Dopravní letouny na pohlednicích

Pohlednice s tématikou dopravních letadel jsou zdánlivě úzce vymezeným sběratelským oborem. Ve skutečnosti však představují velmi širokou oblast zájmu. Flyer bratří Wrightů v porovnání s letounem Douglas DC-2 společnosti TWA (pohlednici vydal propagační odbor Štefánikovy letecké společnosti v roce 1938) Už jen samotných typů dopravních letadel je poměrně velký počet, navíc však existuje ještě množství dalších verzí a speciálních úprav. Pohlednicemi lze také dokumentovat, že dopravní letectví je plné pohybu, že často dochází k nejrůznějším změnám -  od drobných, nebo radikálních úprav barevných schémat a logotypů na letounech, přes obnovování letadlových flotil, až po slučování, nebo naopak bankroty dopravců a zakládání nových leteckých společností či aliancí.

Letecká doprava má také již poměrně dlouhou a hlavně bohatou historii, vždyť od vzletu prvního letounu těžšího než vzduch poháněného motorem uplynulo 95 let - 17. prosince 1903 uskutečnili první čtyři vzlety bratři Orwille a Wilbur Wrightové. Pouhých dvacet let nato zahájily pravidelnou leteckou dopravu například Československé státní aerolinie... Některé letecké společnosti dokonce ještě dříve, Ručně kolorovaná pohlednice města Vereše s neumělými aviony z počátků letectví  (datum odeslání: 24. listopad 1913) například holandské královské aerolinie KLM již v roce 1919. Porovnejme křehký letounek Flyer bratří Wrightů s typem Douglas DC-2 z doby před druhou světovou válkou. Není to úžasné? A co teprve srovnání se současnými letouny?! Zachycením tohoto nesporného technického pokroku jsme již jen krůček od hlubšího zamyšlení nad lidským snažením i samotným životem - díky pohlednicím, respektive díky fotografiím, které pro ně slouží jako tiskový podklad. Další stránkou tohoto historického hlediska je otázka, jaké typy různé letecké společnosti v určitých dobách používaly a na kterých tratích. Samozřejmě nás nezajímá jen historie, ale také současnost a výhled do blízké i vzdálenější budoucnosti.

Ale to ještě není všechno! V pohlednicích dopravních letadel je skryto mnoho kouzel. Například vábí "voláním" dalekých exotických krajů, romantikou i dobrodružstvím. Součástí sbírek nejsou jen pohlednice samotných letadel, ale také vrtulníků, leteckých přístavů - celkové záběry i zajímavé výřezy skutečnosti, velkoplošné i standardních rozměrů, pilotních kabin a interiérů letounů spolu s krásnými, usměvavými letuškami v nejrůznějších druzích oblečení ze všech částí světa a se stejně usměvavými piloty a palubními techniky. Mnozí jdou ještě dál a do svých sbírek zařadili pohlednice s dalšími souvisejícími náměty - například vzducholodí, vznášedel a dokonce i vesmírných dopravních prostředků. I takové je jedno z hledisek sběratelství pohlednic dopravních letadel, nebo přesněji s náměty z oblasti dopravního letectví.

