Výběr z informačního bulletinu č. 155
/červenec 2018/

Klubové zprávy

_____________________________________

*** Další naše setkání proběhne v holešovické restauraci Avion v sobotu 30. června 2018 tradičně od 13:00 hod. Místa zajistí WOM. Těšíme se na ukázky Vašich sbírek. (pro IB: WOM)


*** 5. 5. 2018 Odstartovala raketa k unikátní misi. Cílem planeta Mars
NASA začala průlomovou vesmírnou cestu. Vyslala na Mars kosmickou loď Atlas V. Součástí rakety je modul InSight, jehož úkolem bude zjistit původ hornin, ze kterých se Mars skládá. Start Atlasu V se uskutečnil hodinu po poledni 13:05 SELČ také prémiově z vanderberské základny v Kalifornii. Na Mars by měl modul doletět 26. listopadu letošního roku. Stráví na něm 728 pozemských dnů. Společně s průzkumným modulem odstartovaly poprvé dvě sondy, jejichž technologii CubeSat otestuje NASA poprvé v hlubokém vesmíru. Hlavním účelem sond je pomoci při komunikování s InSightem. Úspěch mise na nich ale nezávisí.
Start rakety jsme sledovali v přímém přenosu, protože na palubě nese také některá jména členů našeho klubu.
Z finančního hlediska vyšla raketa USA téměř na 814 milionů dolarů (přes 17 miliard korun). Cena vědeckých přístrojů se vyšplhala zhruba na 180 milionů dolarů (téměř 4 miliardy korun). Specialitou celé akce jsou mikročipy s virtuálními palubními lístky. Ty NASA poslalo celkem 2,4 milionu lidí z celého světa. Chtěli totiž, aby se alespoň jejich jméno dostalo na rudou planetu. Přátelé, nebudeme tam sami:
Sondu vyrobila americká společnost Lockheed Martin Space Systems; s její montáží bylo započato na sklonku roku 2014 a tehdy se předpokládalo, že by sonda mohla být smontována během 6 měsíců. InSight využívá koncept jiné americké planetární sondy, Phoenix, takže jí je vzhledem značně podobný, nicméně většina elektronických komponentů vychází z návrhu americké sondy MAVEN.

(pro IB: WOM)


*** 5. 6. 2018 Proběhla exkurze AFC v podniku Aircraft Industries Kunovice

Dne 5. 6. 2018 se náš klub konečně mohl podrobně seznámit s výrobou zatím jediného dopravního letadla vyráběného i zkonstruovaného kompletně v České republice.
Že se naše akce mohla konat musíme poděkovat laskavému přístupu ze strany Aircraft Industries. Jmenovitě pracovnicím marketingu Bc. Elizaveta Rakhmanina a Sadiyarova Olesya, které pro nás zajistili i průvodce pana Otomara Šimáka. Pan Šimák pracoval u tohoto podniku celý život a tak nám mohl podat velmi fundovaný výklad.
Začali jsme tradičně v "síni slávy", kde nám popsal v krátkosti historii podniku.
HISTORIE:
Aircraft Industries, a.s. (dříve Let Kunovice) je český (původně československý) letecký výrobce sídlící v Kunovicích. Známý je hlavně výrobou letounů L-410 Turbolet, kterých bylo vyrobeno přes 1 100 ks a kluzáků Let L-13 Blaník. Letadla vyrábí a ochrannou známku vlastní akciová společnost, kterou vlastní v současnosti ruská společnost UGMK. Firma dodnes provozuje šesté největší letiště v ČR a provozuje i soukromé letecké střední učiliště.
Stavba továrny Avia Kunovice (mateřský závod Avia Praha, součást koncernu Škodových závodů) začala v roce 1936. Před a během války fungovala nedostavěná továrna jako opravna. Po válce byla znárodněna a v roce 1950 byla zahájena výstavba nového závodu, 2 km západně od továrny v Kunovicích. Mezi lety 1957-1967 byla přejmenována na SPP ("Strojírny první pětiletky"), v roce 1967 se vrátila k původnímu názvu Let. Vyráběly se tu víceúčelové letouny Aero Ae 45 a Aero Ae 145 a v licenci od roku 1953 sovětské cvičné letouny Jakovlev Jak-11 (pod označením C-11 a prototypy C-11U s příďovým podvozkem).
V roce 1957 se začalo s vývojem lehkého víceúčelového a sportovního letounu L-200 Morava a o čtyři roky později s úspěšným zemědělským letounem Z-37 Čmelák. Také se zde vyráběl cvičný letoun L-29.
Po celá léta firma vyvíjela a vyráběla mnoho typů kluzáků - Z 124 Galanka, LF 109 Pionýr, Z 425 Šohaj.
Nejúspěšnějším typem byly Blaníky - L-13 Blaník, Let L-23 Super Blaník a moderní pokračovací kluzák Let L-33 Solo.
V průběhu 60. let zde byl vyvinut 19-místný turbovrtulový letoun - L-410 Turbolet, který se vyrábí doposud. Tento typ prošel mnoha vylepšením a modernizacemi; L 410 UVP-E20 a L 420 jsou samostatně certifikovány úřady EASA a FAA.
Vyráběné letouny:
Z-22 Junák (1949-1951, 170 ks)
C-11, C-11U (1953-1956, 707 + 3 ks)
Ae-45, Ae-45S, Ae-145 (1954-1961, 20+228+142 ks)
L-13,L-23 Blaník (1958-2010, více než 2800 ks)
L-29 Delfín (1962-1973, 1772 ks)
Z-37, Z-37-2 Čmelák (1963-1984, 713+26 ks)
L-200, L-200A, L-200D Morava (1957-1964, 13+160+197 ks)
L-410 A,AF,M,UVP,T,FG, UVP-E Turbolet (1969-2018, více než 1100 ks)
L-610 M - motory Walter M-602, G- motory GE CT7 (1988-1997, 4+2 létající prototypy)
L-410 NG (2015-2018, 1 prototyp + seriový letoun ve výrobě)

