AKTUALITY - AFC

________________________________________________________________________________

Pondělí 16. srpna 2021

Pozvánka na airshow Strakonice

AFC

________________________________________________________________________________

Pondělí 31. května 2021

Mimořádné přílety Il-96-300 do Prahy

Během dubna a května jsme mohli v Praze vidět 3x vyjímečný přílet ruského letadla Il-96.
Nejprve 19. dubna pro 18 vyhoštěných agentů z ruské ambasády.
Poté co ruská strana vyhostila zpětně o dva naše diplomaty navíc, naše ministerstvo zahraničí srovnalo dle vídeňské úmluvy stav ruských diplomatů v Praze na stejnou úroveň jakou má v Moskvě
A to znamenalo do konce května další dva lety Il-96-300 do Prahy.

AFC

________________________________________________________________________________

Úterý 30. března 2021

Březnové nákladní lety do Prahy

V březnu byly v Praze dva mimořádné nákladní lety, oba stejným typem a verzí = Boeing 767-300 přestavěn z osobního na FREIGHTER.
Prahu navštívily poprvé dvě různé letecké společnosti s tímto typem ze Střední Asie:
So 13. března: AIR ASTANA CARGO P4-KEC Boeing 767-3KYER (WL)
Po 15. března: UZBEKISTAN AW CARGO UK67001 Boeing 767-33PER
15. března stál ve stejnou dobu vedle i United Parcel Service N429UP Boeing 757-24APF.

Obě letadla letěla z Číny s mezipřistáním v hlavním městě svých zemí: Astana resp. Taškent. Dle neoficiální informace přivezla to, co je nyní cennější než zlato: antigenní či PCR testy.
=============================================================================================
Prag Airport had two exceptional cargo fls. in March, both operated by the same type and version = Boeing 767-300 passenger converted into FREIGHTER,
both aircraft/airline combination for the first time in Prague
Sat 13 March: AIR ASTANA CARGO P4-KEC Boeing 767-3KYER(WL)
Mon 15 March: UZBEKISTAN AW CARGO UK67001 Boeing 767-33PER

Monday 15th March, there was at the same time:
United Parcel Service N429UP Boeing 757-24APF

Both aircraft from China with something, which is now more valuable than gold:
(unofficial source info): antigen and/or PCR tests.

Both aircraft had flown from China with intermediate stop in capital of their countries:
Astana resp. Tashkent.

O dva dny později byl letoun Uzbekistan AW Cargo původně ohlášen na 15:30 = velmi dobře ...
Později odloženo na 17:50. Skutečný přílet (bohužel pro fotografy) 18h 08 min.
Podívejte se na fotografii "Uzbekistan_767_arriving with night" =přílet s nocí, kde "hranice mezi denním světlem a temnotou" protíná symbol 767!
Navíc byl nákladní 757F UPS.
========================================================================
Two days later, "planes.cz" had shown Uzbekistan AW Cargo arr. 15:30 = very fine...
Later postponed to 17:50.
Real arrival (unluckily for photographers) 18h 08 min.
See the third photo "Uzbekistan_767_arriving with night", where the "boundary between daylight and darkness hits arriving 767 !
What I had not expected, was UPS 757F.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Úterý 5. ledna 2021

byl v Praze poprvé v historii nákladní Boeing 777F společnosti Emirates

Ještě atraktivnější pro mnoho leteckých fandů bylo, že ve stejnou dobu bylo před stejným Cargo terminálem i druhé letadlo Emirates = dlouhá verze Boeing-u 777-300ER. Letadlo vyrobené pro cestující, ale využité pro čistě nákladní let. (viz foto, kde je jen část fanoušků, kteří i v dešti letadlo obdivovali). Oba letouny s nejsilnějšími proudovými motory světa.

Boeing vyrábí typ 777 ve dvou verzích, které se liší délkou o více než 10 m:
Kratší verze -200 má celkovou délku 63,73 m, zatímco verze -300 má délku 73,86 m.
Verze -200 se vyrábí ve třech variantách doletu: -200, -200ER a -200LR.
Verze -300 se vyrábí ve dvou variantách doletu: -300 a -300ER.
Jako poslední začala být nabízena nákladní verze 777F, která má rozměry kratší verze -200 a motory verze -200LR.
(ER=extended range, LR = long range, F = Freighter).
Verze -200LR, -300ER a F mají větší rozpětí křídel než stejné verze s kratším doletem.
Boeing 777-200F má nejdelší dolet ze všech nákladních letadel světa a největší nosnost ze všech dvoumotorových nákladních letadel světa.
Verze -300ER je největším dvoumotorovým letadlem světa.
Verze -200LR, -300ER a F jsou poháněny nejsilnějšími proudovými motory světa v provozu (ani vojenské neexistují silnější): GE 90-110 resp. GE90-115.
Výrobcem motorů GE90-110 a GE90-115 je firma General Electric. Maximální průměr motoru je 343 cm a průměr dmychadla vpředu je 325 cm. (Trup letounů se 2 + 2 sedadly napříč by se dal teoreticky prostrčit prázdným pláštěm tohoto motoru).
(Nyní existuje ještě silnější verze tohoto motoru pro vyvíjený prodloužený Boeing 777-900X, ale jeho vývoj je díky covidu pozastaven).

========================================================================================

On January 5, 2021

Emirates has shown for the first time in Prague its Boeing 777F

Even more attractive to many aviation fans was that at the same time there was a second Emirates aircraft in front of the same Cargo terminal = a long version of the Boeing 777-300ER. An aircraft made for passengers but used for a purely cargo flight. (see photo, where there are only a part of the fans who admired planes even in the rain).
Both ac powered by the most powerful engines in the world.
Boeing produces the 777 in two versions, which differ in length by more than 10 m:
The shorter version -200 has a total length of 63.73 m, while the version -300 has a length of 73.86 m.
The -200 version is produced in three range variants: -200, -200ER and -200LR.
Version -300 is produced in two variants of range: -300 and -300ER.
The last version to be offered was the cargo version 777F, which has the dimensions of the shorter version -200 and engines as the version -200LR. (ER=extended range, LR = long range, F = Freighter).
Versions -200LR, -300ER and F have a larger wingspan than the same versions with a shorter range.
Boeing 777F has the longest-range of all the world's cargo aircraft, with the largest payload of any twin-engine cargo aircraft in the world.
The -300ER version is the largest twin-engine aircraft in the world.
The -200LR, -300ER and F versions are powered by the world's most powerful jet engines in operation (no military are stronger...) GE 90-110 resp. GE90-115.
(There is now an even more powerful version of this engine for the extended Boeing 777-900X being developed, but its development is suspended due to covid).
The GE90-110 and GE90-115 engines are manufactured by General Electric. The maximum diameter of the engine is 343 cm and the diameter of the front blower is 325 cm. (The fuselage of aircraft with 2 + 2 seats across could theoretically be pushed through the empty casing of this engine).

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Neděle 20. prosince 2020

QATAR Airways tento den na své lince provedly změnu typu z B787 na B777

Nejen že byla změna typu, ale v Praze byl představen nejnovější logojet této společnosti "FIFA 2022".

B777-3DZ(ER) Qatar Airways A7-BEB "FIFA 2020" (Foto ©: WOM)

B777-3DZ(ER) Qatar Airways A7-BEB "FIFA 2020" (Foto ©: WOM)

AFC

________________________________________________________________________________

Úterý 24. listopadu 2020

byly v Praze najednou dva velice zajímavé nákladní letouny, oba sovětské konstrukce:

- 56 (slovy PADESÁT ŠEST) let starý, stále spolehlivý turbovrtulový Antonov AN-12B ukrajinské společnosti, reg. UR-CGW. Většina serverů udává coby vlastníka/provozovatele společnost "Meridian", trojpísmenný kód "MEM", ale v seznamu ukrajinských AKTIVNÍCH leteckých společností není. Nepodařilo se mně najít jejich www.stránky, a to ani za pomoci azbuky.
- "jen" 28 a půl roku starý, stále spolehlivý proudový Iljušin IL-76TD společnosti Maximus Air Cargo ze Spojených Arabských Emirátů, ale též s ukrajinskou registrací UR-BXQ a téměř jistě též s ukrajinskou posádkou.

An-12 Il-76 as brothers (Foto ©: P. Liška)

O nákladu z/do AN-12 nevím nic.

Do IL-76 byla nakládána obrněná vojenská vozidla, která prošla (v ČR?!) zkouškami odolnosti. Jako poslední byl nakládán obrněný transportér bez levého předního kola, které zkoušky nevydrželo. My civilové se můžeme jen domnívat, že, řízen na dálku, asi tímto kolem najel úmyslně na zkušebním polygonu na nastraženou výbušninu a různá čidla a figuríny zjišťovala účinky… (viz foto).

Fotografů se po všech možných místech, plochách a vyvýšeninách okolo vnějšího plotu letiště pohybovalo jistě více než 10, z toho někteří i s přenosnými schůdky.

AN-12: pilotní kabina má 14 oken, navigátorova kabina má 12 oken
IL-76: pilotní kabina má 17 oken, navigátorova kabina má 24 oken
IL-76 přistál cca půl hodiny před plánovaným příletem - letové koridory i přistávací dráhy jsou v této covidové době prázdné…
V době (proti plánu opožděnému) přistání AN-12 dokonce svítilo Slunce.
Přikládám historii obou konkretních letounů, každou staženou z jiného zdroje, takže jedna je od výroby až po dnešek a druhá od současnosti zpět k výrobě…
==============================================================================================

On Tuesday, November 24, 2020

there were two very interesting cargo planes in Prague at the same time, both of Soviet design:

- 56 (FIFTY-SIX) years old, still reliable turboprop Antonov AN-12B of the Ukrainian company Meridian - or Ukraine Air Alliance, reg. UR-CGW. Most servers list "Meridian" as the owner / operator, the three-letter code "MEM", but it is not on the list of Ukrainian ACTIVE airlines. I could not find their website, not even with the help of Cyrillic.
- "Only" 28 and a half years old, still reliable jet Ilyushin IL-76TD of Maximus Air Cargo from the United Arab Emirates, but also with the Ukrainian registration UR-BXQ and almost certainly also with the Ukrainian crew.
I don't know anything about cargo from / to AN-12. Armored military vehicles were loaded into IL-76, which passed (in the Czech Republic ?!) endurance tests. The last to be loaded was an armored personnel carrier without a left front wheel (see photo), which did not withstand the tests. We civilians can assume only that, remotely controlled, it probably ran this wheel intentionally on a test site on an explosive bomb, and various sensors and dummies detected the effects…
There were certainly more than 10 photographers in all possible places, areas and ridges around the outer fence of the airport, some of them even with portable ladder. IL-76 landed about half an hour before the scheduled arrival - flight corridors and runways are empty at this covid times…
At the time (delayed against plan) of the AN-12 landing, the Sun was even shining.
I enclose the history of both specific aircraft, each downloaded from a different source, so one is from production to today and the other from the present back to production year...
AN-12: Pilot's cabin = 14 windows, Navigator's cabin = 12 windows
IL-76: Pilot's cabin = 17 windows, Navigator's cabin = 24 windows

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Pondělí 20. července 2020

B737-700 combi pravděpodobně po třetí v Praze

Společnost Air Algérie převzala tento letoun 26. 5. 2016. Ještě téhož roku 30. 9. společnost obdržela druhý sesterský letoun s registrací 7T-VKT. Letoun přivezl do Prahy jen jednu paletu a jednu prázdnou si vezl zpět, takže odbavení proběhlo velice rychle.
Redakce AFC zjistila, že je to pravděpodobně třetí návštěva tohoto typu v Praze. V roce 2011 tu byla registrace 165836 od US Navy, které jsou používány buď ve verzi pro pax, nebo jako cargo. V roce 2018 zde byla soukromá B737-700BBJ, kterou dříve používalo ministerstvo obrany USA a ta měla taktéž nákladová vrata.

B737-7D6C(WL) Air Algerie 7T-VKS PRG 20. 7. 2020 (Foto ©: WOM)

AFC

________________________________________________________________________________

Pátek 17. července 2020

A310 Luftwaffe v Praze

Dnes po 6-ti letech se v Praze opět ukázal A310 Luftwaffe. Tentokrát v kompletním vojenském livery. Před 6-ti lety to byl 10+21 v goverment zbarvení.