Sběratel se ovšem také zabývá, řekněme - technologií vzniku předmětu svého zájmu.  Rozlišuje, zda pohlednice je prostou fotografií opatřenou na zadní straně potiskem pro poštovní údaje, nalepení poštovní známky a zprávu pro adresáta, nebo zda je tištěna barvotiskem (v případě některých historických exemplářů), hlubotiskem či ofsetem, zda jde o pohlednici s plastickým obrázkem, pohlednici - samolepku, případně zda je reprodukcí neupravovaná fotografie, jde-li o fotomontáž a podobně. Dále rozlišujeme pohlednice podle velikosti, tvaru, okraje, obrazové a zadní strany. Nejčastější je tzv. evropský (kontinentální)  formát 14,8 × 10,5 cm, vyjímečné však nejsou ani pohlednice tzv. amerického formátu 14 × 8,9 cm, nebo i 15 × 10 cm, případně prodlouženého evropského formátu (cca 21,5 × 10,5 cm). V našich sbírkách ovšemže nechybí ani pohlednice velkoplošné - například 24,2 × 17,8 cm Overseas National Airways Douglas DC-8 v barevném schématu ke 200. výročí samostatnosti USA - Independence 1776-1976, nebo dokonce 30,4 × 22,5 cm Evergreen International Airlines Douglas DC-8, případně interiéry kabin Lockheed 188 Electra Western Airlines nad Golden Gate Bridge (vydáno společností) letounů Boeing 747 Pan American World Airways či American Airlines a podobně. Formátů je velmi mnoho. Nejčastějším tvarem je obdélník, ale existují i pohledy kruhové, případně s oblými rohy a podobně. Okraje jsou nejčastěji rovné, bývají ale i vroubkované, případně s perforací, pokud jsou pohlednice kupříkladu součástí kalendáře nebo propojeny s dalšími do jakési skládačky. Při navrhování propagačních materiálů se zkrátka fantazii meze nekladou a výsledky se v některých případech vyznačují velkou nápaditostí. Zajímavé jsou pohlednice s pohyblivou částí, která je nejčastěji připevněna malým nýtkem - jako příklad bych uvedl pohlednici s několika fotografiemi z ruzyňského letiště, která má uprostřed otočné kolečko s časovými údaji a umožňuje zjistit kolik je hodin v tom kterém světovém městě v porovnání s časem místním. Našemu zájmu se také těší pohlednice, které se odchýlily od standardu - například vinou nedokonalé technologie, která produkuje jednu a tu samou pohlednici v několika barevných odstínech, či chybou pracovníka v předtiskové přípravě, kdy je výsledkem pohlednice se zrcadlově převráceným obrazem, s nečitelnými nápisy, s textovou stranou nalepenou "vzhůru nohama" a podobně.

To vše je pro nás nesmírně cenné, poučné, ale zároveň i zábavné. A není tudíž divu, že sbírání Boeing 747-300 Singapore Airlines (vydáno společností) pohlednic dopravních letadel je v Aviation Fan Clubu nejrozšířenějším sběratelským oborem - zabývá se jím 65 % členů, kteří ovšem často současně sbírají i fotografie a diapozitivy, letové řády a informační materiály vydávané leteckými společnostmi. Největší zájem máme o pohlednice vydané jako propagační materiál, velmi si ceníme pochopitelně historické kousky, ale radost máme z každého přírůstku. Většina z nás upřednostňuje také kvalitní, zajímavé záběry a - což je také důležité - pokud možno pohlednice jednoobrazové. Mnozí také chtějí, aby na trupu letounu byl dobře viditelný a čitelný nápis a imatrikulační označení. Základní zaměření je v zásadě dvojí: preference typů vyobrazených letounů (a pak je řazení ve sbírce podle jednotlivých výrobců letadel, typů a verzí - a ještě abecedně podle leteckých provozovatelů), nebo dělení jen podle leteckých společností Boeing 747-200 Northwest Orient Airlines nad sopkou Sv. Heleny (vydáno společností) (a tedy zdůraznění vývoje jednotlivých letadlových flotil leteckých dopravců, zachycení změn barevných schémat a dalších podrobností). Ale vždy je zde ve větší či menší míře určitá provázanost se studiem historických podkladů, ať už archívních, poskytnutých leteckými společnostmi nebo publikovaných v odborném tisku, se sledováním současného dění na trhu letecké přepravy, pro některé jsou důležité i různé tiskařské techniky a další technické aspekty - obdobně, jako je to i u jiných sběratelských oborů. Někteří členové klubu jsou dokonce sami vydavateli pohlednic a také náš klub jako takový vydal již dvě série pohlednic ke svým výročím.

Z toho všeho vyplývá, že nejvhodnějším představením Boeing 737-300 Western Pacific Airlines (vydáno společností Wing Electro Sales) sběratelství pohlednic dopravních letounů by bylo uveřejnit nejméně desetkrát více obrázků a omezit se jen na stručné popisky. Vím, že takové řešení je nereálné. Ovšem i v tom je určité kouzlo -  sbírku pohlednic má vlastně každý sám pro sebe, především pro své uspokojení a potěšení, druhým z ní může ukázat vždy jen nepatrnou část. Já jsem vybral ze své sbírky několik pohlednic, které se vždy alespoň trochu váží i k jiným sběratelským oborům. Rád bych tak naznačil, že sběratelství pohlednic s námětem dopravních letounů má skutečně velmi široký záběr. 

Letecká společnost Iberia upozornila na zařazení letounů Douglas DC-8 do své flotily také touto trojicí pohlednic.


Jan Pěnkava

pokračování >

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC

NAVRCHOLU.cz