Po krátkém exkursu historie jsme vstoupili do výrobních prostor:

OBROBNA:
Většina zde obráběných dílců je z hliníkových slitin; z oceli jsou jen některé, například jako závěsy na křídlo, trup a dílce pro upevnění podvozku. V této hale se obrábí dílce od několika milimetrů až po panely křídla o délce 6,5 m. Jak nám bylo vysvětleno jednotlivé dílce se z duralových plechů vyřezávají pomocí fréz. Řezací stroje s pomocí vodního paprsku nejsou pro tento účel z technologického hlediska vhodná, protože na hranách vodního řezu zůstávají malé trhlinky a to je v leteckém průmyslu nepřípustné. Nicméně pro vyřezávání hrubých polotovarů se také používají.

Největším a nejvýkonnějším strojem je horizontální frézka od firmy Handtmann s upínací paletou na 7 x 2 metry. Výhodou stroje jsou dvě palety, na jedné se obrábí, na druhé se upíná nový dílec. Polotovar k frézování na tomto stroji váží až 1900 kg. Odpad v podobě třísek je veliký, např. nosník trupu se vyrábí z bloku duralu o hmotnosti 175 kg a hmotnost obrobeného nosníku je pouhých 27 kg. Tedy při frézování vzniká 148 kg třísek. Odpadové třísky se lisují na specielním lisu do malých válečků a ty pak jdou zpět do hutí k dalšímu použití.
Protože se pracuje převážně s nemagnetickými materiály, magnetické upínání materiálu není možné. Pro tento účel se zde používají speciální podtlakové upínací přípravky.
TVÁŘENÍ PLECHU a PROFILU z Al-slitin:

HYDRAULICKÝ LIS - LISOVÁNÍ DO GUMY - dílce max. = 1 200 x 500 x 200 mm, - provozní tlak = 15 Mpa
KAPALINOVÝ LIS - dílce max. = 1 000 x 2 800 x 200 mm, - provozní tlak = 25 Mpa, - max. výška špalku = 200 mm
V pracovním cyklu zajede stůl do tunelového stojanu lisu. Výlisky jsou pak tvářeny do konečného tvaru vysokotlakou kapalinou, která na ně působí přes gumovou stěnu tlakového vaku.

V této hale jsme měli možnost vidět největší lis továrny, který byl ale v době naší návštěvy rozebrán a probíhala na něm revize a údržba. Na všech možných místech tu byly složeny ohýbací "kopyta", přípravky a nástroje.
MĚŘENÍ:

Protože vyráběné komponenty musí být v toleranci desetiny mm, kontroloři je měří na třísouřadnicovém měřícím stroji s vysokou přesností, který přesně ukáže, jestli je součástka v toleranci. Všechny vyráběné součástky mají své výkresy v databázi a tento stroj je schopen rychle na naprogramovaných bodech zjistit všechny jejich rozměry a porovnat je s modelovým zdrojem v databázi.
Pracovní prostor - délka 3300 mm, šířka 1500 mm, výška 1400 mm.

POVRCHOVÉ ÚPRAVY HLINÍKU:
Protože se musí zamezit i té nejmenší korozi, základní hliníkové výrobky se musí před stříkáním základní barvy eloxovat. Starou galvanovnu podnik nahradil novým zcela automatizovaným pracovištěm. Linky jsou řízeny počítačem včetně archivování ukončených prací.
V podniku Aircraft Industries se provádí tyto základní operace.

Chromátování žluté Alumigold B
Tato povrchová úprava zaručuje korozní odolnost dílů v kombinaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi takto ošetřeného povrchu pro aplikaci nátěrového systému popř. práškového lakování.
Využitelný vnitřní rozměr van: délka 5500 x hloubka 1900 x šířka 600 mm.

Chromátování bezbarvé Alodine 1500
Tato povrchová úprva zaručuje korozní ochranu hliníku a je vynikajícím pojivem pro průsvitné organické povrchy. Používá se v případě, že má být zachován charakteristický vzhled hliníku.
Využitelný vnitřní rozměr van: délka 1800 x hloubka 800 x šířka 700 mm.

Linka je doplněna o pracoviště korozní komory, kde jsou pravidelně ověřovány výsledky korozní odolnosti.

ELOXOVÁNÍ V KYSELINĚ CHROMOVÉ
Tato povrchová úprava zaručuje korozní odolnost dílů v kombinaci s vynikajícími adhezními vlastnostmi takto ošetřeného povrchu pro aplikaci nátěrového systému nebo pro lepení.
Možnost zátahu v horké vodě.
Využitelný vnitřní rozměr van: délka 3400 x hloubka 1400 x šířka 700 mm.