A310-304 Luftwaffe 10+23 PRG 17. 7. 2020 (Foto ©: WOM)

AFC

________________________________________________________________________________

Středa 15. července 2020

První let A380 EMIRATES po covid pause

Dnes poprvé poslaly po covid 19 pause na lince EK1 EMIRATES svůj Airbus A380 do Londýna. Kdo měl štěstí mohl tento stroj vidět na přeletu jižně přes Prahu. Ostatní dva lety mezi Dubají a Londýnem dopravce provozuje s Boeingem 777-300ER což mu kapacitně bohatě stačí. Emirates jsou bezkonkurenčně největším provozovatelem A380, mají jich aktuálně 116. Firma má převzít ještě osm strojů. U posledního A380 již začala finální montáž.

(Screen ©: FR24)

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Úterý 30. 6. 2020

Premiéra v Praze

Dnes poprvé poslaly Qatar Airways do Prahy na nákladní lince Doha-Praha-Doha svůj, pro náklad, upravený osobní Boeing B777-3DZ(ER).

B777-3DZ(ER) Qatar Airways A7-BEW PRG 30.6.2020 (Foto ©: WOM)

AFC

________________________________________________________________________________

Čtvrtek 25. června 2020

dnes proběhla první novodobá linka ČSA z PRG na Heathrow

Linku OK650 obsloužil Airbus A319-112 reg. OK-REQ. Odlet z PRG 11:40 hod, přílet na Heathrow ve 12:22 hod místního času. Linka byla odbavována na apronu londýnského letiště před Terminálem 2. Přílet linky OK651 je v PRG očekáván v 15:40 hod. Tento spoj by měl být provozován do konce roku každý den. BA zahájí lety do PRG až 1. července a to 3x v týdnu.
ČSA opustily Londýn v roce 2010 i kvůli tomu, aby získaly hotovost v podobě 400 milionů korun. Ty jim zaplatily British Airways za převzetí přistávacích práv.

WOM

________________________________________________________________________________

4. srpna 2018

"Malé evropské aerolinky, o kterých jste nikdy neslyšeli, předvádí svůj nový Airbus A380"

...píše britský Business Insider.

Společnost Hi Fly má dvě pobočky: v Portugalsku a na Maltě. Provozuje flotilu letadel pouze Airbus:
1 x A321, 4x A330, 7x A340. Specializuje se na ACMI wet-leasing: půjčuje letadlo i s posádkou, zajišťuje jeho údržbu a pojištění.

Nedávno přidala do své flotily první A380, reg. na Maltě: 9H-MIP.
Singapore Airlines po vypršení 10-letých pronájmů vrací A380 pronajímatelům (= leasingovým společnostem). 2 z těchto A380 si pronajme spol. Hi Fly od německé Dr. Peters Holding GmbH. 4. 7. 2018 přeletěl první z nich ze Singapuru na Maltu. Hi Fly ponechává interiér, který instalovaly Singapore Airlines, tj. 12 "kupé" první třídy, 60 sedadel Business Class a 399 sedadel Economy Class. Je to ekologické i ekonomické.

Vnější vzhled byl zcela změněn. Letoun dostal atraktivní barevný nátěr "Zachraňte Korálové Útesy", z každé strany letounu jiný. Na levé straně jsou na světlemodrém pozadí zdravé korály a na pravé straně na tmavomodrém pozadí korály mrtvé...v roce 2050, pokud svět nepřijme opatření NYNÍ. Od 19. do 22. července 2018 byl s tímto nátěrem vystaven ve Farnborough. Prezident Paulo Mirpuri je zároveň prezidentem nadace Mirpuri Foundation, která se věnuje udržitelnému způsobu života na naší planetě - více viz: www.mirpurifoundation.org

Hi Fly převzetím Airbusu A380 dosáhla dvou světových prvenství:
- První charterová letecká společnost, provozující A380,
- První letecká společnost, která provozuje A380 "z druhé ruky".
(Je teprve 14. společností provozující A380 a teprve 4. evropskou po Air France, Lufthanse a British AW).

Jde o A380-841 výr. č. 006: vyroben v r. 2006, první let 17. 11. 2006, předán zákazníkovi 11.3.2008 s reg. 9V-SKC. Singapore Airlines jej vyřadily z provozu 6. 11. 2017.
První komerční let s A380 uskutečnila spol. Hi Fly pro zákazníka Thomas Cook Scandinavia 1. srpna 2018 z Kodaně do kyperské Larnaky. Od 3. do 13. srpna bude létat denně pro norské nízkonákladové aerolinky Norwegian linku z Londýna Gatwick-u do New Yorku JFK. Norwegian má, stejně jako mnoho jiných aerolinek, nedostatek kapacity kvůli potížím s motory Rolls Royce Trent 1000 na Dreamlinerech. Cestující tak místo 787-900 se sedadly jen v "husté" ekonomické třídě poletí v mnohem větším A380. Na konec srpna a začátek září již má Hi Fly jinou zakázku pro A380: bude létat na lince Paříž - Réunion pro Air Austral."A small European airline you've never heard of is showing off its new Airbus A380"
...says UK's Business Insider...

Hi Fly has two operating airlines, registered in Portugal and Malta. It is operator of solely Airbus aircraft:
1 x A321, 4x A330, 7x A340. It specializes in ACMI wet-lease.

The newest addition to its fleet is Airbus A380, registered 9H-MIP. Singapore AL returns several A380s after end of 10-year lease to the lessor. In this case to German Dr. Peters Group GmbH. Two of these A380 will be leased by Hi Fly. The first of them, ex-9V-SKC, was flown from Singapore to Malta on 4th July, 2018.

For money savings, Hi-Fly retains whole interior incl. all seating from Singapore AL.
That is economical and ecological:
12 first class suites and 60 business class seats with all amenities are very expensive. 399 economy class seats remain as well.

Outside look was changed completely:
There is "Save the Coral Reef" theme on both sides, but different on each side:
Left side with light bright blue shows living corals, while right side with dark blue shows dead corals in 2050 if the world doesn't take appropriate action NOW. The aircraft was on display at Farnborough 19th-22nd July, 2018. President and CEO of Hi Fly, Mr. Paulo Mirpuri, is also President of non-profit Mirpuri Foundation, with the commitment to make the world a better place for future generations. See more at: www.mirpurifoundation.org

By adding Airbus 380 to its fleet, Hi Fly achieved two world firsts:
- the first airline to acquire the A380 on the secondhand market.
- the first charter airline having Airbus 380.

(Hi Fly is the 14th airline operating A380 worldwide and the 4th such in Europe /after AF, LH and BA/). It is A380-841 msn 006: manufactured 2006, first flight 17th Nov 2006, handed over to Singapore AL on 11th March 2008 as 9V-SKC, withdrawn from use 6th Nov 2017.
Hi Fly's A380 made its first money-making flight on 1st Aug, 2018 on behalf of Thomas Cook Scandinavia between Copenhagen, Denmark, and Larnaca, Cyprus.
From 3rd until 13th August, HiFly's A380 will fly daily LGW - JFK fl. for low-cost Norwegian AL. Norwegian, like several other airlines, have capacity unsufficiency due to grounding of Dreamliners powered by ill-fated Rolls Royce Trent 1000 engines. Instead of dense one-class 787-900 low-cost pax will experience much more spacious A380 interior. Hi Fly has already secured another deal for its A380: at the end of Aug and early Sep its A380 will fly Paris - Reunion fls. for Air Austral.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

25. července 2018

The ROLLING STONES v Praze

4.7.2018 odehrála skupina The Rolling Stones v pražských Letňanech velmi povedený koncert.
Skupina přiletěla letadlem, které je registrované v Jihoafrické republice, registrace ZS-NEX. Společnost vlastnící letadlo není z JAR. Nyní provozuje pouze toto 1 letadlo. Uvnitř pouze pohodlná sedadla s roztečí 185 cm, takže je možno z nich vytvořit vodorovná lehátka. Pro toho, kdo "to všechno platí", je k dispozici zvláštní oddělený salón s dvojpostelí atd.atp. Společnost letadlo udržuje celé bílé (kromě modrých krytů motorů, černé registrační značky a povinných drobounkých bezpečnostních nápisů).
Nabízí zákazníkům individuální zbarvení, což The ROLLING STONES využili (všimněte si členu "The" napsaného na výšku).
Následuje několik fotografií z odletu skupiny do polské Varšavy.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

26. června 2018

MILITARY DEN v leteckém muzeu Kunovice

V letošním roce postrádá Spitfire eliptické plné křídlo, které dává Spitfirům nezaměnitelnou siluetu. Stephen Roger Stead letos zkouší, jak létala takzvaná hloubková verze letounu, která měla křídla "zastřižená". S takto upravenými stroji přiletěli z Anglie po válce českoslovenští piloti domů.

WOM

________________________________________________________________________________

31. května 2018

For summer season, TVS/Smart Wings are leasing plenty of aircraft

Starting 15th May, 737-800s of U.S. Swiftair, still in "XTRA Airways" livery began to arrive in PRG and immedietaly starting their daily routine charter fls..
18th May, taxiing for take-off just cca 14 mins one after another...:
N624XA in FULL SWIFTAIR-XTRA Airways livery,
N917XA in original livery, with "SmartWings.com" title.

Another 737-800(wl) leased by TVS for summer season, is EI-CSG.
For the fourth consecutive year (since 2015), this ac serves always with mongolian MIAT in winter and Travel Service in summer.
Photographed also 18th May, it has full Travel Service livery except:
-winglet with (blue+yellow) MIAT logo
-Mongolian state flag just behind cockpit, in front of "Travel Service" title.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

31. května 2018

The most important new airline in Prague in summer 2018 is AMERICAN AIRLINES

The most important new airline in Prague in summer 2018 is AMERICAN AIRLINES
AA flies for the first time in history regularly to PRG. AA started 5th May DAILY non-stop fls. Philadelphia - PRG with 767-300: PRG 09:20-11:30.
Philadelphia is also new destination in PRG's history (never flown before).
Winter period = absolutely NO NON-STOP fls. between PRG and North America.
Previous summer (2017) = three operators, three destinations: JFK, YUL, YYZ.
Present summer (2018) = four operators, four destinations:
apart of AA, the same as 2017:
DL 763 New York JFK, now 5x a week, 30May-20 Oct daily,
Air Canada Rouge 763 YYZ, 19.05.-15.10. 3x a week, June-Sep 6x a week, Air Transat A330-200 YUL, 15.5.-16.10. once a week, 22.Jun-28.Sep twice a week.

767-300 + 767-300 + 767-300 = not so different types used, aren't they ?! Included are photos of two
AA fls. to PRG with the same Boeing 767-323ER N381AN, taxiing in opposite direction: -15 May photographed from official Photohill near crossing of RWYs, when RWY06 in use.
-18 May photographed from Parking of Menzies Aviation Cargo Terminal, when RWY24 in use.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

25. května 2018

12. Dobový letecký den 2018 Mladá Boleslav

V roce 2002 byl v Mladé Boleslavi uspořádán první Dobový letecký den. Od té doby se stal již tradicí, která láká i zahraniční hosty. Pro letošní 12. ročník bude hlavním tématem výročí ukončení 1. světové války a vznik samostatné Československé republiky. Historickou leteckou techniku této doby doplní historická auta, traktory, dobové kostýmy a bojové scénky.
Hlavní pořadatelé Aeroklub Mladá Boleslav a Nadační fond Metoděje Vlacha, ale nezapomněli do programu zařadit i moderní letouny Armády ČR, akrobatické vystoupení a seskoky parašutistů. Pro letošní ročník budou mít na Boleslavském letišti premiéru P-38 Lightning, F4U Corsair a replika Caudron G3 z roku 1913. Během celého programu leteckého dne, čeká návštěvníky řada dalších překvapení.
Důležité informace jsou k dispozici na stránkách http://www.historical-airshow.com včetně odkazu na předprodej vstupenek. Pro zájemce nebude chybět možnost letů po okolí.
Těšíme se na shledanou 16. června na letišti v Mladé Boleslavi.
Hlavními partnery akce jsou Škoda Auto, Odbory KOVO MB, Ško-energo, Středočeský kraj a magistrát města Mladá Boleslav.

