Letové řády

Sbírání letových řádů je jedním z mnoha oborů sběratelství v oblasti letecké dopravy. Letové řády jsou na rozdíl od jiných sběratelských materiálů poměrně snadno získatelným artiklem. Stačí se projít po některém větším letišti, zastavit se u informačních přepážek leteckých společností a sbírka je hned bohatší o několik kusů těchto tiskovin. Do tohoto sběratelského podoboru, na rozdíl od jiných (např. sbírání pohlednic), nepronikla komercionalizace, takže řády slouží prioritně účelu, pro který jsou vydávány. Jejich sbírání je blízké sbírání jízdních řádů autobusových, železničních čí lodních spojů. Stejně jako tyto, mají letové řády velkou vypovídací schopnost. Dokumentují vývoj jednotlivých leteckých společností a díky tomu, že ilustrují celkový vývoj letecké dopravy, mohou být i cenným historickým pramenem.  

Letové řády začaly logicky vycházet hned v počátcích letecké dopravy. Jen pro zajímavost – první pravidelná linka na světě začala být provozována v roce 1914 na Floridě. První mezinárodní linkou se stal začátkem roku 1919 spoj Londýn – Paříž. V následujících letech se letecká doprava postupně rozšiřovala do všech koutů zeměkoule. Letové řády v té době byly vydávány v podobě samostatné tiskoviny, byly otiskovány v novinách a časopisech, ale též v železničních řádech.  

Letové řády nejčastěji vydávají letecké společnosti, vyjímečně i jiné subjekty. Nejběžnější formou jsou řády, které obsahují všechny spoje daného dopravce. Takovýto letový řád se zpravidla označuje jako hlavní. Je často značně rozsáhlý – může  mít i několik set stran (např. u německé společnosti Lufthansa mají 300 až 500 stran). Nejedná se však o nějakou těžkou knihu, ale o brožuru, jež má nejčastěji formát 9-11 x 19-22 cm (vejde se do náprsní kapsy), a je tištěna na tenkém papíře. I přes svůj někdy značný rozsah jsou řády leteckých společností poskytovány cestujícím a dalším zájemcům zdarma. Obsahují celou řadu dalších informací, které mohou přijít cestujícím na cestách vhod. Nejčastěji jsou to adresy kanceláří dané letecké společnosti či jejich smluvních zástupců po celém světě, schéma sítě linek, rozmístění sedadel v jednotlivých letadlech, informace o dopravním spojení na letiště a minimální době odbavení na letišti. Dále mohou obsahovat informace o časových  pásmech, novinkách daného dopravce, partnerských leteckých společnostech a bonusových programech pro pravidelné zákazníky.

pokračování >