< předchozí 

Z úsporných a jazykových důvodů vydávají letecké společnosti regionální letové řády, které jsou určeny pro větší oblasti (např. letový řád pro východní Evropu), jednotlivé země (letový řád pro Českou republiku) nebo konkrétní města (letový řád pro Prahu). Tyto letové řády již nejsou tak rozsáhlé, a to zejména díky tomu, že jsou úplné jen pro daný region, zemi či město. Takže např. letový řád společnosti Lufthansa pro Prahu obsahuje veškerá spojení Prahy se všemi destinacemi Lufthansy, ale již v něm nanajdete ostatní lety Lufthansy. I mezi těmito regionálními letovými řády jsou velké rozdíly, co se týče jejich rozsáhlosti. Zatímco u některých leteckých společností jsou značně objemné (srovnatelné s hlavním letovým řádem), jiné se omezí třeba jen na kartičku velikosti vizitky, obsahující údaje o jednom letu. Zajímavou kategorií jsou služební letové řády, které jsou určeny pouze pro zaměstnancům letecké společnosti. Ty mnohdy obsahují mnohem více údajů o jednotlivých leteckých spojích než letový řád určený běžným cestujícím. Jsou i případy, kdy několik vzájemně spolupracujících leteckých společností vydává společný letový řád. Vedle leteckých společností mají vlastní letové řády také některá letiště (řád vydává zpravidla správa letiště). Obsahují všechny linky přistávající a odlétající na daném letišti.

Nejúplnějším letovým řádem je celosvětový OAG, který obsahuje všechny pravidelné spoje na celém světě. Tyto knihy, které svým objemem připomínají Zlaté stránky, vycházejí měsíčně (obvykle se jedná o dvě knihy, které mají dohromady nyní kolem 4000 stran). Jsou určeny pracovníkům prodávajícím letenky a cestovním kancelářím. Jejich náklad v klasické tištěné podobě postupně klesá ve prospěch jejich elektronické verze, která je šířena na CD-ROM. Firma OAG poskytuje často svá data leteckým společnostem pro tvorbu jejich letových řádů. V elekronické podobě jsou dále šířeny prostřednictvím počítačových sítí různými rezervačními a informačními systémy. Jsou přístupné i na internetu či teletextech některých televizí. Výhodou těchto elektronických letových řádů je, že mohou být aktualizovány podle potřeby. Letové řády se objevují i v podobě samostatných programů určených pro osobní počítače či různé digitální diáře. Ale sběratel rozhodně dává přednost jejich tištěné podobě.

Letové řády se obvykle obměňují dvakrát do roka, pro letní a zimní provoz. Velké letecké společnosti vydávají dva zimní a dva letní řády. Někteří dopravci, zejména v Severní Americe či v Japonsku, je obměňují ještě častěji. Jak je zřejmé, je velice obtížné mít ve své sbírce všechny letové řády vydávané byť i jen jedním dopravcem. Z důvodu velkého počtu leteckých společností provozujících pravidelnou leteckou dopravu (ty by měly mít letový řád), je pochopitelné, že každý sběratel již v počátcích sbírání musí rezignovat na to, že by měl někdy svou sbírku kompletní. Vzhledem k tomu, že letecké společnosti neustále vznikají a zanikají, je prakticky nemožné, aby sběratel měl ve své sbírce zastoupeny všechny existující letecké společnosti, alespoň jedním exemplářem. Sběratelé letových řádů se musí poměrně dobře orientovat v problematice letecké dopravy, mít vědomosti o vzniku či zániku leteckých společností atd. Ostatně již svými sbírkami pomáhají nejen dokumentovat proměny tak dynamického oboru lidské činnosti, jakým letecká doprava rozhodně je, ale i zachovávají kousek naší každodennosti pro příští generace.

Tomáš Hampl

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC

NAVRCHOLU.cz