WOM

________________________________________________________________________________

5. dubna 2018

Aviatická pouť 2018 - Pardubice

Pardubická Aviatická pouť je oblíbená jak u diváků, tak u pilotů a mnozí zahraniční piloti již při odletu říkají, že na následující ročník by opět rádi přiletěli. Do této skupiny již léta patří sympatický tým s historickými letadly vyzdobenými rudými býky na svých trupech. Pochopitelně nebudou chybět ani na letošním osmadvacátém ročníku Aviatické pouti, který se uskuteční 2. a 3. června na pardubickém letišti.
Ve skupině letos přiletí i legendární dvoutrupý stíhací letoun Lockheed P-38 Lightning z druhé světové války. Právě k tomuto kusu dodává Jan Rudzinskyj z organizačního štábu Aviatické pouti několik informací. "Lightning není na Avaiatické pouti novinkou, již jsme ho zde přivítali dvakrát a vždy vzbudil u diváků zaslouženou pozornost. Jednak zaujal svým krásně vyleštěným celokovovým povrchem a také neobvyklým konstrukčním uspořádáním s malou trupovou gondolou a dvěma dlouhými nosníky pokračujícími za motory až k ocasním plochám. Ovšem zcela jedinečné je letové vystoupení. Dvojice motorů Allison disponuje značným výkonem a Lightning je na obloze dynamický a ladný zároveň a diváci se mají opravdu na co těšit. Vedle samostatné letové ukázky se Lightning na pardubickém nebi představí i ve velkoskupině historických letadel, v takzvaném Balbu, se kterým v programu počítáme i v letošním roce. Tato jedinečná podívaná má u diváků i pilotů značný ohlas."
Historický Lightning je jen jedním z řady vystupujících letadel zařazených do více než pětihodinového letového programu. Pro návštěvníky bude pardubické letiště otevřeno ve dnech 2. a 3. června vždy od 8.00 hodin a vedle letových ukázek na ně čeká i bohatý pozemní program s velkým množstvím rozličných aktivit pro děti.

WOM

________________________________________________________________________________

16. dubna 2018

Bude otevřen nový terminál letiště SIMFEROPOL

16.dubna 2018 bude otevřen nový terminál letiště SIMFEROPOL, hlavního města Krymu. Všechny dosavadní budovy terminálů budou pro veřejnost uzavřeny v 08:00 místního času.
Dosud sloužila nejstarší odbavovací budova z r. 1957 jako restaurace, VIP salonky a místnosti pro matky s dětmi atp. Novější ji obklopující budovy byly terminály A a B.

Nový terminál ve tvaru vlny má označení Terminál 1.
Má kapacitu 3.650 cestujících za hodinu, až 6 a půl milionu ročně.
Má 55 odbavovacích přepážek, 8 nástupních mostů a 8 klasických východů k letadlům.

Dosavadní budovy odbavily v r. 2017 5,1 milionu cestujících. Za první 3 měsíce r. 2018 vzrostl počet cestujících o 7 % oproti stejnému období 2017.

Zvláštnosti letiště SIMFEROPOL:
Původně s travnatými drahami otevřeno 1936, zcela zničeno za Velké vlastenecké války.
Obnoveno po 2. světové válce. 28. února 2014 obsazeno místními separatisty, v následujících dnech došlo k odklonění jednoho ukrajinského letu tam směřujícího do Kijeva, dva dny bylo letiště zcela uzavřeno.
V r. 2015, kdy Ukrajina již více než rok neměla kontrolu nad Krymem, Nejvyšší rada Ukrajiny přejmenovala letiště po Amet-khan Sultan-ovi, hrdinovi SSSR, leteckém esu (30 vítězství + cca 19 sdílených), jehož matka byla krymská Tatarka a otec národnosti "Lak" (malá národnost z Dagestánu). Narodil se v Aluptě na Krymu r.1920.
Na Krymu jsou dle zákona Krymské republiky a přístupové smlouvy s Ruskou federací 3 úřední jazyky:
ruština - ukrajinština - krymská tatarština. Oficiálně se letiště nazývá:

V r. 2014 po odtržení Krymu od Ukrajiny organizace Eurocontrol zrušila letecké koridory přes Krym.
Ruská federace kontroluje letecký prostor nad celým Krymem. Dosud jsou provozovány jen vnitrostátní lety do Ruska a s mezipřistáním v Anapě (Krasnodarský kraj) do Arménie a Turecka.
Ruská nízkonákladová společnost DOBROLET byla sankcionována EU za to, že létá z Ruska na Krym, takže za pouhé dva měsíce byla zrušena (nelétala do EU, ale měla letadla Airbus a nasmlouvánu údržbu např. u Lufthansa Technik, která samozřejmě nemohla kontrakt plnit přes EU sankce...).
V současnosti tam létá asi 16 ruských leteckých společností...
Vnitrostátní lety z Ruska na Krym jsou dotovány vládou. Krym dosud nemá pozemní spojení s Ruskem (most přes Kerčskou úžinu je ve stavbě).

Na letiště vede trolejbusová trať. Na ní tč. jezdí čtyři linky, z toho tři k nádraží v centru Simferopolu, jedna z nich (č. 55) pokračuje po celé nejdelší trolejbusové trati světa až do přímořské Jalty, tedy asi 96 km !

IATA zkratka letiště je SIP.
Čtyřpísmennou zkratku ICAO neuvádíme, neb první dvě písmena v každé zkratce letiště označují stát, což by bylo v případě Simferopolu matoucí...

Petr Liška

==================================================================================

SIMFEROPOL Airport has to open new Terminal on 16th April, 2018.

Simferopol is capital of Crimea.
All buildings serving pax will be closed at 08.00 LT on 16th April.
The oldest terminal bldg. (from 1957) serves until today as a Restaurant, VIP Salloon, Restroom for Mothers with children etc. More modern Terminal Bldgs have designation Terminal A nad B.

New Terminal in the shape of a big WAWE has designation Terminal 1.
Capacity 3.650 Pax per rush hour, 6 and a half million annually.
It has 55 check-in counters, 8 air bridges + 8 classical gates.

In 2017 airport handled 5,1 million pax. In the first 3 months of 2018, there was YOY rise in pax handled by 7 %.

PECULIARITIES OF SIMFEROPOL INTERNATIONAL AIRPORT:
Opened in 1936, completely destroyed during 2nd World war. Rebuilt after WWII.
On 28 Feb 2014, seized by local separatist militia. Completely closed for just 2 days.
One ukrainian flight was denied landing and diverted to Kiew.

In 2015, more than one year after Ukraine lost any control over Crimea, The Gvmt of Ukraine renamed this airport after Hero of the Soviet Union Amet-khan Sultan, fighter ace of WWII with 30 shot downs of Nazi ac + cca 19 victories shared with other Soviets. His mother was Crimean Tatar and father of a small "Lak" nationality (which lives within Daghestan, southern Russia). He was born in Alupta on Crimea in 1920.
Crimea has according to the law of Crimea Republic and also according to access treaty with Russian Federation THREE official languages:
Russian - Ukrainian - Crimean Tatar.
So, the official name of the Simferopol Internationl Airport is:

In 2014, after secession of Crimea from Ukraine and access into Russian Federation, Eurocontrol abolished all air corridors over Crimea.
Russia has control over Crimean airspace. Until now, just internal fls. are provided + international flights to Armenia and Turkey with a stop in Anapa (Southernmost Russia, east of Sea of Azov).

Russian low-cost airline DOBROLYOT was sanctioned by European Union for flying into Crimea.
So it closed down just 2 months after its ops. began...It had not flown into EU, but utilised Airbus ac with e.g. aintenance contracted to Lufthansa Technik, which cannot fullfill its commitment...
At present, approx. 16 Russian airlines fly to Simferopol.
Domestic fls. are sponsored by Russian Gvmt, as until today there is no ground connection to Russia's mainland (a bridge over Kertch strait is under construction).

The airport is connected with the town and further by TROLLEYBUS track.
At present, there are four trolleybus lines serving the airport, of whicxh 3 call at Main Railway Station in the city centre. One line (No. 55) continues over mountain pass up to wellknown seaside resort Yalta on the LONGEST TROLLEYBUS LINE IN THE WORLD, cca 96 kms !

Three letter IATA code of the airport is SIP.
We don't mention 4-letter ICAO code, as first 2 letters of all these codes designate state...much confusing in this case...

Petr Liška

________________________________________________________________________________

17. března 2018

Aeroflot slaví 95. výročí založení !

Jde o jednu z nejstarších dosud existujících leteckých společností světa. Akciová společnost byla založena pod názvem "Dobrolet" 17. března 1923.

Do nedávna byl za den vzniku Aeroflotu dokonce považován 9. únor 1923, kdy byl vytvořen Výbor civilního letectví. Tento den je dodnes "dnem civilního letectví".

25. března 1932 byl název společnosti změněn na AEROFLOT a pod tímto názvem existuje dodnes. V dobách SSSR šlo o jednu z největších, v některých ukazatelích největší leteckou společnost na světě.

Znak společnosti vytvořil přední ruský a sovětský konstruktivistický malíř, sochař, fotograf a návrhář Alexandr Michajlovič Rodčenko (1891-1956). Znakem je dodnes slavný okřídlený srp a kladivo! Na propagaci Aeroflotu spolupracoval též se slavným básníkem Vladimírem Majakovským.

Oslava - lety letadel ve zvláštních zbarveních - nemůže na všech linkách Aeroflotu proběhnout v jeden den... Praze se dostalo jednoho z nejčestnějších dat, a to pouhý jeden den před výročním dnem založení: 16. března 2018 byly všechny spoje na lince Moskva - Praha operovány letouny ve zvláštním zbarvení.

Symbolicky jako první byl představen A320 v barvách "Dobrolet", reg. VP-BNT,
následoval A320 v barvách SkyTeam, reg. VP-BDK,
odpoledne A321 v barvách Manchester United, reg. VP-BTL,
večer Boeing 737-8LJ v barvách SkyTeam, reg. VP-BMB.

Počasí v Praze nepřálo fotografování: Dopoledne déšť, odpoledne mlha a večer sněžení. Autor přesto pořídil fota všech 4 letadel, byť většinu z nich již dříve fotil za lepších podmínek a na netu je mnoho kvalitních fotek všech 4 letadel.

Petr Liška

Na každé lince Aeroflotu z Moskvy bylo jinak namalované letadlo (Foto ©: Petr Liška)

==================================================================================

Aeroflot celebrates 95th Anniversary!

It is one of the oldest still operating airlines of the world.

Stock company was founded on 17th March, 1923 under the name "Dobrolet", full name "Dobrolet - Russian Society for Voluntary Air Fleet".

Until recently, the official date of founding was even slightly sooner: 9th February 1923, when Council of Civil Aviation was founded by the state. This day is still official holiday of "Civil Air Transport".

The name of the company was changed to AEROFLOT on 25th March 1932. In the era of USSR, Aeroflot was one of the biggest air carriers in the world, by some indicators the biggest one.

Coat of arms of the company was designed by leading russian & soviet artist, sculptor, photographer and designer, Mr. Alexander Mikchailovitch Rodchenko (1891-1956). It is still the same famous winged hammer & sickle ! He co-worked on advertising campaigns also with famous poet Vladimir Mayakovsky.

Celebration - flights of aircraft in special liveries - cannot take place in one day on all lines operated by Aeroflot. Prague was chosen one of the most prestigious dates: just one day before anniversary day: 16th March 2018: All fls. were operated by aircraft in special liveries:

Symbolically, the first fl. was operated by A320 in "Dobrolet" livery, reg. VP-BNT,
followed by A320 in SkyTeam cs, reg. VP-BDK,
in the afternoon A321 in special Manchester United livery, reg. VP-BTL,
and Boeing 737-8LJ in SkyTeam cs, reg. VP-BMB.

The weather in Prague was very bad for photos: Heavy rain in the morning, changing into fog in the afternoon and snowfall in early evening. Nevertheless, the author took photos of all 4 airliners on 16th March, despite that he personally took much better photos in preceding year(s) and there is plenty of quality photos of all 4 airliners on several www.sites.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

12. března 2018

Jarní burza sběratelů

Jarní burza leteckých memorabilií bude 28.4. (sobota) opět v Holiday Inn od 9:30 do 12:30.
Zve Vás organizátor Martin Štěpánek.

