V roce 1999 oslavily Polské aerolinie 70. výročí své existence - obchodní činnost zahájily 2.ledna 1929. Během té doby se z malé společnosti s lokální působností změnily v moderní aerolinie s rozvětvenou sítí linek vedoucích do 43 měst v 31 zemích celého světa. 

Historie letecké dopravy v Polsku je velmi podobná naší. První dopravní lety uskutečnilo už v listopadu 1918 polské vojenské letectvo a to se také na jaře roku následujícího podílelo na zorganizování letecké dopravní linky z Poznaně do Varšavy. V roce 1918 bylo Polsko spojeno s okolními zeměmi první pravidelnou evropskou leteckou linkou vedoucí z Vídně do Kyjeva a Oděsy přes Krakov a Lvov. Na podzim 1919 zorganizovalo polské vojenské letectvo pravidelné letecké spojení mezi Poznaní a Varšavou. Ve stejné době Polskie Towarzystwo Zeglugi Napowietrzney (Polish Aeronautical Society) plánovalo ustavení národního leteckého dopravce, který by zahájil pravidelné lety mezi Gdaňskem, Varšavou a Krakovem. Záměr nevyšel, a tak pravidelnou leteckou linkou Varšavu spojila v roce 1920 Francouzsko-rumunská vzduchoplavecká společnost (Compagnie Franco-Roumaine de Navigation Aerienne - CFRNA), přesně dne 20. září 1920, kdy prodloužila svoji linku Paříž - Štrasburk - Praha do Varšavy. Po tomto prvním obchodním letu, při němž byla ovšem přepravena pouze pošta, následoval 12. dubna 1921 inaugurační let z Prahy do Varšavy a spojení nabylo skutečně pravidelného charakteru. Zpočátku se létalo 2× týdně, později 3 i 4× týdně, v letech 1928 - 1931 (CIDNA) už denně kromě nedělí a svátků. 

Junkers F13 (1922-1936)

V následujících letech zahájily činnost první polské civilní společnosti. První byla založena 10. května 1921 Aero-Targ (v okresu Targów Poznaňski). První obchodní lety uskutečnila v období od 23. května do 6. června 1921. Používala typ Junkers F-13; na trupu byly iniciály AP (Aero-Targ Poznaň) doplněné označením Dz (Danzinger Luftpost, neboť Němci vše technicky zabezpečovali) a číslo letounu (např. 33). Byly plánovány čtyři linky směřující z Poznaně do Varšavy, Gdaňska, Lodže a Krakova, ale nakonec společnost létala jen na dvou: do Varšavy a  Gdaňska - první lety byly uskutečněny 29. května 1921, kdy už společnost disponovala šesti letouny Junkers F-13.  Společnost Aerolloyd byla založena v roce 1922 a Aerolot v roce 1925. Z iniciativy Zwiazku Lotników Polskich bylo založeno v roce 1925 v Poznani Towarzystwo Komunikacji Lotniczej Aero, jehož úřední název byl Aero S. A. Komunikacja Powietrzna. Koncem května získalo od ministerstva železnic koncesi na provozování linek z Poznaně do Varšavy a Zbašína u německých hranic, později samozřejmě dalších. Ve Francii bylo zakoupeno pět letounů Farman F. 70, přičemž první dva byly od CIDNA, která jimi do té doby zajišťovala provoz na trati Paříž - Štrasburk - Praha - Varšava. Společnost Aerolot měla v roce 1927 síť linek, jejímž výchozím bodem byla Varšava a spojovala Gdaňsk, Lvov, Krakov, Brno a Vídeň. 

Fokker F.VII/1m (1929-1939)

Společnost Aero získala koncem listopadu 1928 první ze šesti objednaných letounů Fokker F. VII/1m, ale to se již připravovalo spojení polských leteckých dopravců v jeden ekonomicky silný podnik. K dohodě došlo 27. prosince 1928 a od 1. ledna 1929 zahájily činnost za finanční podpory vlády Polskie Linie Lotnicze - LOT. Byly organizovány jako společnost s ručením omezeným. Prvním jejich nově dodaným letounem byl Handley Page HP-0/400 G-EAMD. V únoru 1929 byla otevřena linka Katovice - Vídeň, v květnu Poznaň - Katovice, v červnu Bydhošť - Gdaňsk a Poznaň - Bydhošť a v listopadu Varšava - Bydhošť. V roce 1930 byly otevřeny linky do Lvova a Černovce, v červnu pak do Bukurešti. V roce 1931 se aerolinie staly řádným členem IATA a v roce následujícím vybavily své letouny radiostanicemi.  

PWS-24 (1933-1935)

V historii Polských aerolinií se vystřídalo množství nejrůznějších typů letadel včetně několika strojů domácí konstrukce, z nichž uveďme alespoň některé: v roce 1933 převzala ty PWS-24... Od firmy Fokker zakoupily 18 letounů F. VIIa/3m (k prvnímu obchodnímu letu startoval v dubnu 1930 první převzatý stroj). V listopadu 1935 nasadily na své linky první ze dvou objednaných letounů Douglas DC-2 a první z 10 objednaných letounů Lockheed Model 10A Electra (L-10A) nasadily do provozu v lednu 1936. V lednu 1937 poprvé na svoji linku nasadily Junkers Ju-52/3m.  Během května a června 1938 testovali piloti LOT Makowski, Wysiekierski, Piskorz a Krassowski Lockheed L-14H a letěli z Los Angeles do Varšavy, přičemž bylo plánováno, že od roku 1940 tuto 24 000 km dlouhou trasu budou Polské aerolinie provozovat. V červnu 1938 byl letoun L-14H Super nasazen do běžného provozu na evropských tratích, které již zahrnovaly i Berlín a Athény. Těsně před vpádem německých hord do Polska a rozpoutáním 2. světové války otevřely Polské aerolinie ještě linku z Varšavy do Kodaně vedenou přes Gdyni.

Junkers Ju-52/3m (1937-1939)

pokračování >

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Profily leteckých společností