který přetížil odpovídače, byl lokalizován někde v oblasti 111 kilometrů východně od Prahy. Vzdálenosti odpovídají Pardubice, kde na výrobu v bývalé Tesle navázaly hned čtyři společnosti. Největším výrobcem pasivních radiolokátorů je tamní ERA. "Na základě vyšetřování EASA jsme došli k tomu, že jistý civilní výrobce prováděl testy, které vyvolaly rušení napříč regionem," citoval Air Traffic Management ředitele EASA Patricka Kye. Jméno výrobce nicméně nesdělil.
Mluvčí ERA Lenka Stejskalová Reichová řekla, že podnik v souvislosti s vyšetřováním kontaktovaly příslušné instituce. Firma jim poskytla všechny relevantní údaje, jejich přesný obsah je však neveřejný. "Společnost se proto k této problematice nemůže bez souhlasu vyšetřujících orgánů vyjadřovat," uvedla mluvčí. (Zdroj: ekonomika idnes)

* 18. 6. rychlodráha z Prahy do Kladna povede částečně tunelem

Ministerstvo dopravy vybralo variantu železničního spojení na pražské letiště a do Kladna. Mělo by vést po povrchu z Masarykova nádraží přes Negrelliho viadukt do Stromovky a dále tunelem do Dejvic.
"Úsek mezi Dejvicemi a Veleslavínem by pak měl vést částečně tunelem s dalším pokračováním na Kladno a odbočkou na letiště na Dlouhé Míli." uvedl ministr dopravy Dan Ťok.
Stavba má vyjít zhruba na osmnáct miliard korun. V jednání je stále podoba trasy mezi Dejvicemi a Veleslavínem, kde šestá městská část požaduje, aby trasa vedla kompletně pod povrchem. "Nám to ekonomicky nevychází. Navrhujeme tam smíšený stav, to znamená, že část by byla pod zemí a část nad zemí," uvedl Ťok. Cenový rozdíl mezi oběma variantami představuje částku tři až 3,5 miliardy korun.
Správa železniční dopravní cesty plánuje současnou jednokolejnou trať na Kladno elektrifikovat a rozšířit o jednu kolej. Vlaky by poté po ní mohly projíždět zhruba stokilometrovou rychlostí. Vybraná varianta vychází ze studie proveditelnosti, (již kolikáté!!!), kterou správa železnic nyní dokončila. Podle Ťoka by nyní bylo vhodné tento materiál schválit a podobu stavby u Veleslavína řešit až ve druhé fázi, tedy v územním řízení. (Zdroj: ekonomika idnes)

* 22. 6. 2015 Asie předčí Evropu i USA

Cestující jsou nejvíce spokojeni v letadlech asijských leteckých společností. Svědčí o tom výsledky prestižní mezinárodní ankety Skytrax World Airline Awards pro rok 2015. Kromě 4. místa, na kterém se umístily Turkish Airlines a 10. místa, které obsadila australská společnost Qantas, boduje až do 11. místa Asie. Na prvním místě se umístily Qatar Airways.
AirAsia byla zvolena stejně jako v předchozích šesti letech nejlepší nízkonákladovou společností světa, přestože měla před půl rokem fatální havárii v Jávském moři. Čest Evropy zachraňuje třetí místo Norwegian Airlines a hned čtvrté easyJet.