WOM

________________________________________________________________________________

26. února 2018

Přílet našich olympioniků z Pyeong Changu

Velkou část, ne-li poslední, našich olympioniků z Olympijských her 2018 konaných v korejském Pyeong Changu přivezl v pondělí 26.2.2018 symbolicky pomalovaný Airbus A330-223 KOREAN AIR HL8227. Naše olympioniky určitě mile překvapilo, že domů je svezl na místě kapitána Štěpán Kolomazník.

A330-223 KOREAN AIR HL8227 Olympic Livery (Foto ©: WOM)

První přivítání za velkého zájmu: Ester Ledecká 2x zlatá a za ní bronzová Karolína Erbanová (Foto ©: Milan Cibulka)

Detaily olympijských nálepek (Foto ©: Petr Liška)

Dvě letadla KOREAN AIR pohromadě v Praze (Foto ©: Petr Liška)

WOM

________________________________________________________________________________

31. ledna 2018

První Boeing 737 MAX 8 pro Travel Service v Praze

Po téměř desetihodinovém dodávacím letu ze Seattlu v Praze dnes přistál první Boeing B737-8 MAX pro Travel Service/Smartwings. Společnost jich má celkem objednáno 39 ks a poslední by měl být dodán v roce 2023.
Letoun registrace OK-SWA nosí barvy nízkonákladové značky Smartwings. Podle vyjádření společnosti má ve stejných barvách být všech 6 ks Boeingů B737-8 MAX, které mají být dodány ještě v letošním roce. Dříve se spekulovalo o logojetu SK Slavia Praha, společnost však tento záměr nikdy oficiálně nepotvrdila ani nevyvrátila.
Letecké fanoušky, kterých se dostavilo velké množství, potěšil avízovaný a posléze povolený nízký průlet nad RWY 24.

B737-8 MAX Smartwings OK-SWA (Foto ©: WOM)

WOM

________________________________________________________________________________

28. listopadu 2017

Velmi zajímavá letecká návštěva na PRG

V pátek 24. 11. 2017 v nočních hodinách na letišti Václava Havla přistál Logo zajímavý VIP Airbus A310. Odletu jsme se za AFC zúčastnili dva (Petr a Míla), protože proběhl v poledních hodinách druhého dne. Tento Airbus měl namířeno do Saudské Arábie na letiště Prince Mohammad bin Abdulaziz International Airport. Provozovatelem je Al-Atheer Aviation.

A310-304 Al-Atheer Aviation HZ-NSA (Foto ©: WOM)

Tento VIP airbus (cn431) je jeden z nejstarších ne-li nejstarší typ v obchodním provozu vůbec. Jeho stáří je 30,6 let. Přestože je tak starý zdaleka nesplňuje možné odlétané hodiny (má nalétáno cca 11000 hod ve 3800 cyklech). Postupně jej vlastnili Brunei Government (1987-2002), Saudi Arabian (2002-2004) a od roku 2004 patří Al-Atheer Aviation.
Protože v pondělí 27. 11 2017 byl tento Airbus na obchodní cestě v New Yorku, pro cestující do Prahy přiletí druhý letoun této společnosti a sice Boeing B737-9FG(ER)(BBJ3) reg HZ-ATR, který je zbarven stejně jako A310. Rotace této druhé návštěvy proběhla na PRG v pondělí 10:49 / 11:55. Pravděpodobně to byla první návštěva B737-9FG(ER)(BBJ3) v PRG.

B737-9FG(ER)(BBJ3) Al-Atheer Aviation HZ-ATR (Foto ©: vlevo Martin Kotina, vpravo TČ)

Připomínáme, že společnost historicky vlastnila ještě VIP Airbus A340-200 reg. HZ-124, ale v září 2004 ho vyřadila z flotily.WOM


________________________________________________________________________________

3. července 2017 Chcete se stát pilotem na Jumbu se základnou v Praze ?

< << Podívejte se zde >>

Petr Liška

________________________________________________________________________________

13. července 2017

Pozvánka na:

Jirka Pacholíček

________________________________________________________________________________

26. června 2017 Navštívili jsme Memorial Air Show 2017 v Roudnici/n.L.

Tadiční Air Show proběhlo za velkého zájmu veřejnosti. Vystupující piloti za silného bočního větru ukázali maximum svého umění. Stálice Martin Šonka létal jako by bylo bezvětří. Myslím, že byli všichni spokojeni. Výtku by jsme poslali komentátorům, aby se na vystoupení lépe připravili. Čtení dat letounu z vytištěného letáku není to pravé ořechové, zvláště když letouny byly dlouho avízované. Také pořadatelé nekdy chyběli, tam kde měli být. K velmi nebezpečné situaci došlo při večerním taxi Jaku-9 do hangáru, když přímo před strojem přecházeli diváci. Pilot raději vypnul motor a stihačku bylo nutné dotlačit do hangáru ručně.

Aero L-29 Delfín G-DELF (foto: WOM)

WOM

________________________________________________________________________________

20. května 2017

Dnes před 90-ti lety překonal pilot Charles Lindbergh na speciélním stroji Ryan NYP Atlantik letem z New Yorku do Paříže. Zvítězil tak v "Soutěži" s prémií o 25 tisíc dolarů, která byla vypsána už v roce 1919. Pravidla říkala, že vítězem se stane ten, kdo první přeletí aparátem těžším vzduchu trasu New York - Paříž, nezávisle na směru. Let z Ameriky do Evropy byl obecně jednodušší než opačný z důvodu převládajícího směru proudění větrů nad severním Atlantikem.

WOM

________________________________________________________________________________

25. března změny A380

Výrobce letadel Airbus chce své největší velkoletadlo A380 udělat atraktivnější pro letecké společnosti:
Snížit spotřebu paliva o cca 2 % změnou wingletů ze současných malých tvaru ploché šipky (na výšku) na vysoké několik metrů ohnuté nahoru.
A zvýšit kapacitu při běžné konfiguraci sedadel do tří tříd o 40 až 50 = nad 600 sedadel tím, že výrazně zmenší ikonické přední schodiště mezi oběma palubami a též úsporněji přestaví zahnuté zadní schodiště.
Australský news-server (údajně největší australský) článek nazval:
"Is this the end for the A380s grand suitcase" (kufr)
(místo správného "staircase"). (schodiště)
Viz PrtScn australského článku z 22.3.2017 a viz plánek typického rozmístění sedadel ve třech cestovních třídách, kde jsou jasně vidět obě schodiště.

Již cca před 1-2 lety navrhoval jinou úpravu, pro turisty v nejlevnější třídě neradostnou:
Na spodní palubě přidat prostřední sedadlo.
V ekonomické třídě zvýšit počet sedadel v řadě z 10 na 11: místo současného 3 + 4 + 3 na 3 + 5 + 3....
Údajně přitom nebude třeba zužovat sedadla z 18 palců na 17 palců...zlaté oči !
Tím by se kapacita zvýšila o až cca 33 sedadel...
Viz vizualizaci sedadel v uspořádání 3 + 5 + 3.

Ovšem tehdejší články měly v názvech výrazy:
"...welcome to hell" (=vítejte v pekle),
jiný má v názvu "The terrible, claustrophobic seat redesign".

...Airbus snad naštěstí od 5. (11.) sedadla uprostřed upustil.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

13. března uzavírka drah LKPR

1. V termínu od 15. Března 0700 UTC do 31. Května 1200 UTC bude RWY 12/30 uzavřena pro vzlety a přistání.
2. Společně s RWY 12/30 budou uzavřeny TWY:
✈ TWY G mezi RWY 12/30 a TWY F;
✈ TWY P mezi RWY 12/30 a TWY L;
✈ TWY R mezi RWY 12/30 a TWY L;
✈ TWY L mezi THR 30 a TWY S;
3. V termínu od 15.Března 0700 UTC do 24.května 1400 UTC budou uzavřeny:
✈ TWY F mezi TWY D a TWY L;
✈ TWY G mezi TWY F a TWY L;
4. V termínu od 24.Května 1400 UTC do 31. Května 1200 UTC bude uzavřena:
✈ TWY D mezi TWY F a TWY L;

WOM

________________________________________________________________________________

8. března 2017 SAS představil svůj Airbus NEO v Praze

Ve čtvrtek 8. března přilétl A320 Neo SAS poprvé do Praha-Ruzyně. Letadlo bylo dodáno přepravci 9. 12.2016 a nese jméno Silje Viking.

A320-271 SAS LN-RGM "Silje Viking" (foto: WOM)

WOM

________________________________________________________________________________

7. února 2017 Qatar Airways přepsali žebříček nejdelších letů

Nejdelším komerčním letem Qatar Airways předstihl svého rivala z Perského zálivu, společnost Emirates (linka Dubaj - Auckland) o 342 kilometrů. Celková délka trasy je 14 535 kilometrů, let je podle letového řádu o patnáct minut delší. Zpáteční cesta může být až o hodinu delší kvůli proudění vzduchu. Letový řád počítá s 16 hodinami a 20 minutami ve vzduchu, nakonec byl let o 29 minut kratší. Letadlo za celou cestu překonalo10 časových pásem. V Aucklandu přistálo v 7:17 místního času. Trasa letu směřovala přes Srí Lanku a dál přes Indický oceán a Austrálii. Přesnou trasu je možné vidět na serveru Flightradar24. Letadlo má 217 míst v ekonomické třídě a 45 v byznys třídě. Na palubě byli čtyři piloti a patnáct členů posádky. Letadlo natankovalo před startem 181 tisíc litrů paliva.

Vlevo: ilustrační foto: B777-2DZ(LR) QATAR Airways A7-BBE (WOM)
Vpravo: Trasa prvního letu: 777-2DZ(LR) QATAR Airways A7-BBB (Fightradar24)

Tabulka B777-2DZ(LR) QATAR Airways, které může na tuto linku nasadit:

Prvenství by Qatar Airways mělo vydržet do příštího roku, kdy se chystá na přímou linku bez mezipřistání mezi Perthem a Londýnem. Ještě dříve se na post nejdelší komerční linky může vrátit Singapore Airlines, která dříve vedla s linkou Singapur - New York, ale zrušila ji. Teď se mluví o jejím vzkříšení. Trasy mezi Evropou a Austrálií či Novým Zélandem dlouho vedly tradičně přes letiště v jihovýchodní Asii, nástup aerolinek z Perského zálivu ale zásadně změnil rozložení sil na tomto trhu a čím dál více lidí létá právě s přestupem v této oblasti. Podle studie společnosti CAPA za posledních pět let aerolinky z této oblasti zdvojnásobily počet letů do Austrálie či Nového Zélandu.
Denní linka Doha - Auckland - Doha bude nabízet také 116 tun volného CARGA v každém týdnu jako podporu rostoucího dovozu syrových, průmyslových a spotřebitelských komodit do Nového Zélandu. V Katarském Hamad International Airport freight terminal, který vlastní Qatar Airways CARGO a nabízí dnes "QR Fresh" , t.j. šetrnou regulaci teploty při zacházení a skladování. Produkty podléhající zkáze jako mléčné výrobky, maso a plody z Aucklandu se tak mohou snáze dostat do Orientu a na významnější evropské trhy.

WOM

________________________________________________________________________________

16. ledna 2017 V Kyrgyzstanu havaroval B747 společnosti ACT Airlines

Nákladní letoun B747-412F společnosti ACT Airlines měl 07:19 hod fatální havárii během přistávacího manévru na letišti Bishkek-Manas International Airport (FRU). Nad letištěm byla v době nehody mlha s viditelností 150 m avšak dráhová dohlednost RWY 26 byla 550 m při mrznoucí mlze. Vertikální viditelnost byla 100 m. Teplota byla -9°C, rosný bod -10°C.
Letadlo se po neúspěšném přistání pokusilo pravděpodobně vzlétnout, ale zavadilo trupem o val na konci dráhy a zřítilo se do chatové zástavby u letiště. Čtyři členové posádky zahynuli. Trosky stroje srovnaly se zemí patnáct domů a desítky dalších poškodily. Na zemi zemřelo dalších nejméně 30 lidí včetně dětí. B747-412F ACT Airlines (pronajato od My Cargo Airlines) TC-MCL c/n 32897, msn 1322 byl 14 let starý. První let měl 31. 1. 2003 a poháněly ho 4 motory Pratt & Whitney PW4056. V Bishkek-Manas International Airport měl plánované mezipřistání na lince TK6491 z Hong Kong-Chek Lap Kok International Airport (HKG/VHHH) do Istambulu.

