Boeing E-3 Sentry
USA


Boeing E-3A Sentry NATO LX-N90459 Měřítko 1:500

Boeing E 3 Sentry je americké vojenské letadlo varovného a řídicího systému včasné výstrahy (AWACS). Jako základ pro toto letadlo posloužil Boeing 707, nesoucí na hřbetě otočný palubní radar, který poskytuje informace o počasí a monitoruje situaci okolního vzdušného i pozemního prostoru, dále zajišťuje komunikaci mezi jednotlivými složkami armád států United States, United Kingdom, France, Saudi Arabia, a NATO.

Historie:

V červnu 1965 zadala USAF studii projektu nového letounu včasné výstrahy, který by nahradil zastaralý EC-121 Warning Stars. Měl být použit nový typ radaru, který měl zjišťovat i nízko a pomalu letící cíle pod ním, dokonce i letouny letící těsně nad zemí, které dříve kvůli špatným radarovým odrazům od země nemohly být sledovány. O vývoj se přihlásil Boeing, Douglas a Lockheed (který byl v roce 1966 vyřazen ze soutěže). Od roku 1967 souběžným programem firem Westinghouse Corporation a Hughes Aircraft Company byl vyvíjen pro toto letadlo nový radar. V roce 1968 byla představena nová pozemní radarová technologie Overland Radar Technology (ORT). Westinghouse Corp. soutěž ze svým dynamickým radarem vyhrál a jeho dva prototypy radarových antén byly zkoušeny od března do července roku 1972.
První návrhy firmy Boeing byly založeny na B-707 s pohonem osmi motorů General Electric TF34, s radarem nad trupem umístěným před směrovkou. Boeing byl upřednostěn před DC8 od McDonnellDouglas. První dva EC-137 vzlétli 9. února 1972. Následkem těchto praktických testů byl vybrán do výroby radar Westinghouse. Společnost Hughes Aircraft Company byla zpočátku považovaná za jistého vítěze, protože velká část jeho konstrukce byla odvozena z radaru pro nový letoun F 15 Eagle . Westinghouse tým vyhrál tuto soutěž i proto, že používal na palubě 18-ti bitové počítače, které mohly být před každou misí přeprogramovány na nové požadavky.
Povolení k výrobě bylo vydáno 26. ledna 1973 v plném rozsahu vývoje AWACS systému. Na vlastním letadle byla provedena motorová záměna osmi motorů za pouhé čtyři JT3D (US vojenské označení TF33). Současně byly vybrány firmy IBM a Hazeltine, aby vyvinuly nové počítače a displeje. IBM vyvinul počítač s názvem 4PI. Software byl psán v jazyce JOVIAL.
Následné modifikace Boeingu 707 E-3 Sentry zahrnuly nové připevnění rotačního radaru. V roce 1980 pak bylo zrušeno povinné nošení padáků posádky.
Celkem bylo vyrobeno 68 ks Boeing E-3 Sentry a jeho výroba byla ukončena v roce 1992.vlevo: E-3A NATO LX-N90456 (foto: Jan Jurečka)
vpravo: E-3A NATO LX-N90450 (foto: Vladimír Otáhal)

Modifikace:

Celá flotila E-3 Sentry USAF byla zmodifikována v roce 2001. Modifikační program zahrnoval celkem čtyři hlavní změny:
1. Electronic Support Measures (ESM) pro pasivní detekci, elektronická sledovací způsobilost pro zjišťování a identifikování vzdušných cílů.
2. Joint Tactical Information Distribution System (JTIDS) poskytující rychlou a bezpečnou komunikaci pro následnou informační distribuci.
3. Zvětšení pamětí systému JTIDS, který obsuhují počítače na palubě.
4. Družicový navigační systém (GPS).


video: AWACS

video: AWACS (Avalon airshow 2007)

video: E-3 SENTRY (AWACS)

Směr do budoucnosti:

Protože Boeing 707 již není ve výrobě, E-3 modifikace pro Japan Air Self Defense Forces byla zabudována do Boeing E-767. E-10 MC2A měl za cíl vyměnit U.S. Air Force E-3 (spolu s RC 135 a E- 8). E-10 program byl ale zrušen Ministerstvem národní obrany.
Air Force mělo zvážit nový program, který drak letadla se bude pro modernizaci dále používat. Požadavek na cokpit E-3 bylo použití nejmodernější avioniky (skleněný cokpit), také motory měly být použity kvalitnější. Proto dnes E-8 Joint STARS jsou osazeny novými turboventilátorovými motory P&W JT8D-219, které jsou za poloviční pořizovací cenu nežli konkurenční CFM56.