* 1. 7. 2015 Emirates oslavili pětileté výročí letů na Ruzyni příletem typu A380

Airbus A380 je největším osobním letadlem na světě, v Praze byl teprve počtvrté. Nejprve ho v Praze ukázala Lufthansa, loni v březnu pak Korean Air. Emirates už se stejným typem v Praze jednou přistál, ale neplánovaně. Důvodem byly zdravotní komplikace jedné z cestujících na lince mezi Dubají a Amsterdamem. Letiště tímto příletem poprvé naplno využije speciální stojánku "14" pro letadla tohoto typu. Do její stavby investovalo přes 150 milionů korun. V současné době na tuto stojánku pravidelně zajíždějí letadla společností DELTA Air Lines (B767), Korean Airlines (B777 a B747) a Emirates Airlines (B777).
I když je A380 už na světovém nebi běžným letadlem a denně jich přes Česko přelétne několik desítek, v Ruzyni žádné nepřistává. V nejbližší době, se ale nedá čekat, že by někdo z dopravců začal takové letadlo do Prahy pravidelně provozovat, na to je místní trh příliš malý.
Vlastní typ A380 slaví 10 let
Před deseti lety, 18. ledna 2005, byl světu oficiálně představen největšího dopravní letoun Airbus A380. Do vzduchu se tento výsledek více než desetiletého vývoje vydal za přihlížení stovek lidí na místě v jihofrancouzském Toulouse a milionů fanoušků letectví u televizních obrazovek koncem dubna 2005. První cestující se dvoupodlažním letounem, do kterého se může vejít přes osm stovek cestujících, proletěli v říjnu 2007. Premiérový let uspořádaly Singapore Airlines. Právě v Asii a blízkém okolí Airbus našel většinu zákazníků, mezi jeho uživatele patří aerolinky ze Spojených arabských emirátů, Koreje, Číny, Malajsie, Singapuru, Thajska či Austrálie. V Evropě mají letoun, kterého se dosud vyrobilo zhruba 162 ks (květen 2015) a jehož cena přesahuje osm miliard korun, ve flotile jen Air France, Lufthansa a British Airways.
Být výjimečný může být někdy na obtíž. Své o tom ví výrobce letadel Airbus, jehož A380 nejde na odbyt. Současné stroje pro přepravu osob jsou navrhovány tak, aby byly co nejefektivnější v rámci úspory paliva. Dva největší zástupci leteckého průmyslu se úkolu chopili s rozdílnými přístupy. Letecká společnost Boeing zachovává velikost letadel přibližně na stejné úrovni, přičemž se zaměřuje spíše na jejich přepracování do úspornějších variant. Firma Airbus se zase snaží letadla zvětšovat, což, jak se zdá, je její kámen úrazu. Generální ředitel Emirates Tim Clark přesto není s modelem stoprocentně spokojen a požaduje modernizaci. Ta by ovšem mohla vyjít na další miliardy, které si Airbus nemůže nyní dovolit. Dubajské letiště má další problém. Velmi častým hostem na něm jsou obří Airbusy A380. I jinak velká letadla (například Boeing 747) musí mít za A380 odstup 6 mílí (11,1 km), menší letadla dokonce 7 mílí (12,9 km). To potom samozřejmě způsobuje zpomalení provozu na letišti. Klasický odstup běžných letadel jsou při tom jen 4 námořní míle (7,4 km). Společnost Airbus na podobné výtky reaguje tím, že jejich největší letadlo pojme více cestujících než ta klasická.

* 2. 7. 2015 Uprava povrchů před terminálem T3 pokračuje

Kvůli nálezu munice z druhé světové války u starého ruzyňského letiště, tedy terminálu Jih pražského Letiště Václava Havla, policie 13. 7. 2015 dopoledne evakuovala několik desítek lidí, zastavila letový provoz v této části letiště a nechala z něj i odtáhnout letadla. Pyrotechnici munici nalezenou při výkopových pracích odvezli, lidé se mohli vrátit a provoz byl po poledni obnoven, řekla mluvčí cizinecké policie Kateřina Rendlová. Šlo o ostré náboje do leteckých kulometů ráže 12,7 milimetru, prázdné nábojnice a zbytky kulometných pásů. Z terminálu Jih odlétají vládní lety a lety soukromé, událost tedy podle Rendlové neovlivnila provoz na ostatních terminálech, kam přilétají a odkud odlétají běžné komerční lety.

* 3. 7. 2015 Testovaný airbus u Sevilly zřejmě spadl kvůli smazaným datům z počítače