ZKOUŠKY KOROZNÍ ODOLNOSTI
Zkoušky korozní odolnosti se provádí v solné komoře Ascott.
LAKOVÁNÍ:
Podnik si postavil novou velkou lakovnu, do které se vejde kompletní letoun L410, takže povrchová úprava pro jednotlivé společnosti není problém.
Lakování polyuretanovými, epoxidovými, akrylátovými, nitrocelulozovými a syntetickými nátěrovými hmotami.
Lakovací boxy 6 x 4 m, 22 x 7 m (s možností propojení tří boxů do celkové velikosti 22 x 24 m).
Sofistikované nátěry letounů dle specifického přání zákazníka.

NÝTOVANÉ SESTAVY
V hale nýtovaných sestav se postupně z jednotlivých dílců sestavují větší celky - jako je trup a křídlo.

Všude kam se podíváte jsou velice speciální výrobní přípravky, na kterých se nýtování provádí.

MONTÁŽ LETADEL:
Na pracoviště finální montáže letadel jsou dodávány již snýtované drakové celky jako je křídlo, trup, kýl, stabilizační a výškové plochy. Je instalován hlavní a příďový podvozek, na křídlo jsou zavěšovány a nivelovány motory a jsou připojeny potřebné instalace (ovládání motorů, olejová instalace apod.). Po sestykování křídla s trupem jsou instalovány vrtule. Letadlo je zde vybaveno elektrickou instalací, je montováno ovládání řízení a navigační soustavy, dále palivová soustava, hydraulická instalace a další.

V montážní hale jsme měli také možnost vidět jeden z prototypů L-610G OK-XZA, který nebyl sešrotován při ukončení programu v roce 2006, kdy byly zlikvidovány výrobní přípravky a rozpracované trupy a křídla. Druhý prototyp byl "zavlečen" do USA a odstaven na letišti Southwest Georgia Regional Airport u města Albany ve státě Georgia. Slibný projekt skončil těsně před certifikací, škoda. V poslední době se objevují dílčí informace, že projekt L-610 by mohl být, 30 let po vzletu prvního prototypu, znovu oživen.

ZALÉTÁVACÍ ODDĚLENÍ:
Z finální montáže přechází letadlo na zalétávací oddělení. Zde je do letadla mimo jiné doplněno palivo, jsou odkonzervovány motory, resp. dochází k celkovému oživění letounu. Na tomto úseku je rovněž kompletně dokončen interiér letounu (montáž sedaček a čalounění dle požadavků zákazníka) plus pro případ nouze kabinové i kyslíkové přístroje. Poté se provádí předletová příprava s následnými zkušebními lety. Na našem firemním letišti je provedená motorová zkouška, testována navigace a další úkony k prověření spolehlivosti a připravenosti letounu. Poté co je stroj zalétán, je předán k získání příslušných oprávnění úřadům, následně již zákazníkovi.

V hale zalétávacího oddělení právě na kamion se speciálními držáky nakládali hotové vyrobené velké celky (křídla a směrovky). Trup převáží jiný k tomuto účelu přizpůsobený speciální kamion. Část výroby podniku se takto po zemi přepravuje do Jekatěrinburgu, kde se v ruském podniku UGMK sestavuje na podobné montážní lince do finální podoby.
Měli jsme také možnost na továrním dvoře, před servisním hangárem, vidět jeden z prototypů letounu EV-55-Outback.

Údržba a servis:
Pracoviště provádí celý rozsah údržby letounu v rámci údržbové organizace schválené dle Part 145 (vyplývající z Nařízení (EK) č. 2042/2003, příloha II). V rámci údržby letounů se provádí následující činnosti: periodická údržba úrovně 1 - 4, Revize letounu R1 - R3, modifikace či modernizace letounu, přestavba letounu L 410 UVP-E na L 410 UVP-E20, provedení nového nátěru letounu, oprava letounů u zákazníka nebo v naší údržbové organizaci.
Po dobu naší návštěvy se zde prováděla údržba letadel L410 tuniské armády.
Ještě se krátce vrátím ke dvěma zajímavostem které jsme viděli v hale tváření plechů.
VÝROBNÍ KOOPERACE:
Každý strojírenský podnik se logicky snaží nabídnout své kapacity speciálních strojů i jiným podnikům. Nejinak je to i v Kunovicích. Měli jsme možnost vidět:
GKN Aerospace Transparency Systems (GB):
- výroba sestav vstupů vzduchu do motorů pro letoun Casa CN -235
- výroba ochranných štítů náběžných hran proti námraze pro letoun Boeing 787 Dreamliner

Přestože má podnik nespočet výrobních nástrojů světových výrobců, některé speciální díly (je jich velice málo), se dělají ručně. Za pomocí různých kladívek od železných přes silikonová po gumová se plát hliníku na speciálním přípravku vyklepává a natahuje do požadovaného rozměru. Inu jak se říká "golden tschechischen hände".