Pohonná jednotka CFM56-2 E-3D Sentry AEW1 RAF ZH107 (foto: Jan Jurečka)

Vývoj:

E-3 draky jsou upravené komerční letadla Boeing 707-320B Advanced. Modifikace zahrnuly kopuli pro rotační radar, jednobodový centrální systém pro doplňování paliva za letu. Kopule radaru není přetlaková a má v průměru 9.1 m, v nejširším místě má tlouštku 1.8 m a je připevněna dvěmi podpěrami ve výšce 4.2 m nad trupem. Pro zlepšení aerodynamiky letounu je nakloněna 6 stupňů dopředu. Pro odsávání tepla z elektronických zařízení jsou v kopuli instalovány žaluzie. Hydraulicky otočná anténa dovoluje Westinghouse Corporation APY-1 a později Hughes Aircraft Company APY-2 pasivnímu radarovému systému skenovat prostor od stratosféry až po zem, nebo vodu.
Další významnější podsystémy v E-3 Sentry jsou navigace, komunikace, počítače (čas zpracování). Počítače zpracovávají data v grafickém a tabulkovém formátu. Operátoři je přehledně vidí na obrazovkách svých konzol.
Radarové a počítačové podsystémy na E-3 mohou shromáždit a současně prezentovat velké množství bojových informací. Je možné zobrazovat sledování a pozice nepřátelských letadel a lodí i umístění vlastních leteckých a námořních prostředků. Informace mohou být okamžitě zaslány do řídících center i k týlovým jednotkám. V době krize mohou být data předávána v předstihu do National Command Authority ve Spojených státech přes RC-135 nebo námořní letadlové lodě taktického uskupení.

E-3A NATO LX-N90443 stanoviště operátorů (foto: Petr Liška)

E-3A NATO LX-N90443 stanoviště operátorů (foto: Petr Liška)

E-3A NATO LX-N90443 stanoviště operátorů (foto: Petr Liška)


Elektrické generátory namontované na každém ze čtyř motorů poskytnou jeden megawatt elektrické energie která je požadovaná pro napájení radaru a další elektroniky. Dosah radaru je více než 250 mil (400 km) pro nízko letící cíle. Cíle letící v jeho letové hladině jsou vidět v podstatě do radarového obzoru. Cíle (BTH) beyond the horizon (prostředky létající ve stratosféře) radar identifikuje při vzdálenosti přibližně 400 mil (650 km). Radar v kombinaci s SSR podsystémem tak poskytuje pohled dolů pro zjištění, identifikování a sledování nepřítele i vlastní nízkoletící letadla s omezením falešných odrazů od zemského povrchu.
Na podporu vlastních operačních letadel může E-3 poskytovat přímé informace potřebné pro zdárný průběh operací. Může také poskytovat informace velitelům leteckých operací a udržovat tak kontrolu nad vzdušným bojem. E-3 je schopen zjistit a identifikovat výsadkové nepřátelské síly daleko od hranic United States nebo NATO a může nasměrovat přepadové stíhače k těmto cílům.
E-3 Sentry v konfiguraci pro USAF a NATO, může letět bez tankování asi osm hodin nebo do vzdálenosti 4,000 mil. Novější E-3 verze koupené Brity, Francouzi a Saudskou Arábií jsou vybavené novějšími turboventilátorovými motory CFM56-2, což prodloužilo dobu letu na 10 hodin nebo 5,000 mil bez tankování. Doba letu může být prodloužena tankováním ve vzduchu. Operátoři radaru i posádka letadla potom pracuje na směny.