Květnovou nehodu vojenského nákladního Airbusu A400M během testovacího letu u španělské Sevilly zřejmě způsobilo vymazání počítačových dat ke třem motorům, které v důsledku toho nefungovaly, uvedla agentura Reuters s odkazem na vyšetřovatele. Nehodu nepřežili čtyři z šesti členů posádky.
Důležitá data mohla být vymazána během instalace softwaru před plánovaným prvním letem, řekl agentuře zdroj z vyšetřování. Agentura Reuters v té souvislosti uvedla, že kontrolní systémy A400M jsou z velké části automatizované a vyšetřovatelé se od počátku soustřeďují na chybu softwaru.
Turbovrtulovému letadlu nefungovaly řádně tři ze čtyř motorů, neměly dostatečný výkon. Každý motor je přitom ovládán elektronickým zařízením zvlášť. Podle dosavadních informací chyběla počítačům data o točivém momentu motorů. Firma Airbus ani španělské ministerstvo obrany zprávu nekomentovalo. Airbus nicméně plánovanou účast stroje A400M na leteckém salonu Paris Air nezrušil.
Letouny si už objednalo osm členských států NATO, celkem se jedná o téměř 200 kusů, které mají nahradit stárnoucí letouny Hercules. Vývoj nového letadla stál kolem 20 miliard eur (téměř 550 miliard Kč) a byl zatím největším evropským společným projektem v sektoru obrany. Provázely jej ale opakované odklady a náklady projektu byly nakonec podstatně vyšší, než se původně plánovalo. Lety tohoto typu jsou již obnoveny.
Od projektu odstoupila Itálie a Británie si kvůli zpožděním pronajala čtyři americké C-17, které následně odkoupí. Kromě zemí NATO Francie, Německa, Španělska, Turecka a Belgie s Lucemburskem si stroje objednala také JAR a Chile. Jeden letoun stojí přes 100 miliónů eur (2,7 miliardy Kč). Lety s novým letounem po neštěstí pozastavily například Británie a Německo. Tento vojenský Airbus RAF přilétl dne 2. 7. 2015 na letiště Praha-Ruzyně již podruhé a následující den pak odlétl kolem 11:00 hod. Stroj nesl příznačnou registraci ZM400. Viz foto z odletu. Třetí přílet byl naplánován na 8. 7. 2015 ve večerních hodinách s odletem 9. 7. 2015 opět kolem poledne.

* 9. 7. 2015 Letové zkoušky motoru CFM LEAP 1-B úspěšně pokračují

Pro letové zkoušky nového motoru LEAP 1-B "Leading Edge Aviation Propulsion" byl upraven Boeing 747 registrace N747GE (c/n 19651). První let byl proveden 29. dubna 2015 ve Victorville stát Kalifornie a byl to poslední milník v dvouletém vývojovém programovém vrcholení pro motorovou certifikaci v roce 2016.
První předávání Boeingů 737 MAX zákazníkům jsou naplánována někdy během roku 2017. Podle firemního sdělení, si motor vede ve zkouškách dobře. Během posledního 5:30 hodinového letu dokončil úspěšně vícenásobné mechanické testy v různých nadmořských výškách.
Motor LEAP - 1B je určen exkluzivně pro rodinu B737 MAX. CFM je jediný dodavatel pro tuto rodinu. Své motory dodává od první klasiky v roce 1984. Vrchní zalétavací pilot CFM Steven Crane řekl: "stále budu zaujat technologickým skokem který CFM pro rodinu MAX udělala. Tyto motory demonstrují zralost, která se nevidí tak často v nových výrobcích. Myslím si, že naši letečtí zákazníci budou tímto motorem unešeni a to doslova."
V současné době máme 26 ks LEAP motorů (všechny tři modely) na testu s deseti dalšími motory v různých stupních konečné montáže.

* 9. 7. 2015 Prahu a Čínu spojí přímý let společnosti Hainan Airlines, začíná na 13 tisících Kč

Praha a Peking budou mít poprvé v historii přímé letecké spojení. Po měsících vyjednávání ve čtvrtek 9.7. čínský dopravce Hainan Airlines potvrdil, že od 23. září bude mezi Českem a Čínou létat třikrát týdně.
Hainan nasadí na linku Boeing 767 s kapacitou 223 míst, z toho 31 v třídě business a 192 v economy. Let do Pekingu potrvá deset hodin, v opačném směru o hodinu déle. Z Prahy bude odlétat ve 13:30, v Pekingu bude v půl šesté ráno. Z Pekingu linka startuje v půl třetí ráno, v Praze je v půl sedmé ráno.
"Linku se tak podařilo připravit během tři čtvrtě roku. Obvykle se dálková spojení domlouvají až řadu let," uvedl Václav Řehoř, předseda představenstva Českého aeroholdingu, kterého předseda vlády pověřil vyjednávat o nové přímé lince mezi Prahou a Čínou. O přímém leteckém spojení do Číny se mluví několik let, lobboval za něj například i někdejší šéf ČSA a současný šéf česko-čínské obchodní komory Jaroslav Tvrdík. Kromě oživení byznysu mezi oběma zeměmi by mohla linka navýšit i počty čínských turistů v Česku. Podle Řehoře má linka potenciál obsloužit šedesát tisíc cestujících ročně. "Čína je jedním ze strategických zdrojových trhů pro náš příjezdový cestovní ruch," uvedla ministryně pro místní rozvoj Karla Šlechtová. Minulý rok navštívilo Česko 212 tisíc Číňanů, což je meziroční nárůst o pětinu. Zájem čínských turistů o Prahu v posledních letech roste, za uplynulých pět let se jejich počet směřujících do České republiky ztrojnásobil. "Tamní klientela slyší zejména na romantickou atmosféru města, už nyní se o Prahu jako o svatební destinaci Číňané velmi zajímají. Nová linka však bude přínosem i pro byznys cesty nebo kongresovou turistiku," uvedla Nora Dolanská, ředitelka Prague City Tourismu. (Zdroj: ekonomika idnes)