Protože jsme v celém velmi rozlehlém výrobním závodu dodržovali zákaz fotografování, pro lepší názornost jsme použili fotografie LET Aircraft industries,
použité fotografie: LET Aircraft Industries

Po skončení exkurze jsme měli možnost ve vrátnici zakoupit mnoho reklamních předmětů jako jsou tužky, klíčenky, magnetky, podložky pod myš, visačky, čepice a mnoho dalších předmětů. Bohaté nabídky všichni využili k rozšíření svých sbírek...
Protože čas hodně poskočil dopředu, rozhodli jsme se vynechat oběd a přejet rovnou do kunovického muzea. Občerstvení těla jsme pak přenechali různým bistrům po cestě zpět.

Celý horký a náročný den jsme zakončili diskuzí ve stínu křídla Il-14. Jsme rádi, že jsme mohli osobně poznat našeho dlouholetého klubového člena Aloise Nováka. Hodnocení na místě bylo velice kladné.
Cesta přes D1 proběhla bez komplikací. Vždy byla plná ta "druhá strana" dálnice. Ta naše strana byla v pohybu.? Do Prahy jsme se dostali přesně podle plánu až někdy kolem 20:00 hod..
Protože jsme se dozvěděli o jedné z vystavovaných L410 zajímavou historickou příhodu, v příštím čísle se dozvíte více.
(pro IB 155: WOM)

_________________________________________________ Z našich sbírek __________

* Filatelie a Kosmonautika
Na titulní straně sbírka krabiček od sirek leteckých společností EVROPA: sběratele J. W. Janského.
V minulém čísle jsme naznačili, téma pro naše sběratele. Můžeme Vám v tomto čísle ukázat část sbírek sběratelů, kteří se k tomuto tématu přihlásili:

_________________________________________________ Zajímavosti z dopravy __________

* 15. 2. 2018 V Praze poprvé přistálo letadlo American Airlines z Filadelfie

Na pražské letiště dnes před devátou hodinou ranní přistálo letadlo American Airlines na pravidelné lince z pensylvánské Filadelfie. Spojení, které plánují největší světové aerolinky do Prahy provozovat během letní sezóny, zajišťuje Boeing 767-300 pro 209 pasažérů ve třech cestovních třídách. Na první let byla nasazena registrace N388AA.
"Kabina byznys třídy má 28 sedadel přístupných z uličky, polohovatelných do plného lehu, která jsou uspořádána střídavě po jednom a dvou sedadlech. Každé je vybaveno osobním tabletem Samsung Galaxy s nabídkou nejnovějších filmů, oblíbených TV programů, her, hudby a ukázek literárních bestsellerů," uvedla společnost hlavní lákadlo pro cestující.
Dalších 21 sedadel je vybaveno větším prostorem, cestující na nich budou mít o 18 centimetrů větší prostor pro nohy než v běžných sedadlech ekonomické třídy. Každý pasažér pak bude mít podle aerolinek k dispozici mezinárodní WiFi připojení. Spojení do Filadelfie umožní cestujícím z Prahy snadný přestup do téměř 120 destinací v Severní a Střední Americe a Karibiku. American Airlines zajišťují spojení z Filadelfie mimo jiné do Los Angeles, Miami, San Franciska, Chicaga, Las Vegas, Orlanda, Cancúnu a na Bahamy. Pražské letiště předpokládá, že linku, která bude v provozu každý den do konce letní sezóny, využije na 60 000 lidí.
Letadlo American Airlines odlétá z Prahy v 11:30 a přilétá do Filadelfie v 15:30 místního času.

* 7. 5. 2018 Zachraňovat Vás nebudeme

Když jsem v hlubokém totáči četl analýzu o letecké dopravě světa, myslel jsem si o tom své. V analýze stálo, že třeba v Evropě zůstanou ve finále jen max. dvě velké letecké společnosti. V Americe už fůze probíhají a vznikají nové větší společnosti. Nemyslím teď malé regionální společnosti, ale ty které provozují i dálkové lety.
Také v Evropě to v posledních letech vře a dnes přibyla zpráva o AIR FRANCE.
Francouzský ministr financí Bruno Le Maire varoval před možným zánikem letecké společnosti Air France, pokud firma nepodnikne potřebné kroky k zajištění své konkurenceschopnosti. Air France se nyní potýká se stávkami zaměstnanců, kteří požadují zvýšení mezd.
Francouzská vláda sice vlastní více než 14% podíl v mateřské společnosti Air France-KLM, podle ministra však tuto ztrátovou firmu nehodlá zachraňovat, píše server BBC. Le Maire označil požadavky zaměstnanců za přehnané a vyzval k obnovení jednaní s vedením podniku. "Ti, kteří si myslí, že ať se stane cokoli, stát přijde Air France zachránit a vyřešit její ztráty, jsou na omylu," uvedl ministr.
Francouzsko-nizozemská společnost Air France-KLM v pátek oznámila, že její ztráta v prvním čtvrtletí vzrostla na 118 milionů eur (tři miliardy korun) z 33 milionů eur před rokem. Varovala rovněž, že stávky v divizi Air France budou mít negativní dopad na její celoroční výsledky.
Zaměstnanci Air France v pátek ve vnitropodnikovém referendu překvapivě odmítli nabízenou dohodu o zvýšení platů. Návrh vedení podniku počítal se sedmiprocentním nárůstem během čtyř let, zatímco zaměstnanci požadují okamžité zvýšení platů o 5,1 procenta. Šéf Air France-KLM Jean-Marc Janaillac v reakci na odmítnutí návrhu oznámil svou rezignaci.
Na zprávu o odchodu šéfa koncernu a na nejnovější vývoj kolem situace aerolinek zareagovaly v pondělí akcie Air France-KLM výrazným propadem. Během dopoledne ztrácely na pařížské burze asi 14 % hodnoty. Od počátku letošního roku se jejich kurz již snížil asi o 50 %.
Společnost od února čelila 14 stávkovým dnům, které ji podle odhadů stály zhruba 300 milionů eur. Zaměstnanci hodlají stávkovat i v pondělí, firma nicméně předpokládá, že bude navzdory protestu schopna uskutečnit zhruba 85 procent letů, napsala agentura Reuters. (Zdroj: ČTK)