Vlevo: místo pádu (fligt24) Vpravo: B747-412F ACT Airlines TC-MCL (foto ©: WOM)

WOM

________________________________________________________________________________

14. října 2016 PŘEDÁNÍ desetitisícího Airbusu

Airbus předal 14. října 2016 své desetitisící letadlo. Je to A350-900XWB pro Singapore Airlines.

Každý typ Airbus byl v něčem první. (Ovšem prvním a po více než 35 let největším širokotrupým letadlem světa sériově vyráběným byl Boeing 747).

Airbus 300 = první dvoumotorové širokotrupé letadlo, v přepočtu na cestujícího se spotřebou o 20 % menší než o něco větší 3 motorové typy Lockheed TriStar a DC-10.

Airbus A310 = širokotrupé letadlo s dodnes nejmenší délkou a rozpětím (ale vzhledem k širšímu trupu, než B767-200, má větší max. kapacitu).

A320 = (jediný "jednouličkový" typ vyráběný Airbusem, ve čtyřech délkách: A318+A319+A320+A321) = první dopravní letadlo světa s hlavní ovládací pákou"side-stick" po straně pilotní kabiny místo klasických "beranů - kniplu" mezi nohama pilota. První dopravní letadlo ovládané výhradně elektronicky (fly-by-wire).

A330 a A340 = první a dodnes jediná velkokapacitní letadla s různým počtem motorů: 2 vs. 4 a přesto s jednou výrobní linkou se společnou číselnou řadou "line number". Mají stejný trup, stejné křídlo, stejné ocasní plochy. Verze -200 a -300 naprosto stejné rozměry (podstatně delší verze -500 a -600 se vyráběly jen A340).

A340-500 Singapore Airlines létal na dodnes nejdelší non-stop pravidelné lince světa: Singapore - New York (Newark). A340-600 = nejdelší sériově vyráběné letadlo (až jej o mnoho let později překonal Boeing 747-8).

A300 + A310 + A330 + A340 = stále stejný průřez trupu (v tomto aspektu jde o obdobu stále stejného průřezu Boeingu 707 + 727 + 737 + 757 vč. nejnovějších 737MAX).

A380 = největší sériově vyráběné letadlo světa, jediné, které má dvě paluby pro cestující v celé délce trupu.

A350XWB = až druhý typ dopravního letadla na světě vyráběného více z "plastů", než z kovů (po Boeingu 787 Dreamlineru). Ovšem plastů používá cca o 3 % více, než Dreamliner (53 % vs. 50 %).

--------------------------------------------------------------------------------------
Singapore Airlines byl prvním zákazníkem A380 a je největším zákazníkem typu A350XWB - má jich objednáno 67, z toho 7 ve verzi A350ULR (ultra-long range). První A350ULR jim umožní obnovit non-stop lety na lince Singapore - New York v roce 2018 (SIA vyřadily A340-500 z flotily z ekonomických důvodů).

========================================English===================================

Hand-over of 10.000th Airbus aircraft
Airbus handed over its 10.000th aircraft on October 14th, 2016: It is A350XWB for Singapore Airlines.

The first Airbus, an A300B2 was handed over to Air France on 10th May, 1974, more than 42 years ago. The first 1.000 airbuses were made in 19 years, while the last 1.000 (9.001th till 10.000th) in mere 19 months. So, production rate has grown twelve times.

Every Airbus type was the first in the world in some aspect. (But the first widebody and for more than 35 years the biggest one was Boeing 747).

A300 = the first wb TWIN, with seat/mile comsumption 20 % lower than slightly larger US-trijets (Lockheed TriStar & DC-10).

A310 = The shortest widebody with the smallest wingspan ever built (yet with slightly greater max. seat capacity than B767-200 thanks to thicker fuselage).

A320 (the only single-aisle type made by Airbus, in 4 lengths: A318+A319+A320+A321) = the first commercial ac with side-stick (instead of classic central stick between pilot's legs), The first commercial ac with 100 % fly-by-wire systems.

A330+A340 = the first & only two widebody types with different number of engines (2 vs. 4) and at the same time with one manufacturing line numbers, with common fuselage, wing and tail. Versions -200 & -300 have the same dimensions (while much longer -500 & -600 versions were maqde with four engines only as A340-500, -600).

A340-500 = the longest range of any commercial ac, flying the longest scheduled non-stop flight from Singapore to New York (Newark) until Singapore AL put this version out of its fleet for economic reasons. A340-600 = the longest pax aircraft until several years later superceded by Boeing 747-8.

A380 = the biggest pax ac produced yet, the only widebody type with 2 passenger decks over full fuselage length.

A350XWB = the second commercial type made primarily of composites (after B787 Dreamliner), yet with slightly greater use of composites (53 % vs. 50 %).
--------------------------------------------------------------------------------------
Singapore Airlines was the first customer of A380 type and is the largest customer of A350XWB. SIA has 67 on order, of which 7 are of A350ULR (ultra-long-range) version. Delivery of the first A350ULR is scheduled for 2018, allowing Singapore AL to re-open the longest scheduled non-stop service in the world Singapore - New York.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

9. června 2016 "Blesk! České letadlo v nesnázích"

Sed'sem k počítači kvůli něčemu jinému a vidím (nééé na Blesku, normálka na Novinkách.cz) "České letadlo v nesnázích".

Tak jsem si přečet', nastartoval Air Traffic Playback s filtrem na let. spol. Travel Service (pro přehlednost, jinak tisíce letadel nad Evropou).
Viz výsledky:
Plánovaná trasa Praha - Sevilla na JZ Španělska v Andalusii. Přistál v Toulouse. Tam se vyrábí Airbusy včetně největších dopravních letadel světa Airbus 380. Jeden takový zrovna dělal zkoušky, snad pozemní pojížděcí. Také je možné, že se chystal ke zkušebnímu startu a z věže mu řekli:
"České letadlo v nesnázích - má absolutní přednost na přistání - vraťte se na stojánku - nezavazajte !" Viz 6. přílohu, kde dvě minuty před přistáním TVS se óóbrovský Airbus A380 vrací k hangáru (ne k odbavovací budově pro cestující naproti přes dráhy).

--------------------------------------------------------------------------------------
V úterý jsem byl vzhledem k moc práce v přestávce fotit letadla jen z louky před ÚMČ Praha 17 (=Řepy), kam to mám na kole asi 3 minuty. Především Delta do New Yorku s novým typem v Praze: Boeing 767-400ER = tato verze vůbec poprvé v Praze od června t.r. + Air Transat do Toronta s velkokapacitním A330.
Než letěla tato dvě letadla, tak jsem fotil i jiná. Vidím TVS, tak bych ani nefotil, neboť to jsou notoricky známí domácí. Když tu vidím, že winglety nejsou standardní. Na první pohled v barvách ňáké ukrajinské společnosti (žlutá + modrá). Při prohlížení fotek vidím, že je to logo, které z hlavy neznám, musím ho najít:
No bodejť bych ho znal, když je to logo MONGOLSKÉ společnosti MIAT a posledních osm let u ní létalo. .........eště, že to neví redaktor Blesku, to by byla senzace a jiné titulky:

Přistávalo mezi koně, volně se pasoucí na letištní trávě. A Travel Service si ho od leasingové společnosti půjčil na vrcholnou letní sezonu. Do Prahy přiletělo 13. dubna... ...a už 8. června pokles tlaku v kabině...asi tam ňákej kůň Przewalského prokop dírku,Mongol si jí nevším a nad Francií se przetlak z kabiny zvětšenou dírkou vydral ven...
Viz má fota nebohého letadla focená den před poklesem tlaku v kabině. Poté na důkaz mých tvrzení viz PrintScreeny: historie letadla. Tam redakce "Airframes" ještě nestihla dát leasing místo Mongolům tak Čechům. To jsem dole dopsal já.
Poté jako důkaz, že na letadle s trupem v plných barvách Travel Service zůstávají winglety z obou stran s logem mongolské mezinárodní let. spol. MIAT (I jako International), její HomePage a síť linek a letový řád.
Pro uklidnění těch, co maj' zaplacenou dovolenou u jakékoliv české cestovky s leteckou přepravou, tj. na 90 % jistě s Travel Service:
poslední příloha: Print Screen mapy s městy, kam létá mongolská vnitrostátní let. spol. Aero Mongolia s 50-místnými Fokkery 50 (Mongolsko + tři města v příhraničí: Irkutsk v Rusku, Urumči a Huh Hot v Číně). Takže mezi koňmi na pastvě na letišti přistávají jen letadla turbovrtulová, která si Travel Service nepůjčuje ani na léto... MIAT s tímto letadlem létal jen mezi velkými mezinárodními letišti...

Letadlo je od počátku dodnes registrováno v Irsku: EI-CSG. Irsko má jako jeden z mála států přidělenou státní značku letadel logicky: EI jako Eire. V Irsku kvůli daním sídlí většina leasingových spol. půjčujících letadla, takže např. ruská let. spol. ROSSIJA má letadla registrovaná v Irsku a italská Alitalia také.
Fox Aviation News Agency


17. května 2016 Teprve třetí návštěva A340 verze -600 v Praze.

A340 verze 600 byl v Praze poprvé v květnu 2006 společnosti Virgin Atlantic, reg. G-VWIN. Přiletělo prázdné a zůstalo několik dní stát na ploše pro natáčení bondovky Casino Royale. V té době nejdelší dopravní letadlo světa. /viz v naší fotogalerii..../
Podruhé zde byl tento typ a verze 20.11.2013 v noci. Letadlo reg. 9H-SEA zcela bílé, bez nátěru a nápisů, společnosti Hi Fly (registrována na Maltě).
Třetí návštěva této verze 17. května 2016.
Změna typu na pravidelné lince z/do Madridu společnosti Iberia, reg. EC-JPU.
Naneštěstí byl tento letoun pouhé cca 2 týdny před návštěvou v Praze přemalován do nových ošklivých barev společnosti Iberia.
Ve stejný den ve stejnou dobu byla v Praze dvě letadla s větší kapacitou, než A346, ale kratší:
- největší dvoumotorové letadlo všech dob, Boeing 777-300ER spol. Swiss,
- největší dopravní letadlo světa (tj. největší pro cestující, největší sériově vyráběné - větší je jen AN-225 Mrija existující v jediném kuse) Airbus A380, spol. Emirates. Ta sem s tímto typem létá denně od 1.5.2016.

A340-600 je dlouhé 75,36 m s rozpětím křídel "pouze" 63,45 m. Je skoro o 5 m delší, než původní Boeing 747 Jumbo, ale má menší kapacitu.
Boeing 777-300ER je dlouhý 73,86 m. Je poháněn pouze dvěma motory, ale nejsilnějšími proudovými motory, jaké dosud lidstvo zkonstruovalo (ani vojenské, ani experimentální neexistují silnější):
startovní tah okolo 52 tun a 300 kg (tj. zvedl by svisle vzhůru plně naložený kamion o max. váze povolené v EU).
Airbus A380 je dlouhý "pouze" 72,72 m, ale má v celé délce trupu dvě paluby pro cestující a proto největší rozpětí ze všech dopravních letadel = 79,75 m a má největší výšku od země ke špičce "ocasu" = 24,09 m (= osmipodlažní dům, kde každé patro = 3 m).
A340-600 bylo nejdelším dopravním letadlem do doby nasazení prodloužené verze Boeingu 747-8 o délce 76,27 m.

Ovšem A340-600 má štíhlejší trup než B 747 a než A380: v turistické třídě napříč 8 sedadel, kdežto B777 10 sedadel a A380 na dolní palubě 10 a na horní palubě dalších 8 sedadel v jedné řadě. (Uspořádání sedadel se u různých společností liší - uvádím nejtypičtější).
Na první přiložené fotce B777 swiss můžete vidět, proč současné oficiální zbarvení nejen swiss, ale i jiných společností je nevhodné na dlouhých letadlech: při stání u nástupního mostu není vůbec vidět název společnosti. U spol. swiss průměrný divák pochopí dle zbarvení ocasu, že jde o společnost ze Švýcarska, tj. swiss.
U zbarvení Iberie ani ze zbarvení ocasu nepochopí vůbec nic...