* 10. 7. 2015 Plánuje se přestavba Ruzyně. Dostane nový vnitřek i lepší příjezd

Letiště Václava Havla získá v příštích letech novou podobu, aby bylo zejména pro cestující přívětivější než dosud. Po proměně interiéru chce Letiště vylepšit i celé dopravní řešení pro příjezd k terminálům, ve hře je i úplně nová řídící věž.
"Chceme cestujícím zpříjemnit čas, který na letišti tráví," říká předseda představenstva Českého aeroholdingu Václav Řehoř. Kromě stavebních úprav by měly "rekonstrukcí" projít i jídelní a nápojové lístky restaurací na letišti. Náklady na úpravy odhaduje vedení zatím na stovky milionů korun.
Jako první přijdou na řadu vnitřní prostory obou terminálu. Pro Letiště Praha je navrhla společnost Chapman Taylor, která stojí například za Terminálem 5 londýnského letiště Heathrow. "Chceme proměnit vnitřní prostory tak, aby se v nich více promítala symbolika Prahy, respektive České republiky," řekl Řehoř.
Zpříjemnění pobytu na letišti chce Řehoř dosáhnout i změnou služeb a ceníků občerstvení. Jenže úpravy nebudou jednoduché: po minulém vedení patří většina prostor jedinému nájemci, firmě Aelia. Smlouvy jsou přitom na dlouho a těžko vypověditelné. Letiště proto zkouší s firmou jednat. Velké úpravy čekají i příjezd k letišti a celé samotné dopravní řešení. Kromě plánovaného a roky odkládaného kolejového napojení by se měla změnit i organizace příjezdu a parkování u terminálů. "Nechceme, aby byl příjezd na letiště v budoucnu stresující záležitostí, naopak zpřehledněním dopravy a souvisejících služeb chceme přirozenou úroveň stresu co nejvíce snížit a samotné letiště tím i zatraktivnit," vysvětlila Janoušková. Letiště už kvůli tomu vypsalo dvoukolovou urbanisticko-dopravní soutěž, jejímž výsledkem má být ideové řešení veřejného prostoru před Terminály 1 a 2. Před terminály by tak mělo v budoucnu vyrůst reprezentativní a příjemné prostranství s moderním řešením automobilové dopravy a parkování. Na soutěži spolupracuje letiště s Institutem plánování a rozvoje hl.m. Prahy podle standardů pro architektonické soutěže. Vítěz by měl být znám do konce roku 2015. Kromě organizace dopravy by se mělo změnit i řešení parkovacích domů. Některé parkovací domy by se podle Šépky mohly zbourat a přesunout jinam. "S tím souvisí i další idea letiště, a to návrh na novou věž Řízení letového provozu, která by měla být zhruba 75 metrů vysoká," dodává architekt. Dnešní věž totiž není dost vysoká a nepokrývá všechna místa tak, jak by si letiště představovalo. To, kde bude stát věž nová, je také na soutěžících. (Zdroj: ekonomika idnes)

* 17. 7. 2015 ČSA jsou po osmi letech v zisku

Poprvé od roku 2007 vykázaly České aerolinie za první pololetí zisk. Dlouhodobě ztrátový dopravce, kterého letos už ovládli soukromí vlastníci, vydělal za prvních šest měsíců letošního roku 13 milionů korun. I když firmě pomohl prodej starých boeingů, její hospodaření se letos výrazně zlepšilo. ČSA k návratu do černých čísel pomohl ale ještě naposledy rozprodej majetku. Za trojici boeingů 737, které firma prodala do Afriky a Peru, získala 108 milionů korun. Na samotném provozu firma prodělala 145 milionů korun, loni to bylo 354 milionů korun. "Podle aktuálních výhledů, za předpokladu naplňování stanoveného obchodního plánu a ozdravných opatření by měly provozní výsledky na konci roku skončit v mírném zisku," dodal mluvčí Dan Šabík.
Firma zatím nezveřejnila údaje o tržbách nebo počtu přepravených cestujících. Vzhledem k tomu, že loni ještě létala se šesticí airbusů A320, které jejich majitel už prodal do Pákistánu, došlo k mírnému poklesu. (Zdroj: ekonomika idnes)