* 7. 5. 2018 Norwegian odmítl nabídku IAG

Představenstvo společnosti Norwegian Air Shuttle zamítlo dva návrhy skupiny International Airlines Group (IAG) na převzetí ztrátové společnosti. Představenstvo dne 4.5. ohlásilo, že nabídky nereflektovaly potenciál společnosti a společnost je odhodlána pokračovat v nastoupené strategii. IAG koupila v dubnu 4,61 % společnosti a vstoupila do jednání o plném převzetí. Norwegian v letošním roce pokračuje ve své agresivní expanzi zvýšením kapacit o 40 %. V prvním pololetí si Norwegian zajistil ceny paliva z 37 %, ve druhé z 19 %, ale pro rok 2019 jen 3 %. Ztrátová společnost má také závazky ve výši 1,9 mld. USD v tomto roce a 2,6 mld. USD v příštím na uhrazení pokračujících dodávek Boeingů 787, 737 MAX a Airbusů A320neo. V příštím roce dostane také svůj první Airbus A321LR. Skupina IAG sestává z dopravců Aer Lingus, British Airways, Iberia a Vueling, provozuje celkem 547 letadel a přepraví 105 mil. cestujících ročně.

* 23. 4. 2018 Šéf Korean Air odvolal z rodinné firmy své dvě dcery

Důvodem bylo jejich nedůstojné chování hodné jejich postavení. Zatímco důvodem pro vyhazov mladší dcery byl fakt, že na nedávné poradě mrskla sklenicí vody, se starší dcerou se teď pracovně rozloučil kvůli incidentu z roku 2014.
Mladší dcera se dopustila trapasu na poradě, když jednala se zástupci reklamní agentury a hodila se sklenicí vody, začal žít vlastním životem. Incident navíc přerostl i mimo společnost a začal na burze strhávat dolů její akcie.
Korejci jsou na podobné chování velmi citliví a neodpouštějí je.
Čo Hjon-min (nebo také Emily) se za své výstřelky, které vyšly najevo 12. dubna, omluvila. Na Facebooku uvedla, že považuje za svou velkou chybu, že nezvládla emoce. To však stejně nepomohlo. Koncem minulého týdne zasahovala ve firmě policie a spekulovalo se, že šetření souvisí právě s tímto incidentem. Od začátku aféry navíc akcie Korean Air klesly o 6,3%. Šéfovi aerolinek navíc došla trpělivost i s jeho starší dcerou Čo Hjon-a. Ta je prezidentkou dceřiné firmy Korean Air KAL Hotel Network, spravující tři hotely v Jižní Koreji a dva v New Yorku.
I ona v minulosti neudržela na uzdě své emoce. V roce 2014 nejdříve seřvala letušku, že jí zapomněla přinést makadamové oříšky a poté přinutila vedoucího palubní posádky, aby opustil stroj. Letadlo se kvůli tomu zpozdilo na příletu do Soulu o 11 minut. Viceprezidentka firmy nakázala pilotům, aby se vrátili se strojem na newyorském letišti J. F. Kennedyho po ranveji až k letištnímu terminálu.
Čo Hjon-a, která také používala jméno Heather, dokonce vyfasovala trest ročního vězení, který jí byl však po pěti měsících zmírněn na podmíněný desetiměsíční trest.
Šéf Korean Air vysvětlil, že bude podporovat profesionály, kteří na těchto pozicích nahradí jeho dvě dcery.
Čistý zisk Korean Air podle odhadů v letošním roce klesne o 46 % na zhruba 403 milionů dolarů. Předpovídá to podle Bloombergu 13 analytiků. (Zdroj: ekonomika Idnes)

* 18. 5. 2018 V Havaně se po startu zřítil Boeing

V kubánské metropoli Havaně se po startu z letiště Josého Martího zřítil letoun Boeing 737-201 Adv., s registrací XA-UHZ uvedla oficiální agentura Prensa Latina. Na palubě stroje, který podle všeho patří místní letecké společnosti Cubana de Aviación, bylo podle letištních zdrojů 105 cestujících a 6 členů mexické posádky..
Letoun se zřítil nedaleko letištní plochy Havana-José Martí International Airport (HAV/MUHA), upozornila agentura AFP. Let mířil do města Holguín-Frank Pais Airport (HOG/MUHG) na východě ostrova, neštěstí si vyžádalo lidské životy. Namístě zemřelo 108 osob, tři ženy byly s vážnými zraněními dopraveny do nemocnice.
Svědkové hovoří o velké ohnivé kouli, z místa stoupá do výšky sloupec hustého černého kouře. Podle BBC jsou na místě hasičské a záchranné oddíly. Letiště bylo uzavřeno.
Agentura AP uvedla, že stroj spadl na přilehlé pole, je výrazně poškozen a hoří. Hasiči se snaží doutnající vrak hasit. Místní obyvatelé vypověděli, že viděli sanitky odvážet raněné.
Příčina nehody zatím není jasná. Cubana de Aviación, kubánská národní letecká společnost, nicméně musela z bezpečnostních důvodů nedávno vyřadit některá ze svých starších letadel, upozornila CNN.
Letoun vlastnila mexická společnost Damojh Aerolíneas, operující pod jménem Global Air, a létající pro Cubanu. Boeing s c/n / msn: 21816/592 měl první let 15.7.1979 a byl tedy 38 let a 11 měsíců starý.
Poslední velká nehoda civilního letadla se na Kubě odehrála v listopadu 2010. Při havárii stroje kubánské společnosti Aerocaribbean tehdy za špatného počasí zahynulo všech 68 cestujících, včetně 28 cizinců. (Zdroj: ČTK)