A340-642 Iberia EC-JPU (Foto: Petr Liška)

A340-642 Iberia EC-JPU (Foto: Petr Liška)

B777-3DE(ER) SWISS HB-JNC (Foto: Petr Liška)

B777-3DE(ER) SWISS HB-JNC (Foto: Petr Liška)

A380-861 Emirates A6-EOW (Foto: Petr Liška)

A380-861 Emirates A6-EOW (Foto: Petr Liška)

========================================English===================================

Tuesday, May 17th, 2016:
The third ever visit of any A340-600 in Prague.
The first A340-600 in Prag was an empty A346 of Virgin Atlantic. Arrived and posed (no motion) for some 4-5 days for filming of Bond's "Casino Royal" in early May 2006. I have seen and took photos. At that time this was the longest pax ac in the world, G-VWIN.
The 2nd visit of 20.11.2013 during the night of Hi Fly (Malta) all white (not-interesting cs), 9H-SEA. I have not seen.
The third visit was a change of type on regular fl. from/to Madrid, thjis Tuesday, May 17th, EC-JPU.
Unluckily, just some two weeks ago, this EC-JPU A340-642 was repainted into new VERY UGLY colours of Iberia.
========================================================================
On the same day at the same time, there were at PRG two large widebodies with greater capacity than A346, yet shorter:
- the largest twin-engine ac of all times, Boeing 777-300ER of swiss. My first sight of the third reggie of swiss: HB-JNC.
- the largest passenger ac in the world, the largest aircraft made regularly in larger than 1 prototype = Airbus A380, of Emirates. This type serves DAILY Prag since May 1st.
Both mentioned types are over 70 m long, yet shorter than smaller A346:
777-300 = 73,86 m, but just 2 engines with the largest thrust of any jet engine in the world (incl. military, experimental etc.) certified for 52 tons 300 kgs thrust (the world record in static test = 58tons 14 kgs thrust).
A380 = "just" 72,72 m, but the largest wingspan of any pax ac = 79,75 m and is the highest of all pax ac = 24,09 m overall.
A340-600 length = 75,36 m, while wingspan is "just" 63,45 m.
Airbus A340-600 was the longest pax ac until 747-8 was introduced with overall length = 76,27 m.
While 777 & A380 (main=lower deck) have 10-abreast seating in Economy, A340 has "just" 8-abreast seating in Economy, so much slimmer fuselage than 777 and than A380.
===================================================================
You can see on my 1st enclosed photos, why present swiss (and many other airlines) livery on very long aircraft is not good:
no name to be seen, so no name to be remembered, while the aircraft is docked onto pax bridge !
Iberia new colors are very ugly. It must took a long time and very hardworking to introduce such UGLY tail and almost nothing on the fuselage!!!

Petr Liška

________________________________________________________________________________

14. května 2016 V Austrálii jsou úplně na větvi z toho, že tam přiletí Mrija z Prahy

...AN-225 Mrija ještě nikdy nebyla v Austrálii.
Nyní je v plánu, že okolo 10 hodin dopoledne místního času (tj. po půlnoci našeho) v neděli přistane v Perth-u.

Nejenom fandovské stránky, ale normální hlavní sdělovací prostředky v Západní Austrálii mají jako hlavní téma přílet Mriji. West Australian (=Západoaustralan) má nejméně 6 velkých článků o Mriji jako takové a o přípravách a plánovaném průběhu návštěvy.

Upozorňuje, že normální vyhlídková terasa má kapacitu max. 350 míst a normálně je volně přístupná. Nyní na vstupenky, které jsou dávno rozebrané...
Běžné místo, odkud místní fandové a čumilové pozorují letadla, kam mohou přijet autem, má běžně dostatečnou, plně nevyužívanou kapacitu. Nyní se předpokládá, že bude brzy přeplněno a policie po naplnění vjezd uzavře. Proto letiště připravuje pro tuto jedinečnou příležitost zvláštní plochu.
Ta je pravděpodobně určena pro výstavbu letištních budov v budoucnu a je to jen rovná šterková plcoha, kde prorůstá plevel. Nyní bude otevřena veřejnosti, budou tam přenosné záchody, bude tam první pomoc, vyznačené uličky pro průjezd sanitek atp.

Očekávají přes 50.000 návštěvníků. Ovšem uklidňují ty, kteří v neděli nemohou nebo se přes ostatní nedostanou dost blízko, že Mrija tam bude stát několik dní.

Turbogenerátor vyrobený v Plzni je určen pro těžební firmu Worsley Alumina. Ta je vlastněna z 86 % firmou South 32. Těží obrovská kvanta bauxitu západně od města Boddington a po dopravníku přes 50 km dlouhém je ruda dopravována do továrny u města Collie.
Tam se procesem, který vynalezl rakouský chemik Karl Josef Bayer před více než 100 lety, z červeného bauxitu vyrábí bílý hliníkový prášek.
Turbogenerátor je určen k pohonu těžebních mechanismů.

Běžně se takové výrobky dopravují po moři. Nepodařilo se mně zjistit, proč zvolili dražší leteckou dopravu. Prý turbogenerátor potřebují ach ihned, takže lze předpokládat, že dosavadní má neopravitelnou poruchu, např. že vyhořel. A odstávka výroby je větší finanční ztráta, než rozdíl v ceně přepravy námořní lodí a letadlem Mrija.

V Hyderabad-u v Indii zástupci firmy Antonov využili obrovský zájem místních k propagaci svých regionálních letadel pro 50-80 cestujících, pro které je prý v Indii trh pro více než 200 ks. Jednali s indickými úřady o možné montáži v Indii.

AN-225 Antonov Desing Bureau UR-82060 (Foto: Karel Zápotocký)

========================================English===================================

AN-225 will land in AUSTRALIA for the first time in history = huge preparations !
There are very interesting West Australian articles concerning the first ever arrival of AN-225 in whole Australia. Perth Airport expects 50.000 spectators Sunday morning, when it will land there !
They created special viewing area for thousands of spectators, which will be equipped with toilets, First Aid etc..
Normally freely accessible Viewing Terrace (capacity 350 persons) will have access with pre-booked tickets only.

See at: viewing-spaces-at-premium-for-world-s-biggest-plane-antonov-an225


...where there are also other articles about this event.
Australian source also includes photo from the air by Vl. Pouche made on Wednesday at PRG with turbogenerator destined for West Australia !!!
Hyderabad in India now has as the largest attraction the visit of Mriya there.

See at: the-mriya-dwarfs-everything

for a "fresh" article from "Hindu" with a photo from Hyderabad.
Antonov proposes with Indian authorities regional ANT airliner to be built in India = potential for 200 regional ac for 50-80 pax.
The final resting place of the cargo = of the turbogenerator:
Company: Worsley Alumina, owned mostly (86 %) by South 32 and named after an old settlement, where now is the processing plant. Using the process invented by Austrian chemist (=der Österreicher) Herr Karl Josef Bayer more than 100 years ago.
This Turbogenerator will be used for powering large excavation machines near Boddington.

Such turbogenerators are usually shipped by sea vessels = much cheaper.
I found no story telling WHY mining company choosed air transport.
Probably they had some disaster, like a huge fire, on the site, which destroyed previous turbogenerator.
So they are in heavy need of a new one, as a stopping of production costs them much more than paying more for the air transport.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

15. dubna 2016 fanoušci VillaRreal v Praze

VillaRreal = Vila-Real = Královská Ves, v autonomní oblasti Comunitat Valenciana (na mapě Španělska jižně od Katalánska, tedy od Barcelony). (Dnes samozřejmě město s více než 50.000 obyvateli).
Založeno králem Jakubem I. Aragonským v roce 1274 na obranu proti muslimům v době reconquisty...jak symbolické dnes !!!

Fotbalový klub přiletěl na soutěžní utkání se Spartou Boeingem 757, společnosti PRIVILEGE STYLE.
(Ve Španělsku Španělé vyhráli 2:1, nyní v Praze Španělé vyhráli 4:2).
Na letadle jsou dočasné samolepky s názvem a logem fotbal. klubu = viz 5. foto.
Jméno letadla "Cte. Jesús Guil" = pocta leteckému kapitánovi, který létal u leteckých společností přes 40 let.
Spoluzakládal soukromou leteckou společnost Air Europa, která byla ve Španělsku první, která začala konkurovat tehdy státní Iberii.
Viz fotku z videa z jeho posledního letu za řídicími pákami dopravního letadla (velkokapacitní Airbus 330) 20.12.2010, kde si otírá slzy dojetí...(6. příloha).
-------------------------------------------------------------------------------
Když se člověk dívá pozorně a zjistí si souvislosti, tak lze najít na jediném letadle mnoho zajímavého.

B757-256 PrivilegeStyle EC-ISY arr.PRG for-football

757 final acts by 2nd pilot, unloading of football club equipment

interim sticker, Villarreal CF logo + ac name explained

========================================deutsch-English====================:

Villarreal = Vila-Real = Königsdorf, im autonomische Region Comunitat Valenciana (südlich von Katalonien, südlich von Barcelona).
Heute mehr als 50.000 Einwohner.
Founded 1274 by James I. of Aragon as a fortress AGAINST MOSLEMS during reconquista (which took several hundred years to liberate whole Spain from moslem rule completely). ...how symbolic nowadays !!!

Football Club took Boeing 757-256 of Privilege Style.
(Im Spanien, spanische Katholiken siegt über tschechische Ateisten 2:1, im Prag 4:2...Sparta = das Ende im Eur. Pokal).

Interim stickers of VILLARREAL (double "LL" & double "RR" !!!) Club de Futból + logo.
The name "Cte. Jesús Guil" = Comandante = Captain Jesús Guil:
In honour of captain, who had flown with airlines more than 40 years.
He was co-founder of Air Europa. The FIRST private airline in Spain to compete with (at that time state-owned) Iberia on scheduled domestic fls.
See still photo from a video showing his absolutely the last flight at the controls of an airliner = A330 of Air Europa, 20 Dec , 2010...
...he is in tears of emotion (6. Beilage).
=============================================
How many interesting facts could be found on one aircraft, couldn't be !?

Petr Liška

________________________________________________________________________________

24. března 2016 První návštěva BD CS100 v Praze

Bombardier CS-100-BD-500-1A10 C-FFCO

WOM

________________________________________________________________________________

15. 3. 2016 Letadlo Iron Maiden B747 bylo vážně poškozeno

"Ed Force One" bude vyžadovat rozsáhlé opravy, po vážném poškození při pozemním incidentu. Skupina intenzivně hledá náhradu, jak dopravit 20 tun vybavení na její koncerty.
Nebyla to chyba Bruce? Tato otázka se hned vynořila ve všech zprávách, že "Ed Force One" B747, který pilotuje frontman Iron Maiden Bruce Dickinson, byl v sobotu 12.3.2016 těžce poškozen po srážce s odtahovacím vozidlem na letišti v Santiago International Airport v Chile.
Dva pozemní pracovníci byli po tomto incidentu hospitalizováni, ale jejich zranění nebyla vážná. Skupina Iron Maiden nebyla při tomto incidentu na palubě. Iron Maiden v současné době hledá způsob jak převážet vybavení na své koncertní cestě, protože jejich původní nákladní B747 bude déle uzemněno.
B747 "Ed Force One" bylo zřejmě špatně připojeno k tahači, když mělo být přetaženo na pozici, kde mělo být dotankováno na další let. Při otáčení vypadl přední podvozek z rejdového čepu. Vše se událo na letišti Santiago International Airport. "Při otáčení letadla, reagovala kinetická síla na pozemní trhnutí, tím se zničilo šasi pozemního tahače a dále dva z motorů. Dva pozemní operátoři se při této práci zranili" napsala skupina Iron Maiden na svém webu.
Pokud jde o letadlo, bude požadovat rozsáhlé opravy a možná dva nové motory, ale koncertní cesta bude pokračovat.
Iron Maiden je na své cestě po Argentině, kde má nejbližší koncert naplánovaný na neděli jako součást "Jižní americké cesty".
"Neočekáváme žádné přerušení cesty a intenzivně hledáme náhradní B747 za "Ed Force One"" ohlásila hudební skupina.