* 18. 7. 2015 Airbus otestoval letoun, který létá na baterky

Elektrické letadlo Airbus E-Fan se vůbec poprvé vypravilo přes kanál La Manche z Velké Británie do Francie. Let elektricky poháněného stroje začal v anglickém městě Lydd v hrabství Kent a skončil v Calais ve Francii. Byl dlouhý asi 68 kilometrů a trval necelých 45 minut.
Na pařížském aerosalónu ukázal Airbus návrh dvoumístné varianty svého elektrického letadla E-Fan. Podobně jako automobilům od firmy Tesla mu stačí k pohonu pouze elektřina ze zabudovaných akumulátorů. Dnes tento nový letoun už létá. Testovala se první generace tohoto stroje při letu nad kanálem oddělujícím Anglii od Francie.


Airbus se zavázal investovat do rozvoje výroby druhé generace stroje asi 20 milionů eur (cca 542 mil. korun). Chystá se jej také připravit pro mezinárodní certifikaci CS-LSA pro stroj s maximální vzletovou hmotností pod 600 kg. Stroj vyrobený z kompozitů má rozpětí křídel 10,98 m, je 5,67 m dlouhý a výška v nejvyšším bodě je pod dva metry. Letoun je určen pro základní pilotní výcvik a obsahuje tak sedadla pro instruktora a studenta.
Dva elektromotory, každý s výkonem 32 kW, dokážou rychle a tiše udat E-Fanu vzletovou rychlost 110 km/h a následně poskytnou dostatečný výkon pro cestovní rychlost 160 km/h. Maximální rychlost je přes 200 km/h. K napájení slouží Li-ion akumulátory s celkovou kapacitou 29 kWh, které lze nalézt ve vnitřní části křídel. Zvládnou let v délce mezi 45 až 60 minutami na jedno nabití se zhruba 30minutovou rezervou. (Zdroj: Technet idnes)

* 19. 7. 2015 Dvě nové vnitrostátní aerolinie na saudském trhu

Dvě aerolinie - Al Maha Airways (dcera Qatar Airways) a Saudi Gulf Airlines (v Bahrainu bázované Gulf Air) měly spustit provoz v září 2014, ale díky licenčním problémům v minulé roce se tak nestalo. CEO Qatar Airways Akbar Al Baker řekl, že Al Maha Airways nemusí operovat ještě ani v létě 2016, dodal, že: "očekáváme, že budeme mít 6 až 18-ti měsíční dobu pro přípravné práce před vlastním spuštěním provozu."
Al Maha Airways dostaly čtyři nové aerobusy A320 přímo od výrobce na konci dubna 2015. Také Saudi Gulf Airlines, vlastněné soukromým saudským společenstvím nazvaným Abdel Hadi Abdullah Al Qahtani & Sons Group of Companies, se rozhodly pro aerobus. Několik jejich nových aerobusů bylo viděno nedávno v Toulous.

AL MAHA

Z výroby

_____________________________________

* 17. 7. 2015 Aircraft Industries, a.s. oslavila zhotovení inovovaného prototypu L 410 NG

Společnost Aircraft Industries, a.s. 17.7.2015 na svém firemním letišti v Kunovicích uspořádala slavnostní ROLL OUT, tedy oslavu zhotovení svého prototypu L 410 NG, na kterém pracovala od roku 2010 a který je nyní připravován na svůj první vzlet. Na oslavu, kde byl představen celý vývoj prototypu až do současnosti, byla pozvána řada významných obchodních partnerů společnosti a to především těch, kteří na projektu spolupracovali.
Čtyřistadesítka, jejíž první prototyp vzlétl v roce 1969 a počet vyrobených letadel přesáhl tisícovku, doznala oproti aktuální verzi UVP-E20 mnoha konstrukčních změn. Nejviditelnější je prodloužení přední části trupu, ve které je nyní dvojnásobný prostor pro zavazadla. Změny jsou patrné také na motorových gondolách. Zcela nově bylo zkonstruováno křídlo - v původních rozměrech a při zachování mechanizace, úchytů i odmrazovacích prvků nyní obsahuje integrální palivové nádrže, které téměř zdvojnásobují objem paliva a zvyšují dolet i vytrvalost. Trup i křídlo mají podle režimu Damage Tolerance zvýšenu životnost až na 30 000 letových hodin a údržba byla změněna na režim "podle stavu".
Letoun bude mít opět o něco výkonnější pohonnou jednotku než je ta stávající, která byla modernizována již v roce 2013. Nová pohonná jednotka bude sestávat z motorů GE H85 se vzletovým výkonem 850 HP a vrtulí AV 725 s novým reduktorem, který v důsledku nižších otáček umožní snížení hluku. L 410 NG dosáhne vyšší cestovní rychlosti (až 417 km/h TAS) a bude mít modernizovanou pilotní kabinu technologií Glass Cockpit od společnosti Garmin, konkrétně avioniku G3000, která výrazně přispěje ke zvýšení bezpečnosti letu. Rovněž bude modernizována kabina cestujících tak, že docílíme prostředí, na které jsou cestující zvyklí z letounů vyšší kategorie. Zároveň bude podstatně zvýšena návrhová životnost letounu a to až na 30 000 letových hodin a/nebo cyklů.