* 19. 5. 2018 koncem května navštívil Prahu ZEPPELIN

V pátek 18.5.2018 do Prahy dorazila největší létající vzducholoď na světě Zeppelin NT. Zakotvila na letišti v pražských Letňanech a bude zde pobývat několik dnů. V plánu je sedm vyhlídkových letů na každý den.
Zeppelin je opravdový nebeský obr s objemem 8 425 m? a délkou 75 metrů, což ze stroje dělá největší komerční vzducholoď na světě. Konstrukce je polopevná a vyplněna bezpečnějším heliem. To je výrazný rozdíl oproti tragicky zničené vzducholodi Hindenburg, která měla pevnou konstrukci a byla naplněna hořlavým vodíkem.
Motory, ovládací panely a kabina jsou připevněny přímo ke konstrukci. Kabina pojme kromě pilota a stevarda až 12 pasažérů. Nechybí samozřejmě toaleta.
Vzducholoď má certifikát evropského i amerického úřadu stanovující předpisy v letectví - EASA (European Aviation Safety Agency) i FAA (Federal Aviation Administration).
Je určena ke komerčním letům ve třídě "Commuter", tam spadají vícemotorové vrtulové letouny pro takzvanou sběrnou dopravu s maximálně 19 sedadly.
Vzducholoď je vybavena systémem řízení letu fly-by-wire (FBW), který nahrazuje ruční ovládání stroje elektronickým řízením. Je schválena pro "Řízení jediným pilotem" za podmínek VFR (denní i noční provoz).
Pohání ji tři motory Textron Lycoming o výkonu 147 kW. Maximální dosažitelná rychlost je 125 km/h.

Od roku 2001, kdy provozovatel lodi Deutsche Zeppelin-Reederei začal pořádat komerční lety, se v Zeppelinu NT proletělo na čtvrt milionu cestujících po celém světě. Domovská základna vzducholodě Zeppelin NT je na břehu Bodamského jezera v německém Friedrichshafenu - v místě, odkud Ferdinand von Zeppelin poslal k nebi svou první vzducholoď a později i slavný Hindenburg. Stejného osudu, jaký postihl Hindenburg, se však u Zeppelinu NT není třeba obávat, jak jeho vysvětluje pilotka Katharine Boardová: "Hindenburg měl pevnou konstrukci a byl naplněn hořlavým vodíkem. My dnes používáme polopevnou konstrukci a nehořlavé helium, což z Zeppelinu dělá nejbezpečnější dopravní prostředek na světě."

* 20. 5. 2018 An-158 na odpis

Zřejmě jediný komerční provozovatel letadel An-158, kubánská Cubana de Aviacion, je nucena uzemnit všech šest svých letadel tohoto typu. Kubánské úřady zakázaly jejich provoz vzhledem k řadě technických problémů a chronickému nedostatku náhradních dílů. Poslední let An-158 společnost uskutečnila 3.5. Výrobce letadel, Antonov v loňském roce sice navrhl obsluhovat stroje na bázi "full fleet support", ale k podpisu takového kontraktu zřejmě nedošlo. Společnost Cubana si stěžovala, že kvůli četným technickým problémům dochází ke zpožděním a rušením letů. Např. na lince Havana - Holguín bylo ze 116 plánovaných letů 33 % zrušeno a 46 % zpožděno. Není jasné, zda se letouny vůbec vrátí do komerčního provozu. (Zdroj: planes)

* 22. 5. 2018 Letiště Praha a Incheon International Airport Corporation podepsaly nové memorandum

