Svět letecké dopravy.


Odborných publikací, zaměřených na civilní leteckou dopravu a určených jak pro letecké odborníky a studenty, tak i pro nadšené zájemce o letectví, kteří se svému hobby věnují opravdu do hloubky, je na našem trhu méně než šafránu. Nová publikace Svět letecké techniky, vydaná v květnu 2007 společností Galileo CEE Service ČR, s.r.o., je tedy vítaným doplněním nabídky na knižním trhu.

Nová publikace by v našich knihovnách neměla chybět!

Je dílem kolektivu autorů - odborníků: Ing. Jiřího Pruši, Ing. Luboše Hlinovského, MBA, JUDr. Jiřího Horníka, LLM, Ing. Jaroslava Jechumtála, Ing. Vladimíra Junka, Ing. Františka Slabého, Ing. Bohuslava Šantrůčka a Bc. Marka Třešňáka. Primárně je určena studentům, kteří se postupně stanou kvalifikovanými odborníky v různých oblastech letecké dopravy - od plánování, přes řízení až po realizaci nejrůznějších aktivit, které společně tvoří systém leteckých činností a zaručují nejen jeho výkonnost, efektivitu a další rozvoj, ale i bezpečnost. Ing. Petr Materna, generální ředitel Řízení letového provozu ČR s.p. v úvodu mj. uvádí: "Kniha představuje vynikající úvod do problematiky letecké dopravy pro pracovníky v letectví i cestovním ruchu, studenty středních odborných i vysokých škol, kterým pomůže orientovat se i při cíleném vyhledávání informaci pro hlubší studium předmětu jejich zájmu. Využití tak nalezne při přípravě odborníků a dobře poslouží i leteckým nadšencům." Publikace je cenná tím, že ji připravil kolektiv zkušených odborníků, kteří připravili komplexní přehled o hlavních činnostech v letecké dopravě, způsobech jejich zajišťování a vzájemné provázanosti. Poskytuje informace o základních procesech v letecké dopravě, ukazuje nejnovější trendy z oboru informačních technologií, vývoj produktu leteckých společností a také příslušné mezinárodně právní záležitosti.

Takto zaměřená publikace dosud chyběla na pultech našich prodejců knih přesto, že již od začátku 90. let bylo zřejmé, že civilní letecká doprava se stala jednou z nejdynamičtěji se rozvíjejících oblastí českého hospodářství s velmi příznivým výhledem do budoucnosti. Statistiky uvádí, že ve vzdušném prostoru České republiky došlo od roku 1993 po současnost k více než šestinásobnému nárůstu pohybů letadel, nárůst zájmu leteckých dopravců o mezinárodní letiště Praha se dlouhodobě pohybuje v desítkách procent ročně a zajímavým vývojem procházejí také některá regionální letiště. Toto je jedním z výchozích bodů koncepce nové knihy, která poskytuje komplexní přehled o hlavních činnostech v letecké dopravě a jejich vzájemné provázanosti, vše je podáno věcně, s uvedením konkrétních a přesných údajů, případně ilustrováno praktickými příklady. Nový je pohled na problematiku strategie leteckých dopravců i letišť, zmíněny jsou i nejnovější vývojové trendy včetně nízkonákladových dopravců a využití informační techniky v letectví, kupříkladu internetu k prodejům i dalším službám pro cestující. Uváděná data pocházejí ze spolehlivých a ověřených zdrojů mezinárodních organizací, např. IATA, ICAO, Eurocontrol.

Podrobnější představení knihy včetně jejího obsahu najdete na www.aviationhouse.net , kde si ji také můžete objednat. A že by neměla chybět v žádné naší knihovně, to ani nemusím říkat, že?

Svět letecké dopravy - základní informace:
formát: 23 × 15,5 cm
počet stran: 315
obrazové přílohy: 5 schémat propojení IT systémů, 5 screen-shotů GDS, tabulky a statistická data
autoři: Ing. Jiří Pruša, Ing. Luboš Hlinovský, MBA, JUDr. Jiří Horník, LLM, Ing. Jaroslav Jechumtál, Ing. Vladimír Junek, Ing. František Slabý, Ing. Bohuslav Šantrůček a Bc. Marek Třešňák,
vydavatel: Galileo C.E.E. service ČR, s.r.o., Aviation House, Smetanovo nábřeží 334/4, 110 00 Praha 1

Titulní strana publikace.


Připravil Jan Pěnkava červen 2007

Hlavní Zpět na hlavní stranu AFC    < zpět na stránku Krátké zprávy