Vývoj nového prototypu L 410 NG byl řešen především v rámci dotačního projektu MOSTA, který byl započat v dubnu 2010. Jednou z posledních úloh v rámci tohoto projektu bude první vzlet prototypu a série základních letových zkoušek. Tento významný projekt, na kterém spolupracuje celá řada českých společností a výzkumných a vzdělávacích subjektů (Avia Propeller, s.r.o., Evektor s.r.o., GE Aviation Czech, s.r.o., Jihlavan, a.s., Jihostroj, a.s., MESIT přístroje spol. s r.o., SVÚM a.s., Aero Vodochody, a.s., UNIS, a.s., VR Group, a.s., VUT Brno, VZLÚ a.s.) má pozitivní dopad na celý český letecký průmysl a to například rozšířením a kvalitativním růstem výzkumně vývojových kapacit leteckého průmyslu v ČR, inovací leteckých motorů, vrtulí a agregátů, což přispívá ke zlepšení konkurenceschopnosti těchto výrobků na světovém trhu a v neposlední řadě i většími šancemi na zapojení ČR do evropských a světových projektů v oblasti výzkumu, vývoje a výroby letecké techniky. Dotační projekt byl podpořen ze státních prostředků poskytnutých prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu. Celková výše uznaných nákladů činila 460 mil. Kč, z toho dotace 238 mil. Kč a pouze za společnost Aircraft Industries, a.s. jde o náklad 154 mil. Kč, z čehož dotace byla 56,5 mil. Kč.
Dalším dotačním projektem, který se svými činnostmi podílí na vývoji nového modelu L 410 NG je projekt INKOM, rovněž podpořen MPO. V rámci tohoto projektu byly vyvinuty kompozitové letadlové celky, které budou na sériově vyráběném L 410 NG použity. Kromě již výše zmíněné inovace kabiny cestujících byly vyvinuty kompozitové dveře, jejichž předností je snížení hmotnosti těchto částí a prostupu tepla. Kompozitová konstrukce motorových gondol povede kromě úspory hmotnosti a snížení nákladů na výrobu ke zvýšení účinnosti vstupního vzduchového kanálu pohonné jednotky a ke snížení aerodynamického odporu motorových gondol jako celku.
Letos společnost plánuje výrobu 18 kusů stávající verze letounu L410 UVP-E20, příští rok 24 letadel. Cílem do budoucnosti je zvýšení výroby až na 30 letadel ročně. V minulém roce se podařilo prodat 16 letadel, letos očekává 19 kusů. Mezi zcela nové trhy patří například Nepál a Bangladéš.
Již nyní společnost eviduje zájem o nový model a v důsledku zlepšení letových parametrů, provozních charakteristik i zvýšení užitných vlastností letounu očekává zvýšení poptávky. V nejbližší budoucnosti se společnost Aircraft Industries, a.s. hodlá zaměřit na dokončení certifikace L 410 NG se záměrem zahájit jeho sériovou výrobu v roce 2017.

Vlevo Glass Cokpit Garmin G3000, Vpravo tmavé státy, kde ve světě už L410 létá


(Zdroj: Aircraft Industries a. s.)

Příspěvky a náměty pro Informační Bulletin č.142 i články našich web stránek prosím nadále posílejte na naši elektronickou adresu afclub@volny.cz po př. na korespondenční adresu J. Král, Brdičkova 1914, 15500 Praha 5. Velice rádi je uveřejníme.

_______________________________________________________________________

Připravila — redakční rada AFC za přispění dalších členů klubu —
Pro WEB AFC zpracoval WOM (srpen 2015)

 

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů