O hygienických sáčcích

Snad každý člověk na světě něco sbírá. Jsou lidé, kteří sbírají skalpy žen, hromadí bankovky či movitosti. Jsou jiní, kteří se specializují na pohlednice, odznaky, umělecká díla či motýly. Jsou i tací, kteří sbírají všechno. Ale jen málo lidí na světě sbírá hygienické sáčky, v našem odborném slangu "bličáky". Ano, bličáky. Může vás napadnout, že nechutnost je naše hobby.Ale my se můžeme pochlubit, že naše sáčky jsou v dobrém, čistém stavu a zůstává pravdou, že jen málo lidí se může honosit tím, že jsou ochránci těchto nezbytných doplňků interiérů dopravních letadel. Myslíme si, že tyto sáčky, prosty svého nepříjemného obsahu, jsou věcí užitkovou, krásnou a dokonce i vyjadřující umělecké cítění šéfů leteckých společností. Vyznavačů tohoto neobvyklého koníčku je málo a tak je málo i opravdových znalců těchto půvabných kontejnerů, kteří jsou zároveň i předními tvůrci nového oboru lidského bádání, které jsme nazvali - sáčkologií. Jen stěží posoudíte obsah knihy podle jejího obalu, ale podle hygienického sáčku můžete posoudit společnost, která jej používá. Tak například mnoho leteckých společností si o sobě myslí, že jsou světovými, když návod k použití na svých sáčcích mají několikajazyčný. Příslušný sáček tedy můžete použít anglicky, německy, francouzsky, španělsky, rusky nebo třeba japonsky. Někteří přepravci se pomocí svých sáčků pokoušejí odlákat pozornost od kvality poskytovaných služeb tím, že na své sáčky nechaly natisknout rámečky pro počítání kanasty nebo čtverečky pro hraní piškvorek. Cestující si pak hraje a má menší nároky. Naopak jsou společnosti, které mají sáčky čistě bílé, což může signalizovat, že stejně jako věnují málo pozornosti designu na sáčcích, mohou se málo věnovat třeba výběru občerstvení. Je nutno věřit, že ti, kteří mají u společností nebo výrobců sáčků na starosti design, udělají vše, aby sáčky byly vkusné a zajímavé. Tím zvednou přitažlivost interiérů letadel a tím i přepravní výkony. Snad se jednou některý z těchto sáčků se ocitne ve společnosti Mony Lisy a Venuše Miló. Přemýšlíme-li o tomto koníčku, napadají nás stále nové možnosti odkud získat přírůstky do sbírky. Kde hledat sáčky bratří Wrightů nebo Charlese Lindbergha ? A co UFOni ? Ti se bez nich jistě také neobejdou.

Úvod tohoto článku o poměrně mladé sběratelské disciplině - sbírání hygienických sáčků leteckých společností - ukazuje, že zprvu šlo spíše o recesi, z které se vyvinulo seriózní sbírání pro seriózní sběratele. Ví se, že letecké muzeum ve Washingtonu má svou odbočku, ve které jsou uloženy materiály používané leteckými společnostmi na palubách letadel, včetně hygienických sáčků. Kromě této institucese sáčkům, jako hlavnímu sběratelskému oboru, věnuje asi 25 sběratelů ve Spojených státech amerických a v Evropě. Sbírání těchto sáčků není nikterak snadné, neboť jde o věci, které opravdu nikdo neschovává a tak sáčky staršího data se nedají téměř vůbec najít. Těmito věcmi většinou nedisponují ani propagační oddělení leteckých společností a tak psaní leteckým společnostem se setkává s poměrně malým úspěchem. Díky tomu, že sběratelé pocházejí z různých částí světa, lze sbírku obohatit výměnami se sběrateli stejného či jiného zaměření a v poslední době i na sběratelských burzách zaměřených na leteckou tematiku, organizovaných v evropských a amerických městech. Přes všechny problémy, které sběratele provázejí, čeští sběratelé ochraňují ve svých sbírkách několik rarit.Patří mezi ně například sáček Československé Letecké Společnosti z roku 1938, dále pak igelitový sáček americké letecké společnosti National, který svou velikostí připomíná nákupní tašku. Jednou z dalších zvláštností je sáček mongolské letecké společnosti MIAT, který na požádání cestujícího složí stewardka z listu papíru bez použití lepidla. V současné době tuto práci mají mongolské stewardky ušetřenu díky firmě, která sáčky pro MIAT vyrábí. Pozornost zasluhují také sáčky společností TWA, American Airlines, Qantas, Air New Zealand a dalších, které je používají pro reklamu výrobků firmy Kodak. Do těchto sáčků vložíte film a pošlete ho k vyvolání. Získáte tím slevu v ceně zpracování filmu. Některé společnosti vám prostřednictvím textu na sáčku zase připomenou, že v něm můžete odnést část občerstvení svému čtyřnohému příteli. Těm, kteří let příliš nesnášejí, je určen nápis z jiného hygienického sáčku : " Sometimes even the nicest boys and girls feel phooey " (Dokonce i nejhezčím chlapcům a děvčatům se udělá někdy špatně). Mezi ty zajímavé lze řadit také sáček africké společnosti Air Afrique, na němž je stylisticky znázorněna rodící žena.

pokračování >