Na pražském letišti byla v úterý 22. května 2018 podepsána významná mezinárodní spolupráce mezi Letištěm Praha a společností Incheon International Airport Corporation (IIAC), která provozuje hlavní mezinárodní letiště v jihokorejském Inčchonu (Incheon International Airport) nedaleko Soulu. Nové memorandum navazuje na původní verzi z roku 2013 a specifikuje konkrétní oblasti, ve kterých bude sdílení informací a výměna zkušeností probíhat. Jedná se zejména o samotný provoz a rozvoj letišť, zvyšování bezpečnosti a spokojenosti cestujících, ale i udržitelný rozvoj. Dohoda také reaguje na rozvoj nových technologií a odborníci obou letišť vyslovili zájem spolupracovat i v oblasti digitalizace, a nových technologií jako je biometrika či robotika.
Memorandum o spolupráci bylo podepsáno v rámci návštěvy nejvyššího vedení IIAC v Praze, které si před samotným podpisovým aktem prohlédlo neveřejné prostory Letiště Václava Havla Praha. Strany se dohodly na společné spolupráci a sdílení zkušeností v mnoha oblastech, od bezpečnosti provozu, rozvoje produktů a služeb pro cestující a zvyšování jejich spokojenosti, přes rozvoj infrastruktury a rozvojové projekty letišť až po moderní trendy v digitalizaci. Ze vzájemné dohody vyplývá i to, že se experti obou stran budou pravidelně navštěvovat, vyměňovat si zkušenosti a vzájemně se inspirovat. Partnerství mezi oběma letišti má také podporovat rozvoj pravidelného leteckého spojení mezi Českou a Korejskou republikou. Za společnost Letiště Praha, a. s. podepsali nové memorandum pan Václav Řehoř, předseda představenstva, a Radek Hovorka, místopředseda představenstva, a za Incheon International Airport Corporation prezident a CEO pan Dr. Il-Young Chung. (Zdroj: Letiště Praha)

* 25. 5. 2018 Uzavření spotterského valu u Kněževsi

Vzhledem k probíhajícímu rozvoji letiště, který si vyžádá nemalé stavební úpravy, došlo v pátek 25. 5. 2018 k uzavření spotterského valu u severní strany ruzyňského letiště (přístupný z Kněževse).
Důvodem je plánovaná stavba produktovodu a obvodové komunikace. Letiště plánuje dočasně zrušený val přesunout a nahradit valem novým, který by měl vzniknout zhruba do půl roku. Z bezpečnostních důvodů nebude možné po dobu bourání a stavby vyhlídku navštěvovat, jelikož se na místě bude pohybovat těžká technika. Provizorní vyhlídka po dobu stavby zřízena nebude, k pozorování a fotografování letadel proto doporučujeme využít hostivický val, vyhlídkové terasy, střechu OC Šestka, fotoexkurze pořádané Letištěm Praha a stávající otvory pro objektivy v oplocení letiště.
Dlouhodobě Letiště Praha plánuje výstavbu zcela nového valu, který by měl být výrazně větší a komfortnější než stávající vyhlídka v Kněževsi. (Zdroj: Letiště Praha)

* 8. 6. 2018 easyjet koketuje s A321

že byl easyjet zprvu provozovatel výhradně letounů A319 (poté co opustil Boeing). Pak přišla doba cestovatelská a "malé" letouny přestávaly stačit. Valná hromada tedy rozhodla o nákupu větších A320.
Ptám se, že by došlo k dalšímu zlomu? 8.5.2018 jsem v Mnichově fotil právě pro společnost easyjet dodaný letoun A321. Uvidíme co nám budoucnost ukáže.

* 8. 6. 2018 Nový Airbus A321 pro ČSA

České aerolinie si do konce letošní letní sezóny, tj. do 31. 10. 2018 pronajmou na wet-lease (ACMI-in) jedno letadlo Airbus A321-231 od společnosti Danish Air Transport. Letadlo je registrováno v Dánsku pod značkou OY-RUU, jeho maximální kapacita je 198 sedadel při čistě ekonomické konfiguraci. Letadlo výrobního čísla (MSN) 878 létalo od roku 1998 u společnosti Sichuan Airlines, následně bylo od března letošního roku uskladněno. V květnu ho převzal DAT a nyní bude pronajato ČSA.
Přílet letadla z Billundu do Prahy se očekává o tomto víkendu, po nezbytných kontrolách bude v následující den nasazeno do provozu.
ČSA jej budou nasazovat například na pravidelnou linku do Madridu (kde dnes často létají Boeingy 737 SmartWings), ale i do dalších destinací.

"Zdroj: planes"

_________________________________________________ Víte že __________

* 13. 5. 2018 V Istanbulu vzniká gigantické letiště

V tureckém Istanbulu vzniká nové letiště, které už za deset let nebude mít konkurenci. Odbaví 200 milionů cestujících ročně, tedy dvanáctkrát víc cestujících než pražské letiště a dvakrát tolik jako nynější světový rekordman v americké Atlantě. První terminál se otevře už letos. Jméno letiště je však pořád tajné.
Firma, která jej staví, ho bude i provozovat. O jeho využití Turci nepochybují. Země se z teroristických útoků zotavuje a jak počet přepravených pasažérů předloni výrazně poklesl, tak zase narůstá a statistiky ukazují, že se současnému Atatürkovu letišti pořád daří držet na prvních příčkách nejvytíženějších letišť v Evropě. Cinar předpokládá, že jeho vytížení poroste a kapacita do budoucna nebude stačit.
"Atatürkovo letiště je ve městě a už se nemá kam rozšiřovat. Nemůžeme přistavět další ranvej ani terminál," vysvětluje mluvčí IGA. Stavba, která tureckou vládu stála 10,2 miliardy eur, bude rozdělena na několik fází.
První dokončí ještě letos. Terminál číslo jedna otevře 29. října na Den republiky, kdy si země připomíná založení samostatného Turecka. Bude dimenzovaný na 90 milionů pasažérů ročně. Letenky z nového letiště jsou už v prodeji. Do roku 2022 přistaví druhý terminál, tentokrát pro přepravu dalších 30 milionů lidí. Úplně hotovo má být za deset let.
První let na slavnostním otevření nebude patřit nikomu jinému než prezidentovi Recepu Tayyipu Erdoganovi. Není žádným tajemstvím, že první muž Turecka se snaží dělat vše proto, aby vystoupil ze stínu "otce zakladatele" Mustafy Kemala Atatürka.
Po kom bude pojmenováno to nové? O tom se zatím jen spekuluje. Turci předpokládají, že to Erdogan oznámí při otevření 29. října. Někteří si přitom neodpustí poznámku, jestli jej náhodou nepojmenuje sám po sobě.
Obří areál vzniká v evropské části Istanbulu u Černého moře, na volném prostranství necelých 40 kilometrů severozápadně od Atatürkova letiště. Letadla budou vzlétat ze šesti ranvejí do 350 destinací.
"Počítáme, že za hodinu by se na letišti s přílety a odlety mohlo vystřídat celkem 80 letadel," doplňuje Cinar. Aerolinky si letiště nasmlouvá z celého světa, prim však nepřekvapivě budou hrát národní a poslední dobou velmi oceňované Turkish Airlines.
K letišti z centra města povede nová podzemní dráha. Cesta tímto metrem potrvá 25 minut, tedy výrazně kratší dobu než zabere cesta po neustále zacpaných silnicích osmnáctimilionového Istanbulu. Linku plánují otevřít rok po zahájení provozu nového letiště.

