15. září 2015 Na Svaté Heleně přistálo první letadlo v historii!


NOVÉ LETIŠTĚ NA SVATÉ HELENĚ
Ostrov Sv. Helena v jižním Atlantiku dosud neměl absolutně žádné letiště, na rozdíl od ostrova Ascension, který je administrativně spravován ze Sv. Heleny. Na Sv. Heleně žije cca 5.800 stálých obyvatel (kteří si říkají "Saints" = "svatí", nikoliv "Heleňané").
Na o. Ascension žije "jen" okolo 1.500 obyvatel, ale má letiště schopné přijmout největší letadla světa.
Letiště původně postavili Američané za 2. světové války pro protiponorkovou válku, poté bylo opuštěno. S rozvojem kosmonautiky ostrov získal strategický význam pro sledování startů raket i přeletů družic (vlastních i špionáž proti cizím). Ostrov je jedním z 5 kalibračních bodů na Zemi pro GPS. To vše na britské půdě provozují Američané. V době války o Falklandy (1982) životně důležitá zakladna pro Spojené království. Přesto nejprve Američané nepovolili britským vojenským letadlům přistání na Američany provozované základně (sic!) na britském výsostném území. Teprve po telefonním rozhovoru Margaret Thatcher s Reaganem mohla RAF začít intenzivně využívat.
Od skončení války dodnes na Ascensionu tankují letadla RAF při pravidelných letech s cestujícími ze základny Brize Norton v Británii na Falklandy a zpět - doba letu až na Falklandy cca 20 hodin. Lety byly provozovány od počátku až do r. 2013 třímotorovými Lockheed TriStar. Od 3. října 2013 na lince létají dvoumotorové A330 MRTT. Lety nyní dvakrát týdně, pro civilisty velice omezený počet letenek (kromě obyvatel ostrovů, kteří mají mj. právo na dvojnásobek zavazadel = 54 kg oproti 27 kg).
---------------------------------------------------------------------------------------
Svatá Helena (St. Helena) má dosud spojení se světem jednou za tři týdny lodí RMS St. Helena z/do Kapského Města. Samotná plavba trvá 5 dní jedním směrem. Pokud někdo potřebuje složitější operaci, než kterou zvládnou lékaři na ostrově, tak musí čekat až 4 týdny (3 týdny, než je nejbližší plavba + 5 dní plavby + vylodění + přeprava do nemocnice, předoperační vyšetření a teprve poté na sál).
Po otevření letiště půjde loď do výslužby...to vadí staromilcům, kteří mají také obavy z negativních jevů spojených s rozvojem turistiky na ostrově.

Od r. 2012 je ve stavbě letiště. Otevřeno pro veřejný provoz bude v březnu 2016. Vůbec první letadlo na něm přistálo 15. září 2015.
Je to jihoafrický kalibrátor Beech King Air 200 ZS-TAE společnosti South Africa's Flight Calibration Services. Je Vám jasné, že na jeho přílet se přišel a přijel podívat každý na ostrově, kdo nebyl zrovna na smrtelné posteli.

Letiště leží ve výšce 300-302 m n.m. se strmými svahy k moři na obou koncích...
Dráhu 18/36 je dlouhá 1.950 m, použitelných pro start je 1.925 m.
Pro přistání je použitelných pouze 1.650 m. Proč takový velký rozdíl? Severní konec dráhy je ve značném sklonu...

Zatím plánuje přímé lety 1x týdně s B 737-800 jihoafrická společnost Comair z/do Johannesburgu. To vzbuzuje odpor u obyvatel Sv. Heleny, neboť mají po generace vazby na Kapské Město a proto, že v Johannesburgu je vysoká zločinnost (na Sv. Heleně prakticky nulová) a let. spol. Comair má špatnou pověst, zvláště, co se procenta ztracených zavazadel týče. Počet cestujících bude omezen na 120, vzhledem k délce dráhy a velice vzdálenému náhradnímu letišti.

Vlevo: Airport and Rocks
Vpravo: Ascension and St. Helena location-map


Vlevo: Cartoon impact of new apt
Vpravo: First AC touches down 15 Sep 2015


Vlevo: RMS St. Helena
Vpravo: RMS St. Helena Jamestown


Vlevo: St. Helena APT from the air
Vpravo: St. Helena APT RWY emerg. strip contour map


Vlevo: St. Helena APT general layout
Vpravo: ZS-TAE came to a stop


===================================================================================

NEW AIRPORT AT THE St. HELENA ISLAND
The Island of St. Helena in Southern Atlantic Ocean has absolutely no airfield until recently. Contrary to Ascension Island, administered from St. Helena. There are cca 5.800 permanent residents on St. Helena (they call themselves "Saints", NOT "Helenans" !).
While there are "just" 1.500 inhabitants at Ascension, but this island has an airfield capable to accomodate even the greatest aircraft.
The first airfield was built by Americans during WWI for antisubmarine patrol, after the war abandoned. The island became strategic for Americans with the advent of satellites. There is a US station for tracking their own satellites (and to spy foreign). The island hosts one of just 5 Earth calibration points of GPS.
At the time of Falkland war in 1982, Ascension facilkity became vital for RAF. At first Americans denied the use of their base (on British sovereign soil) by RAF for offensive actions against Argentine forces (sic!). Only after personal call by Mrs. Margaret Thatcher with Pres. Reagan US "allowed" RAF to extensively use Ascension as a vital base in this war...
Since the end of Falkland war, the airport at Ascension is used also by RAF long-range passenger aircraft (until 2013 Lockheed TriStars, since October 3rd, 2013, by two-engines' A330 MRTTs) on a (now twice-weekly) 20hrs. fls. Brize Norton - Ascension - Falklands (Mount Pleasant Airport). Number of air tickets for civilians is very limited. Residents of the islands have baggage allowance of 54 kgs, while "other" pax just 27 kgs.
-----------------------------------------------------------
St. Helena Island has a link to the world only once every three weeks by RMS St. Helena ship, sailing between the island and Cape Town.
The trip takes five days one-way. So that for very complicated medical treatment, the islander has to wait up to 4 weeks (3 weeks until the next sailing + 5 days on the high sea + disembarking + transport into hospital + pre-surgery screening and onlya then surgery or so...).
She will be retired after opening of the new airport...this is criticised by some resident Saints together with their fear of negative aspects of mass tourism to their living and environment...

New airport is in building stage since 2012. It will be opened for public use in March 2016.
The first ever landing of any aircraft on the island took place September 15th, 2015 for calibration of navigational aids: Beechcraft Super King Air 200 ZS-TAE of South Africa's Flight Calibration Services.
Every Saint resident (except those on a deathbed) attended the first arrival...

The airport has elevation 300-302 metres a.s.l. with steep rocky slopes to the sea at both sides...
RWY 18/36 is 1.950 m long, 1.925 m available for take-off. But landing distance available is just 1.650 m.
Why such a huge difference ? Because northern end of the runway has relatively steep slope...

At present South African airline COMAIR plans to provide once weekly regular fls. to/from Johannesburg with B 737-800. This causes big diagreement by Saints, as they have long ties with Cape Town. Furthermore they argue, that Joh'burg is crime-full city and Comair has very bad reputation, especially as concerns percentage of lost luggage...
Number of pax will be limited to 120 due to short runway and especially due to very long distance to the nearest alternate airport.

Pro AFC zpracoval Petr Liška 30. září 2015

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku letiště, letenky a provoz