E-3A Sentry NATO LX-N90456 (foto: Jan Jurečka)

Zdokonalený program radarového systému:

Radar System Improvement Program (RSIP) byl v USA i v NATO spojen do jednoho vývojového programu. RSIP zvýší operační způsobilost radarů E-3 a dramaticky zlepší systémovou spolehlivost, udržovatelnost i dostupnost. V podstatě, tento program nahradil starší TTL a MECL elektronické logické prvky, které již ve výrobě končily. Vlastní počítače mohou být naprogramované ve vyšším programovacím jazyce, namísto v jazyce symbolických instrukcí. Skutečné zlepšení přišlo po nahrazení starých 8bitových počítačů 24bitovými. Také převodníky přešly z 12-bitových A/D na 15-bitové A/D. Tyto hardwarové a softwarové modifikace zlepšily radarový výkon E-3.

E-3A NATO LX-N90443 (foto: Petr Liška)

E-3A NATO LX-N90443 vlevo: detail přední boční antény (foto: Petr Liška)

Modifikace zahrnují:
Zvětšený rozsah proti RCS cílům včetně řízených střel; Zlepšené elektronické prostředky obrany (ECCM) proti aktuálním hrozbám; Zlepšená radarová spolehlivost systému a jeho udržovatelnost (R&M) ; Zlepšená radarová kontrola a panel technické údržby (RCMP) se začleněným testovacím zařízením. RSIP používá Pulse Doppler Pulse Compression (PDPC) zobrazení křivek, zvyšuje datové vzorkovací kmitočty, zvyšuje rozsah a rychlost rozhodnutí. RSIP je obrovský skok vpřed. Zvyšuje se schopnost zjistit a sledovat menší cíle ve větších vzdálenostech. Také se zlepšuje spolehlivost a udržovatelnost radarového hardware, tím, že se snižuje počet náhradních součástek, množství a doba poruch. Zlepšená kontrola a zpracovávání algoritmů uzpůsobených k aktuálním datům zvýší systémové (ECCM) electronic counter-counter measures schopnosti. Modernizované elektronické prostředky obrany znamenají, že bude mnohem více obtížné pro každé nepřátelské síly podvádět nebo "atakovat" AWACS falešnými elektronickými signály.
RSIP program přidal spektrální analyzátor a digitální rychlou Fourierova transformaci (FFT) pro zobrazování na radiolokátoru operátora.
Royal Air Force a U.S.A.F. se sjednotili v použití a aktualizacích programu RSIP na E-3. Dodatečné vybavení E-3 eskader bylo dokončeno v prosinci 2000. Spolu s RSIP aktualizací byla provedena instalace družicového navigačního systému, který dramaticky zlepšil přesnost navigace a tím i sledovaných cílů. V roce 2002 byl Boeing vybrán pro zavedení RSIP také do malé francouzské flotily AWACS. Instalace byla dokončená v roce 2006.


E-3A Sentry NATO LX-N90458 (foto: Milan Cibulka)

Operační historie:

Testy a jejich vyhodnocování začaly na první E-3 Sentry v říjnu 1975. V březnu 1977 dostal 552nd Airborne Warning and Control Wing (dnes 552d Air Control Wing na základně Tinker Air Force Base, Oklahoma) první letoun E-3.
Letecké síly USA mají ve službě celkem 32 ks letounů E- 3. 27 je umístěno na Tinker AFB a patří Air Combat Command (ACC). Čtyři jsou přiřazené k Pacific Air Forces (PACAF) a umístěné v Kadena AB, Okinawa a Elmendorf AFB, Aljaška. Jedno letadlo (TS-3) je umístěné ve společnosti Boeing a slouží k následným testům a vývoji.
NATO získalo 18 ks E-3 jako podpůrné vybavení pro NATO. Všechny letadla musí být vedena v centrální evidenci jednou zemí. Pro NATO tuto službu zajišťuje Lucemburk, země která až do toho bodu neměla žádné vojenské letectvo. První NATO E-3 bylo dodáno v lednu 1982. Dnes má NATO k dispozici 17 ks E-3, když jedno bylo zničené při havárii.
Členové NATO Anglie a Francie získávají E-3 letouny přes společné projekty. Anglie a Francie operuje své E-3 letadla nezávisle na sobě i na NATO. Anglie operuje se 7 ks letadel a Francie operuje 4 letadla, všechny jsou vybaveny novějšími motory CFM56-2. Britský požadavek přišel po neuspokojivých testech s upraveným Hawker Siddeley Nimrod, které mělo nahradit Avro Shackleton AEW. Objednávka běží od roku 1987 a první dodávky proběhly v roce 1990.
Další operátor typu E-3 je Saudská Arábie, která operuje pět letadel, všechny s motory CFM56-2. Japonsko má čtyři Boeing E-767 s podobným vybavením.
E-3 Sentry bylo mezi prvními rozmístěno během operace pouštní štít, kde okamžitě začaly plnit sledování iráckých vojenských sil. Během Operace pouštní bouře, E-3 odlétalo víc než 400 misí a v bojovém postavení bylo více jak 5000 hodin. Datové banky E-3 radaru a počítačových podsystémů dovolily poprvé v historii celou leteckou válku zaznamenat a uložit.
V březnu 1996, US Air Force přesunulo 513th Air Control Group (513 ACG), ACC - Air Force Reserve Command (AFRC) AWACS jednotky pod Reserve Associate Program.


video: E767(AWACS)

Varianty:

EC-137D
Dva prototypy AWACS s motory JT3D, pro jeden dodal radar Westinghouse Corp. , pro druhý Hughes Aircraft Company.
E-3A
Letadlo s motory TF33 a APY-1 radarem, bylo vyrobeno 24 ks pro USAF později byly modifikovány na E-3B standard, celkem bylo objednáno 34 ks, ale posledních 9 ks se dokončilo jako E-3C. Jedno letadlo používá Boeing pro testování, 18 ks se vyrobilo pro NATO s motory TF33, 5 ks pro Saudskou Arábii s motory CFM56.
KE-3A
Toto nejsou letadla AWACS, ale tankery s motory CFM56. Bylo vyrobeno 8 ks pro Saudskou Arábii.
E-3B
Verze E-3A s vylepšenou funkcí čítající 24 konverzí.
E-3C
Letadlo s radarem APY-2 (pobřežní policejní hlídka) a systémovými vylepšeními. Bylo vyrobeno 9 ks. Letadla pro NATO E-3A byly vybavené stejnou přístrojovou technikou.
JE-3C
Jeden kus E-3A užívaný fy Boeing pro testy, později bylo změněno označení na E-3C.
E-3D
Letadlo pro Royal Air Force byl typ E-3C s motory CFM56 a s britskými modifikacemi. Bylo postaveno 7 ks a neslo označení Sentry AEW.1.
E-3F
Letadlo pro French Air Force modifikované z E-3C s motory CFM56 a s francouzskými modifikacemi. Byly vyrobeny 4 ks.
E-3G
Letadlo pro USAF s blokem modifikací 40/45 draku a Airframe Modernization Program (AMP).
Sentry AEW.1
Britské označení pro E-3D.


video: Boeing E3A AWACS LX-N90443

E-3A NATO LX-N90443 (foto: Jan Jurečka)

E-3A NATO LX-N90443 (foto: Petr Liška)

Operátoři:

North Atlantic Treaty Organization (NATO)
Mají základnu v německém Geilenkirchenu, 18 ks E-3 AWACS bylo dodáno, ale jeden měl havárii v Řecku. Všechny tyto letadlo jsou formálně pod lucemburskými registracemi. Lucemburk je členem NATO bez vojenského letectva. Tak je odpovědný za monitorování vzdušného prostoru pro NATO operace v celém světě.
... Squadron 1
... Squadron 2
... Squadron 3
... Training Wing
Francie
French Air Force koupila 4 ks E-3F (podobné britským E-3D). Všechny letadla jsou přiřazená "Escadron de Detection et de Commandement Aéroporté (ECDA)" a jsou soustředěná na základně Avord Air Base. Používají se v kombinaci s letouny E-2 Hawkeye French naval.
Saudská Arábie
Royal Saudi Air Force koupila pět E-3A a osm tankovacích KE-3A v roce 1983.
... No. 18 Squadron RSAF
Anglie
Royal Air Force koupila 6 ks (později ještě sedmé) E-3D v prosinci 1986. Letadla mají označení Sentry AEW.1.
... No. 8 Squadron
... No. 23 Squadron
... No. 54 Squadron
Spojené Státy
United States Air Force (vlasní 24ks E-3A s pozdější úpravou na E-3B a 9 ks E- 3C). Jeden E-3B byl ztracen při havárii v roce 1995 a druhý E-3C v roce 2009.
... 552d Air Control Wing má 27 ks E-3 na základně Tinker AFB, Oklahoma
o 960th AACS
o 963d AACS
o 964th AACS
o 965th AACS
o 966th AACS
... 3d Wing, Elmendorf AFB, Alaska
o 962d AACS
... 18th Wing, Kadena AB, Japan
o 961st AACS


E-3A NATO LX-N90443 (foto: Petr Liška)
Vlevo: výhled přes otevřené emergenci dveře
Vpravo: Parachute emergency exit

Havárie:

Letouny E-3 měly celkem tři nehody, které vedly k odepsání ze stavu (dvě USAF a jedna NATO).

... 22. září 1995, U.S. Air Force E-3 Sentry (volací znak Yukla 27, sériové číselo 77-0354), narazilo do země krátce po startu z Elmendorf AFB, AK. Dva motory během startu nassály kanadské husy a letadlo ztratilo celkový výkon. Letadlo spadlo do silně zalesněné plochy asi dvě míle severovýchodně od vzletové a přistávací dráhy, všech 24 členů posádky na palubě přišlo o život.

... 14. července 1996, NATO E-3A se dostalo po startu z Aktion National Airport blízko Preveza v Řecku do hejna ptáků. Posádka se pokusila přerušit start, ale E-3 byl zničen. Naštěstí nebyly ztráty na životech.

... 28. srpna 2009 USAF E-3 byl poškozen při přistání na letecké základně Nellis Air Force, letadlo zchvátil požár, ale 32 členům posádky se podařilo uniknout do bezpečí.


Cockpit E-3D Sentry AEW1 RAF ZH107 (foto: Jan Jurečka)

Technická data:
E-3 Sentry USAF / NATO
Rozměry:
Rozpětí: 145 ft 9 in (44.42 m)
Délka: 152 ft 11 in (46.61 m)
Výška: 41 ft 4 in (12.6 m)
Váhy:
Prázdná: 185 000 lb (73,480 t)
Maximální vzletová: 325 000 lb (147 t)
Výkony:
Maximální rychlost: 530 mph (855 km/hod / 461 knots)
Maximální dolet: 4000 námořních mil (7400 km / 8 hod)
Dostup: 41000 ft (12500 km)
Posádka: letová 4 + 13 až 19 operátorů
Motorové jednotky:
4x turboventilátorové Pratt and Whitney TF33-PW-100A, 21,500 lbf (93 kN) každý


Technická data:
E-3 Sentry Royal Air Force / Royal Saudi Air Force / French Air Force
Rozměry:
Rozpětí: 145 ft 9 in (44.42 m)
Délka: 152 ft 11 in (46.61 m)
Výška: 41 ft 4 in (12.6 m)
Váhy:
Prázdná: 185 000 lb (73,480 t)
Maximální vzletová: 334 000 lb (151,636 t)
Výkony:
Maximální rychlost: 0.78 Mach (955 km/hod)
Maximální dolet: 5000 námořních mil (8046 km / 10 hod)
Dostup: 43000 ft (13106 km)
Posádka: letová 4 + 14 až 35 operátorů
Motorové jednotky:
4x turboventilátorové CFM International CFM56, 24,000 lbf (107 kN) každý


Pro AFC zpracoval WOM 29. března 2010. (zdroj Wikipedie a YOUTUBE).

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na Seznam modelů s historií předlohy   NAVRCHOLU.cz