Jeden z vážně poškozených motorů B747 "Ed Force One" (Foto: Iron Maiden)

Jak jistě už víte, skupina Iron Maiden má vystoupit i v české republice. Datum je stanoveno na 5. července 2016, místo EDEN ARÉNA. Spotterská obec doufá, že skupina už přiletí ve svém opraveném a specielně pomalovaném "Ed Force One".

WOM

________________________________________________________________________________

15. února 2016 ČÍM PŘILETĚLI na Summit V4 + Bulharsko + Makedonie

15. 2. 2016 odpoledne se v Praze konal summit předsedů vlád Višegrádské čtyřky, ke kterým se připojili předseda vlády Bulharska a prezident Makedonie (pardon, oficiálně FYROM = urážka všech občanů Makedonie).

Makedonský prezident přiletěl již ráno a bude v Praze do středy, kdy letí do Bruselu. Přiletěl jediným vládním letadlem státu, typu Learjet 60.

Mezi 14:55 a 16:00 přiletěli ostatní 4 hosté:
Nejprve bulharský předseda vlády ve vládním Airbusu A319-112, v největším letadle z celé pětky. (Ovšem jde o letadlo z "druhé ruky", které nejprve 2 roky provozovala letecká společnost Air Berlin. Česká republika má dvě letadla tohoto typu objednaná u výrobce přímo pro vládní účely ČR).

Poté polský předseda vlády ve vládním Embraeru 175. Toto menší proudové letadlo má polská vláda poté, co jeden ze dvou jejích velkých starých TU-154 havaroval ve Smolensku.

Se zpožděním přiletěli předsedové vlád ze Slovenska a Maďarska:
Slovenská republika představila starý dobrý Jak-40 sovětské konstrukce. Se třemi motory na zádi, z čehož jen prostřední je vybaven obracečem tahu. Neobvyklé je to, že podvozek je tvořen jen 3 koly se třemi pneumatikami. Žádné kolo není zdvojené! Letoun má integrální schody na zádi, podobně jako mívaly i větší letouny se 2 či 3 motory na zádi (Boeing 727, DC-9, Jak-42 atp). Současdné typy vesměs spoléhají na letištní nástupní mosty...

Maďarsko nemá vládní letadlo. Minule maďarský prezident přiletěl nákladním vojenským letadlem AN-26 s celou posádkou ve vojenských leteckých overalech. Nyní si předseda vlády najal pro tuto příležitost malý bizjet Cessna Citation 3 maďarské společnosti Jet-Stream (založena 2004).

Viz fotoreportáž, kde jsou letadla v pořadí, jak přilétala.

Dokumenty byly prý předem dojednány a odsouhlaseny, takže šlo o jen o formální podpisy na nejvyšší úrovni + focení pro novináře + krájení dortu (V4=25 let).
Bulharský předseda vlády měl v plánu odlétat ve 21:00, ale letadlo bylo ve vzduchu již ve 20 h a 2 minuty. Viz předposlední přílohu.

Na poslední příloze je ranní přílet makedonského prezidenta. Z mapy jsou vidět dvě zvláštnosti:
- Air Traffic Live sice pokrývá Balkán, ale letadlo se pro něj objevilo ve velké výšce až po překročení hranice srbsko-maďarské !
- Letadlo se nehlásilo registrační značkou. Pro tento radar byl znám pouze typ letadla.

Rep. of Macedonia Learjet60 Z3-MKD (foto: Petr Liška)

Republika B'lgarija A319-112 LZ-AOB (foto: Petr Liška)

Rzeczpospolita Polska Embraer-175 SP-LIG (foto: Petr Liška)

Slovakia Yak-40 OM-BYL (foto: Petr Liška)

Jet-Stream LLC Citation3 HA-JEC (foto: Petr Liška)

V4+Bulgaria Prime Ministers+Macedonian President (foto: Petr Liška)

Rep. of Macedonia Learjet60 path-to PRG (foto: Petr Liška)

==========================================================================================

VISEGRÁD FOUR + Bulgaria + Macedonia Minisummit in Prague

Monday 15th February 2016 in the afternoon, minisummit of Visegrád Four + Bulgarian Prime Ministers + Macedonian President took place in Prague.
(Excuse me: not Macedonian, but according to international law: President of FYROM = an int'l hard insult of all Macedonian people...).

5 aircraft of 5 different types:
Macedonian President arrived in the morning. He will stay in Czechia till Wednesday, when he proceeds to Brussels. He used the only aircraft of the Gvmt of Macedonia = Learjet 60.

All 4 foreign Prime Ministers arrived between 14:55 and 16:00:
First Bulgarian Prime Minister in Gvmt operated A319-112 (bought by Bulgaria from Air Berlin, which used this ac for 2 years. Czechia has two governmental A319s, but ordered by Czech Gvmt directly from the maker as A319CJs).

Then Polish PM with Gvmt Embraer 175.

Slovak and Hungarian PMs had a delay:
Slovak Republic had shown old-good Yak-40: with 3 rear mounted engines, of which just the middle one has thrust reverser. Unusual for ac of this size are its simple wheels: it has just 3 wheels, no wheel is dubbed. The aircraft has integral rear stairs. (like was standard on several other larger ac with rear mounted 2 or 3 jet engines /B 727, DC-9, Yak-42/...at present all new ac designs rely on airport movable bridges...).

Hungary has no Gvmt VIP aircraft. On previous occasion of Hung. Presidential visit in Prague, he used Hungarian Air Force military transport type AN-26.
Now, Hungarian PM took small bizjet Citation 3 operated by a small Hungarian private operator Jet-Stream (founded 2004).

See photoshow, with ac shown in the same order, as they arrived.

Summit documents on migration crisis were negotiated in advance on lower level.
Monday's summit consisted just of formal signing of these documents, official photos and parting a cake ( Visegrád 4 = 25 Years).
So that Bulgarian PM scheduled dep. was 21:00, but his ac took to the air almost one hour earlier at 20 h 02 mins ! See enclosure.

On the last enclosure, there is morning arrival of Macedonian LearJet shown with two peculiarities:
- Air Traffic live has coverage over Balkan peninsula, but this aircraft had shown itself in very high altitude just after crossing Serbian/Hungarian border.
- Just the type of the ac is known to AirTrafficLive, but no reggie shown ! See the last enclosure.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

30. listopadu 2015 Poslední Boeing C-17 Globemaster III opustil Long Beech

Poslední Boeing C-17 Globemaster III vyrobený v Long Beach opustil výrobní prostory. Je to oficiální konec letecké výroby v Kalifornii.
Tato událost byla doprovázena stovkami zaměstnanců. Poslední letoun odlétl do San Antonia, kde ho bude Boeing ještě připravovat pro dodání v příštím roce pro Qatar Air Force.
"toto je opravdový konec jedné éry. Je to smutný den pro všechny zaměstnance a dodavatele, kteří pracovali v průběhu let při výrobě tohoto obrovského letadla," řekla Nan Bouchard, více-prezident a C-17 programový manažer.
Úředníci firmy Boeing říkají, že budou pokračovat v dědictví Globemaster III. Bude poskytována podpora, údržba i modernizace celosvětové flotily C-17 na základě programu základní logistické dohody (GISP).
Long Beach byla část velkého leteckého výrobního komplexu, který byl založen během druhé světové války, kdy zde bylo postaveno 3000 ks B-17. Tyto výrobní linky pak vyráběly i komerční letadla Douglas: DC-8, DC-9 a DC-10, ještě nedávno MD-11, MD-80/-90 a nakonec Boeing 717.
Boeing v průběhu let zavřel nebo prodal většinu výrobních prostor včetně přilehlých pozemků. Poslední výrobní linka sloužila k výrobě C-17, kterých zde bylo postaveno 279 ks. Z toho bylo 223 ks dodáno U.S.A.F. a zbývající byly dodány cizím armádám. Nan Bouchard pochválila C-17, "je to jedno z nejlepších letadel pro poskytování humanitární pomoci a změnilo způsob, jakým U.S.A.F. a naši mezinárodní partneři mobilizují armádu do operací. Nemalá je i aeromedical podpora."
Ačkoli přerušení práce továrny na 25-ti ha pozemku může reprezentovat překážku pro místní ekonomiku, Boeing ujistil že v Kalifornii zůstává stopa Boeingu včetně obchodního letectva; satelitní výroba a práce pro nové trhy jako je cyber bezpečnost. Společnost Boeing má v Kalifornii více než 16000 zaměstnanců a mnoho z nich zůstane u obrany i komerčního obchodu.

Ilustrační foto WOM


WOM

________________________________________________________________________________

16. října 2015 upozornění na mimořádnou Burzu sběratelských materiálů

BURZA VŠECH OBORŮ K 50 LETŮM klubu sběratelů kuriozit se bude konat v soboru 5. prosince 2015 v obou sálech menza ČVUT Studentský dům od 8 do 12.45 hodin.
Vstupné 50 Kč, stůl 100 Kč.
Ladislav Likler
předseda KSK

WOM

________________________________________________________________________________

15. září 2015 Na Svaté Heleně přistálo první letadlo v historii.

NOVÉ LETIŠTĚ NA SVATÉ HELENĚ
Ostrov Sv. Helena v jižním Atlantiku dosud neměl absolutně žádné letiště, na rozdíl od ostrova Ascension, který je administrativně spravován ze Sv. Heleny. Na Sv. Heleně žije cca 5.800 stálých obyvatel (kteří si říkají "Saints" = "svatí", nikoliv "Heleňané").
Na o. Ascension žije "jen" okolo 1.500 obyvatel, ale má letiště schopné přijmout největší letadla světa.
Letiště původně postavili Američané za 2. světové války pro protiponorkovou válku, poté bylo opuštěno. S rozvojem kosmonautiky ostrov získal strategický význam pro sledování startů raket i přeletů družic (vlastních i špionáž proti cizím). Ostrov je jedním z 5 kalibračních bodů na Zemi pro GPS. To vše na britské půdě provozují Američané. V době války o Falklandy (1982) životně důležitá zakladna pro Spojené království. Přesto nejprve Američané nepovolili britským vojenským letadlům přistání na Američany provozované základně (sic!) na britském výsostném území. Teprve po telefonním rozhovoru Margaret Thatcher s Reaganem mohla RAF začít intenzivně využívat.
Od skončení války dodnes na Ascensionu tankují letadla RAF při pravidelných letech s cestujícími ze základny Brize Norton v Británii na Falklandy a zpět - doba letu až na Falklandy cca 20 hodin. Lety byly provozovány od počátku až do r. 2013 třímotorovými Lockheed TriStar. Od 3. října 2013 na lince létají dvoumotorové A330 MRTT. Lety nyní dvakrát týdně, pro civilisty velice omezený počet letenek (kromě obyvatel ostrovů, kteří mají mj. právo na dvojnásobek zavazadel = 54 kg oproti 27 kg).
---------------------------------------------------------------------------------------
Svatá Helena (St. Helena) má dosud spojení se světem jednou za tři týdny lodí RMS St. Helena z/do Kapského Města. Samotná plavba trvá 5 dní jedním směrem. Pokud někdo potřebuje složitější operaci, než kterou zvládnou lékaři na ostrově, tak musí čekat až 4 týdny (3 týdny, než je nejbližší plavba + 5 dní plavby + vylodění + přeprava do nemocnice, předoperační vyšetření a teprve poté na sál).
Po otevření letiště půjde loď do výslužby...to vadí staromilcům, kteří mají také obavy z negativních jevů spojených s rozvojem turistiky na ostrově.

Od r. 2012 je ve stavbě letiště. Otevřeno pro veřejný provoz bude v březnu 2016. Vůbec první letadlo na něm přistálo 15. září 2015.
Je to jihoafrický kalibrátor Beech King Air 200 ZS-TAE společnosti South Africa's Flight Calibration Services. Je Vám jasné, že na jeho přílet se přišel a přijel podívat každý na ostrově, kdo nebyl zrovna na smrtelné posteli.

Letiště leží ve výšce 300-302 m n.m. se strmými svahy k moři na obou koncích...
Dráhu 18/36 je dlouhá 1.950 m, použitelných pro start je 1.925 m.
Pro přistání je použitelných pouze 1.650 m. Proč takový velký rozdíl? Severní konec dráhy je ve značném sklonu...