_________________________________________________ Z výroby __________

* 20. 5. 2018 CSAT mají pět nových zákazníků

Společnost Czech Airlines Technics (CSAT), dceřiná společnost Českého aeroholdingu poskytující služby v oblasti údržby a oprav letadel, získala pět nových zákazníků pro traťovou údržbu. Mezi ně patří letecké společnosti American Airlines, Cyprus Airways, Air Cairo nebo Go2Sky, které provozují lety z pražského ruzyňského letiště. Pracovníci CSAT mají také nově na starosti kontrolu letadel aerolinií Pobeda na lince do Moskvy z karlovarského letiště.
"Jsem rád, že si letecké společnosti, které se do Prahy rozhodli létat, vybrali právě Czech Airlines Technics. Dokazuje to, že aerolinky oceňují kvalitu a zkušenosti našich mechaniků a přispívá k tomu i rychlá a odborná reakce pracovníků v případech, kdy musí co nejdříve vyřešit závady na letadlech, aby se mohla vrátit zpět do provozu. Nově jsme také rozšířili portfolio o zákazníka, kterému poskytujeme na zavolání služby traťové údržby na letišti v Karlových Varech, které je v poměrně dobré dojezdové vzdálenosti," uvedl Pavel Haleš, předseda představenstva Czech Airlines Technics.
Služby Czech Airlines Technics se rozhodla využít i největší letecká společnost na světě, American Airlines. Ta provozuje své pravidelné lety z Prahy do Filadelfie od 5. května každý den. Traťová údržba se vztahuje na kontrolu letadla typu Boeing "Praha je zajímavou novou destinací v globální síti American Airlines," řekl Oliver Barners, Senior Manager z oddělení Contract Line Maintenance pro Velkou Británii, Irsko, Evropu a Blízký východ z American Airlines. "Je klíčové mít na místě silného partnera jako je Czech Airlines Technics, abychom zajistili úspěch American Airlines na nových trzích, a těšíme se na blízkou spolupráci do budoucna."
Dalšími zákazníky, u kterých CSAT vyhrálo kontrakt na traťovou údržbu letadel v poslední době, jsou například letecká společnost Cyprus Airways, která zahájila od června pravidelné lety s Airbusem A319 na kyperskou Larnaku, aerolinka Air Cairo, která z Prahy létá s Airbusem A320 na linkách do Egypta, nebo společnost Go2Sky, od které si na celou letní sezónu pronajaly České aerolinie jedno letadlo typu Boeing 737-400.
Kromě toho získala společnost i dvě nová osvědčení pro uvolňování letadel do provozu po provedené traťové údržbě. Nový certifikát obdržela například od egyptských úřadů pro letadla Egypt Air, kde bylo povolení zatím vždy jen jednorázové. Druhým je osvědčení pro mongolskou aerolinku Miat, pro kterou CSAT zajistí během léta tzv. A-check, tedy nejvyšší stupeň traťové kontroly.
Traťová údržba letadel se provádí pravidelně (např. na denní či týdenní bázi), ale i nepravidelně. Během ní probíhá celková kontrola letadla, doplnění provozních kapalin, odstranění drobných závad a dochází ke kontrole i jednotlivých částí letadla, při které se zhodnotí, zdali je letadlo v pořádku a je způsobilé k dalšímu letu.

* 23. 5. 2018 Allegiant obdržel první A320 vyrobenou v USA

Příspěvky a náměty pro Informační Bulletin č.156 i články našich web stránek prosím nadále posílejte na naši elektronickou adresu afclub@volny.cz po př. na korespondenční adresu J. Král, Brdičkova 1914, 15500 Praha 5. Uvítáme i Vaše fota určená pro titulní strany. Velice rádi je uveřejníme.

_______________________________________________________________________

Připravila — redakční rada AFC za přispění dalších členů klubu —
Pro WEB AFC zpracoval WOM (červen 2018)

 

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Bulletinů