Prohlídky letiště Praha.


Vedení LETIŠTĚ PRAHA, s.p. ve snaze uspokojit takový zájem a současně s tím poukázat na růst mezinárodního významu a možnosti dalšího využívání tohoto letiště, nabízí veřejnosti možnost, seznámit se blíže s problematikou civilní letecké přepravy prostřednictvím organizované prohlídky letiště Praha-Ruzyně a to s ohledem na profesní složení skupin.

Z dosavadních zkušeností získaných občasným prováděním v průběhu dostavby T- sever, které bylo prováděno víceméně ze snahy poukázat na rychle se zvyšující mezinárodní význam pražského letiště, je možno rozdělit účastníky prohlídek zhruba do třech skupin.
1. skupinu lze označit jako zájemce z řad odborné veřejnosti, kteří svou profesí určitým způsobem ovlivňují civilní leteckou dopravu, jako na př. zaměstnanci cest. kanceláří, cizích let. společností, stavebních a technolog. firem, hotelů, bezpečnostních složek apod.
2.skupina obsahuje laickou veřejnost, která má zájem o letiště, letadla a vše co souvisí s leteckou dopravou.
3.skupinu tvoří školní mládež, popř. studenti středních a vysokých škol.
Skupiny:
Skupiny pěší maximálně 15osob, skupiny v autobusech max 40 osob.
Koordinuje:
Jana Dlouhá – Asistentka – Odbor marketingu a leteckého obchodu. Kontakt:tour@prg.aero
Požadavky:
Účastnící musí nahlásit jméno, příjmení, datum narození , číslo OP nebo cestovního pasu. U školních skupin s doprovodem se zaznamená číslo dokladu doprovodu odpovědného za skupiny. Údaje musí být nahlášeny na tour@prg.aero minimálně 48 hodin předem

Trasy:


Trasa 1 - Vzletová dráha a odbavení letadel na rampě
Den: Úterý
Setkání v 09:30 – Terminál Jih 2, odletová hala Délka trvání 120min
Cena : 3500 Kč/skupina

Terminál Jih 2 - terminál všeobecné letectví, historie letiště, provozní výkony, 3D model letiště
Zimní provoz – informace o zimní technice, postupech údržby ploch, kvalifikaci a řízení personálu, koordinaci provozu
Trenažér ČSA - informace o výcviků posádek, ukázka Mocap pro stevardy, cockpit TU134 - jen v případě, že na trenažéru neprobíhá výcvik
Biologická ochrana letiště - informace o biologické ochraně letiště, dravcích, psech, odlišnosti biologické ochrany letiště ročních obdobích, není povolen vstup
Přejezd na sever
- vnitřní letištní komunikací z provozního areálu Jih na Sever
- nová paralerní dráha, užití dráhy 22
- hangár F
Hasičská stanice - Návštěva nejmodernější hasičské stanice svého druhu v České republice
Provozní areál sever
- Administrativní budova ČSA APC
- odbavovací plocha D, nové nástupní mosty
- Prst C – kontaktních a vzdálených stáních
- Odbavovací plocha C
– pozemní odbavení letadel, handlingové techniky, odmrazení letadel
Dráhový systém
– kapacity, odletové a příletové vlny
– budování letiště Praha jako sekundárního přestupního bodu aliance Sky Team
– odpovědnosti ŘLP a LP v řízení odbavení na rampě
Cargo terminály
- Menzies Aviation a ČSA, Route Feeder Service
- Veterinární stanice
VIP salonek
- návštěva možná pouze u skupin do 20 osob
- tiskový salonek
- statistiky destinací, leteckých společností, provozní výkony, nárůsty počtu PAX a MVT
- obecné informace o letišti
- status podniku
- ukončení prohlídky
Návrat na Terminál Jih 2


Trasa 2 - Terminály
Den: Čtvrtek
Setkání v 9:30 nebo ve 13:00 – Služební vchod č.15, příletová hala, Terminál Sever 1 Délka trvání 120min
Cena : 1500 Kč/skupina

Příletová hala, Terminál Sever 1
- historie letiště
- výstavba letiště
- orientace na letišti - před terminálem
- rozdělení provozu Schengen/ Non schengen
- organizace hromadné dopravy
- parkování v budovách C a D
- hotely na letišti – Marriot, Transit
Odletová hala, Terminál Sever 1
- odbavení cestující, ticketingové přepážky
- nadrozměrná zavazadla
- bezpečnostní pravidla
- kapacity Terminálu 1
VIP salonek
- návštěva možná pouze u skupin do 20 osob
- tiskový salonek
- obecné informace o letišti
- statistiky destinací, leteckých společností, provozní výkony, nárůsty počtu PAX a MVT
- princip odbavení VIP
- status podniku
Crystal Longe CSA
- návštěva nejzajímavějšího salonku letiště
- informace o službách cestujícím
Centrální letištní dispečink
- rozdělení řízení odpovědnosti na odbavovací ploše mezi ŘLP a LP
- organizace provozu na dispečinky, odpovědnosti dispečerů
Prst C
- popis systému odbavení cestujících a zavazadel
- internetové odbavení
- vysvětlení principu toku cestujících dle Schengenské dohody
Třídírna Terminál Sever 2
- manipulace se zavazadly, automatizované třídění zavazadel
- transfer zavazadel
- bezpečnostní zásady
- kapacity třídíren
Odletová hala Terminálu Sever 2
- výstava terminálu, výše investice, bankovní záruky a splátky
- kapacity terminálu
- speciální služby na letišti
– balení zavazadel, vyhlídková plošina
- novinky na letišti – lékárna, květiny, hotel Marriot, kongresové centrum


Trasa 3 - Provoz Letiště a nový Terminál Sever 2
Den: na vyžádání, mimo víkend
Setkání v 09:30 – Terminál Jih 2, odletová hala. Délka trvání 120min
Cena : 3500 Kč/skupin

Terminál Jih 2
- terminál všeobecné letectví, historie letiště, provozní výkony, 3D model letiště
Zimní provoz
- zimní provoz – informace o zimní technice, postupech údržby ploch, kvalifikaci a řízení personálu, koordinaci provozu
Hasičská stanice
- Návštěva nejmodernější hasičské stanice svého druhu v České republice
Provozní areál sever
- Administrativní budova ČSA APC
- odbavovací plocha D, nové nástupní mosty
- Prst C – kontaktních a vzdálených stáních
- Odbavovací plocha C – pozemní odbavení letadel, handlingové techniky, odmrazení letadel
Třídírna Terminál Sever 2
- manipulace se zavazadly, automatizované třídění zavazadel
- transfer zavazadel
- bezpečnostní zásady
- kapacity třídíren
Odletová hala Terminálu Sever 2
- výstavba terminálu, výše investice, bankovní záruky a splátky
- kapacity terminálu
- speciální služby na letišti – balení zavazadel, vyhlídková plošina
- novinky na letišti
– lékárna, květiny, hotel Marriot, kongresové centrum


Další informace na stránkách Letiště Praha  WOM 4.2.2007

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku článků o letišti Praha-Ruzyně