Zatím plánuje přímé lety 1x týdně s B 737-800 jihoafrická společnost Comair z/do Johannesburgu. To vzbuzuje odpor u obyvatel Sv. Heleny, neboť mají po generace vazby na Kapské Město a proto, že v Johannesburgu je vysoká zločinnost (na Sv. Heleně prakticky nulová) a let. spol. Comair má špatnou pověst, zvláště, co se procenta ztracených zavazadel týče. Počet cestujících bude omezen na 120, vzhledem k délce dráhy a velice vzdálenému náhradnímu letišti.

Ascension and St. Helena location-map


Vlevo: RMS St. Helena
Vpravo: RMS St. Helena Jamestown


St. Helena airport location


Vlevo: St. Helena APT general layout
Vpravo: St. Helena APT RWY emerg. strip contour map


Vlevo: Airport and Rocks
Vpravo: St. Helena APT from the air


Vlevo: First AC touches down 15 Sep 2015
Vpravo: ZS-TAE came to a stop


Cartoon impact of new APT


===================================================================================

NEW AIRPORT AT THE St. HELENA ISLAND
The Island of St. Helena in Southern Atlantic Ocean has absolutely no airfield until recently. Contrary to Ascension Island, administered from St. Helena. There are cca 5.800 permanent residents on St. Helena (they call themselves "Saints", NOT "Helenans" !).
While there are "just" 1.500 inhabitants at Ascension, but this island has an airfield capable to accomodate even the greatest aircraft.
The first airfield was built by Americans during WWI for antisubmarine patrol, after the war abandoned. The island became strategic for Americans with the advent of satellites. There is a US station for tracking their own satellites (and to spy foreign). The island hosts one of just 5 Earth calibration points of GPS.
At the time of Falkland war in 1982, Ascension facilkity became vital for RAF. At first Americans denied the use of their base (on British sovereign soil) by RAF for offensive actions against Argentine forces (sic!). Only after personal call by Mrs. Margaret Thatcher with Pres. Reagan US "allowed" RAF to extensively use Ascension as a vital base in this war...
Since the end of Falkland war, the airport at Ascension is used also by RAF long-range passenger aircraft (until 2013 Lockheed TriStars, since October 3rd, 2013, by two-engines' A330 MRTTs) on a (now twice-weekly) 20hrs. fls. Brize Norton - Ascension - Falklands (Mount Pleasant Airport). Number of air tickets for civilians is very limited. Residents of the islands have baggage allowance of 54 kgs, while "other" pax just 27 kgs.
-----------------------------------------------------------
St. Helena Island has a link to the world only once every three weeks by RMS St. Helena ship, sailing between the island and Cape Town.
The trip takes five days one-way. So that for very complicated medical treatment, the islander has to wait up to 4 weeks (3 weeks until the next sailing + 5 days on the high sea + disembarking + transport into hospital + pre-surgery screening and onlya then surgery or so...).
She will be retired after opening of the new airport...this is criticised by some resident Saints together with their fear of negative aspects of mass tourism to their living and environment...

New airport is in building stage since 2012. It will be opened for public use in March 2016.
The first ever landing of any aircraft on the island took place September 15th, 2015 for calibration of navigational aids: Beechcraft Super King Air 200 ZS-TAE of South Africa's Flight Calibration Services.
Every Saint resident (except those on a deathbed) attended the first arrival...

The airport has elevation 300-302 metres a.s.l. with steep rocky slopes to the sea at both sides...
RWY 18/36 is 1.950 m long, 1.925 m available for take-off. But landing distance available is just 1.650 m.
Why such a huge difference ? Because northern end of the runway has relatively steep slope...

At present South African airline COMAIR plans to provide once weekly regular fls. to/from Johannesburg with B 737-800. This causes big diagreement by Saints, as they have long ties with Cape Town. Furthermore they argue, that Joh'burg is crime-full city and Comair has very bad reputation, especially as concerns percentage of lost luggage...
Number of pax will be limited to 120 due to short runway and especially due to very long distance to the nearest alternate airport.

Petr Liška

________________________________________________________________________________

Letecká společnost HAINAN AIRLINES zahájila ve středu 23. září 2015 pravidelné lety mezi Pekingem a Prahou.

Jde o první pravidelné přímé letecké spojení obou zemí v historii. Zatím bude létat třikrát týdně v pondělí, středu a pátek letadlem typu Boeing 767-300.
Na první slavnostní let však nasadila největší letoun ve své flotile:
Airbus A330 verze -343.

Hainan Airlines zároveň otevřela svoji stálou kancelář v odletové hale terminálu 1. Na letišti jsou i poutače lákající na nové spojení.

Hainan Airlines provozují mnoho vnitrostátních letů v Číně i lety mezi lidovou Čínou a Tchajvanem i mnoho mezinárodních letů.
Do Evropy létají do 5 měst (Moskva, Petrohrad, Berlín, Brusel a nyní i PRAHA) z hlavního města Pekingu a do 6. města (Řím) z města Čchung-čching (současná oficiální transkripce do latinky: Chongqing), které je vůbec nejlidnatějším městem Číny (přes 28 milionů obyvatel !), v letech 1937-45 bylo hlavním městem Číny.

Viz fota:
- letadlo na stojánce u prstu A Terminálu 1 - použity dva nástupní mosty,
- letadlo při pojíždění na start a po startu,
- z odbavení na první let Praha - Peking,
- stánku Hainan Airlines v odletové hale Terminálu 1 a poutače ve spojovacím koridoru.

Vlevo: Hainan A330 docked onto Pier A-at T.1
Vpravo: Hainan A330-343 Left-side


Vlevo: Hainan A330 from-behind
Vpravo: Hainan A330-343 taxiing for-the 1st TO from PRG


Vlevo: Hainan A330 nose-part
Vpravo: Hainan A330 tail


Vlevo: Hainan 1st departure-from PRG
Vpravo: Hainan check-in for-the 1st-Tl.to PEK


Vlevo: Hainan screens-in English&Chinese
Vpravo: Hainan Airlines assistants


Vlevo: Hainan AL new-chalet at PRG T1
Vpravo: Hainan Cardboard-girl


Vlevo: Hainan advertisement Corridor between T1&T2
Vpravo: Hainan all European-destinations


=============================================================================================

Chinese HAINAN AIRLINES started on Wednesday 23rd September 2015 regular flights between Beijing & Prague.

It is the first ever direct line between China & Czechia.
Hainan AL will fly three times a week (Mon, Wed, Fri) using Boeing 767-300s.
The first flight, however, wasw operated by the greatest airliner in airline's fleet:
Airbus A330 series -343.

Hainan AL also opened chalet in departure hall of Terminal 1 of Prague Airport.
There are billboards of Hainan AL also at another places within the airport premises.

Hainan AL provides many domestic flights, as well as some fls. to Taiwan and many international fls.
In Europe, Hainan Al serve at present 5 towns (Moscow, St. Petersburg, Berlin, Brussels & PRAGUE) from capital Beijing and the 6th town (Rome) from Chongqing (the most populous city in China with more than 28 millions inhabitants !, capital of China 1937-45).

See photos:
- Airbus A330 docked onto Pier A of Terminal 1,
- A330 taxiing for its first take-off from Prague and in the air,
- of check-in for the first ever regular fl. Prague-Beijing,
- of Hainan AL chalet in dep. hall of Terminal 1 + billboard in a connecting corridor between Terminals 1 & 2.

Petr, Fox

________________________________________________________________________________

4. srpna 2015 pozvánka na airshow


WOM

________________________________________________________________________________

25. června 2015 MAS se blíží

Ve dnech 27. - 28. června se na letišti V Roudnici nad Labem bude konat největší letecko-společenská událost v ČR, dnes již proslulá po celé Evropě pod názvem Memorial Air Show. Letošní ročník je věnován 70.výročí ukončení bojů 2.světové války.
Letošní Memorial Air Show by měl svým rozsahem a významem předčit všechny předcházející ročníky. A to jak z pohledu účasti letadel ve vystoupení, tak i v naplnění společenského významu.
Kromě letounů naší armády JAS 39 Gripen, vrtulníků Mi-24 a Mi-17, bitevníků L-159 Alca uvidí návštěvníci historické letouny B-25 Mitchell, P-51 Mustang, OV-10 Bronco, Lisunov Li-2, Grumann TBF Avenger , PB-Y Catalina, T-6 repliku Zero, Spitfire, JAK-3, de Havilland DH.100 Vampire a skupinu letounů Bücker. Ze současné letecké techniky se na roudnickém letišti představí naše akrobatická špička na akrobatických speciálech. Absolutní špičkou bude vystoupení reprezentanta ČR Martina Šonky na letounu Extra 300 SR, který minulý víkend skončil na 2. místě ve velice adrenalinové soutěži Red Bull Air Race v Chorvatsku. Týden po roudnické airshow se zúčastní dalšího závodu této série v Budapešti. Kromě Martina se představí ještě Marek Hyka a Roman Kramařík v motorové akrobacii a Přemysl Vávra s Milošem Ramertem v bezmotorové akrobacii. Zejména vystoupení Miloše Ramerta na 50 let starém větroni dřevěné konstrukce bere dech. Jeho vystoupení je doprovázeno hudbou z filmu Tenkrát na západě. Ticho jako v divadle, které panuje při jeho vystoupení, se po přistání vždy promění v bouřlivý potlesk.
Program je po oba dny stejný a trvá od 13. do 17. hodiny. Neopakovatelnou výhodou pro diváky je bezesporu jedinečný bezprostřední styk s leteckou ukázkou, protože to umožňují rozměry roudnického letiště. Na Memorial Air Show chodí celé rodiny, proto jsou pro děti opět zajištěny pouťové atrakce. Pro ty, kteří chtějí strávit na letišti celý víkend, je na letišti u bazénu připraven kemp.

WOM

________________________________________________________________________________

16. května 2015 práce záchranářů zblízka

2. 5. 2015: V malé vesničce v HK kraji, v okrese Jičín:
Natíral jsem, když slyším houkačku, což je na vsi velice výjimečné. Natíral jsem dál, neb nejsem drbna ani senzacechtivej. Náhle nad hlavou hluk vrtulníku. Blíží se - vidím záchranářský vrtulník v náklonu a pilot se dívá na mě a já na něho - z očí v očí.
Obkroužil cca nad mojí zahradou celou kružnici...jako by hledal místo k přistání. Tak já duchapřítomně jsem ukázal mezinárodní signalizační znak "N" (že pomoc nepotřebuji, resp. že poblíž mne není vhodné místo k přistání (na zahradě stromy, mezi které by se asi nevešel rotor - znám nejen coby fanda do letectví, ale z doby mé extrémní VHT na ledovcích)). Odlétl a cca 150 m ode mne přistál - hluk utichl.

On May 2nd, 2015, in a tiny village in Hradec Králové Region, Jičín District:
I made a painting at my cottage, while there was a rescue helicopter circling directly over my head. I have seen the eyes of the pilot looking at me.
He made full 360°degrees circle around my garden. So I have shown to him international sign "N" (I need no help + this ground is not suitable for landing), as I have several trees at my garden. He then flew some 150 m away and landed. I quickly put a brush into glass of water, closed painting can and washed once my hands and I took my camera. I am no paparazzi, no sensationalist, but civil aviation is my life-long hobby.

Vlevo: Departing
Vpravo: Heading-to-HK


Vlevo: Heading-to-HK
Vpravo: Preparing-for-to


Vlevo: Rescue-hel zoomed-in-detail 1
Vpravo: Rescue-hel zoomed-in-detail 2


Vlevo: Rescue-helicopter May2nd,2015_0001
Vpravo: Rescue-helicopter May2nd,2015_0002


Vlevo: Rescue-helicopter May2nd,2015_0003
Vpravo: Rescue-helicopter May2nd,2015_0004


Vlevo: Take-off_backwards
Vpravo: Take-off cca180degrees-turn


Petr, Fox Accident News Agency

________________________________________________________________________________

2. května 2015 zajímavá návštěva na LKPR

2. 5. 2015 navštívil Prahu zajímavý charter TAG Aviation v barvách "FOUR SEASONS". Na palubu tohoto specielně upraveného Boeingu se vejde jen 52 cestujících ovšem s velkým komfortem. TAG Aviation je v pořadí 15-tá společnost, která tento Boeing B757-2K2 od roku 1996 operuje.

B757-2K2 TAG Aviation G-TCSX


WOM

________________________________________________________________________________
< Aktuality úvodní strana    Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC     následující strana >